Фонд Ганса Зайделя

Співробітництво НАДС з ПредставництвомФонду Ганса Зайделя в Україні у 2018 році

У 2018 році НАДС за підтримки та сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні було забезпечено підготовку та проведення таких комунікативних заходів:

  • Круглий стіл «Державна служба в Україні та формування її позитивного іміджу в умовах європейської інтеграції» (5 червня)

Захід організовано з метою поширення української адміністративної традиції, створення об’єктивного уявлення про історичні особливості формування інституту державної служби на території української держави, обговорення практичних аспектів реформування державного управління і державної служби та вироблення пропозицій щодо формування позитивного іміджу інституту державної служби..

У заході взяли участь представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, представники служб управління персоналом центральних органів виконавчої влади, викладачі та слухачі магістратур за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» представники центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, представники Представництва ЄС в Україні та країн-членів ЄС, інститутів громадянського суспільства, міжнародні та вітчизняні експерти.

  • Х щорічні Рішельєвські академічні читання (20–21 вересня)

Захід тривав протягом двох днів, у ході яких учасники мали можливість обговорити основні досягнення і подальші кроки реформування державного управління та державної служби, зокрема в органах місцевого самоврядування.

Протягом першого дня заходу відбувся всеукраїнський семінар «Публічне управління та адміністрування», під час якого було напрацьовано практичні рекомендації для України при аналізі потреб у професійному навчанні державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також визначено подальші кроки впровадження реформи системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У рамках другого дня заходу під час круглого столу та трьох панельних дискусій учасники обговорили уроки історії становлення та традиції української державної служби, досягнення та виклики в здійсненні реформи державної служби, шляхи та способи забезпечення реального попиту на наукові дослідження у галузі «Публічне управління та адміністрування», кадрову спроможність реформи децентралізації.

У заході взяли участь керівники служб управління персоналом міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, представники органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, інститутів громадянського суспільства, міжнародні та вітчизняні експерти.

  • І Пан’європейська конференція на тему: «Європейський вектор України після Євромайдану» (18–19 жовтня)

Захід організовано за ініціативи Пан’європейського союзу України та за сприяння НАДС і Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні з метою обговорення сучасного політичного стану Європи, можливостей української зовнішньої політики на континенті, іміджу України та механізмів посилення зв’язків між українською молоддю та молоддю інших європейський країн.

У рамках трьох панельних дискусій учасниками було обговорено питання перспективи культурної дипломатії України в контексті європейського вектору розвитку, а також стратегічні напрями її модернізації, сучасного стану та перспектив української євроінтеграції та проблеми і виклики, що постають перед сучасною українською молоддю на шляху її євроінтеграційних прагнень.

У заході взяли участь представники Пан’європейського руху в Австрії, Німеччині, Словенії, Швеції, Представництва Європейського Союзу в Україні, органів державної влади, неурядових організацій, вищих навчальних закладів, експерти міжнародних організацій та проектів.

  • Щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (19 грудня)

Захід організовано з метою представлення кращих практик реалізації проектів міжнародної допомоги щодо впровадження реформи державного управління, державної служби та децентралізації влади, а також здійснення обміну досвідом з питань реалізації та забезпечення ефективного управління проектами, у тому числі у рамках залучення і використання інструментів інституціональної розбудови ЄС Twinning і TAIEX.

У ході трьох пленарних засідань учасниками було обговорено ключові аспекти міжнародного співробітництва, проведено огляд проектів і програм міжнародної допомоги, що реалізуються з метою ефективного впровадження реформ у сфері державного управління, державної служби та децентралізації влади, а також здійснено обмін кращими практиками впровадження та використання інструментів ЄС Twinning, TAIEX та програми SIGMA в умовах політики європейської інтеграції України.

У заході взяли участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Представництва Європейського Союзу в Україні, міжнародних організацій та проектів, постійні радники та керівники діючих проектів Twinning в Україні. Крім того, 22 грудня за ініціативи Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні та за участі представників НАДС та Центру відбулась Виставка молодих художників арт-резиденції «Моя Україна: біль і надія».

Під час заходу було представлено підсумкову виставку робіт проекту «Моя Україна: біль і надія», створену під час арт-резиденції 16 художниками, які працювали над двома роботами, що відображають, відповідно, біль та надію молодого покоління.

Проект було реалізовано за підтримки Федерального міністерства закордонних справ на основі рішення Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина через Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні у співробітництві з громадською організацією “Tolerance Ukraine”.

Співробітництво НАДС з Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні у 2019 році

17 – 18 квітня 2019 року НАДС за участі та сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні було забезпечено підготовку та проведення семінару «Розвиток інституційної та кадрової спроможності системи надання адміністративних послуг».

Захід організовано з метою обговорення основних досягнень і завдань щодо децентралізації влади, розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг та реалізації реформи державної служби на місцевому рівні відповідно до європейських стандартів та принципів належного врядування.

У семінарі взяли участь представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і об’єднаних територіальних громад, керівники та адміністратори ЦНАП.

Варто зазначити, що за підтримки Фонду було забезпечено підготовку навчального посібника«Організація діяльності державного службовця», у якому висвітлено основні аспекти діяльності державних службовців та пропонуються практичні інструменти для ефективного виконання ними посадових обов’язків (http://www.center.gov.ua/com-phocagallery-controlpanel/biblioteka).  

Актуально? Розкажіть друзям!

Схожі матеріали (за тегом)