Функціональне обстеження

Проголошений Україною курс на європейську інтеграцію, що реалізується відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020» та Угоди про фінансування Контракту України з розбудови держави передбачає проведення системних соціально-економічних реформ. Успішне здійснення структурних перетворень неможливе без модернізації державного управління та державної служби, удосконалення механізму інституціонального забезпечення їх адаптації до стандартів ЄС.

Разом з тим, ефективне функціонування держави неможливе без упорядкованої, структурованої та дієвої системи державного управління.

Одним з елементів модернізації державного управління є оптимізація органів виконавчої влади. Для реалізації поставленої задачі необхідним є застосування системного підходу, який дозволяє визначити функції та структуру, оптимальні для кожного органу виконавчої влади.

Як інструмент аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів світова практика пропонує аналітичну методику, яка отримала назву функціональне обстеження.

Під функціональним обстеженням можна розуміти інструмент постійного аналізу відповідності завдань і функцій органів виконавчої влади чинному законодавству, а також відповідності внутрішньої структури органів виконавчої влади покладеним на них завданням і функціям з метою усунення з практики їх діяльності внутрішніх суперечностей, дублюючих функцій та функцій, що не належать до сфери їх повноважень

Функціональне обстеження передбачає визначення доцільності збереження функцій як обов’язкових, оптимального способу їх реалізації, нового розподілу функцій серед органів виконавчої влади, встановлення під залишені функції оптимальної внутрішньої структури організації.

Одним із напрямів діяльності у контексті організації проведення функціонального обстеження є покладене на Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу завдання щодо консультаційного та науково-методологічного його супроводження.

За результатами функціональних обстежень складаються та надсилаються Кабінету Міністрів України звіти з пропозиціями щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, у тому числі щодо оптимізації їх повноважень та функцій.

Наказ № 84

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Актуально? Розкажіть друзям!