Автоматизація бухгалтерського обліку

Автоматизація і впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку та фінансового аналізу в умовах ринкової економіки України сьогодні стає однією з найбільш важливих задач будь якої установи. Сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві, лише одна складова, яка може розглядатися як внутрішня справа підприємства, друга - оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить (звітність, складання якої є досить трудомістким процесом). Ось чому комп’ютерні програми дозволяють заощадити час і сили облікових робітників за рахунок автоматизації рутинних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити поточне фінансове становище підприємства і його перспективи.

Сьогодні керівник приймає рішення в умовах невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти фінансово - господарської діяльності. Ця діяльність відображена у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена і систематизована вона є в певній мірі гарантією ефективного управління. Навпроти, відсутність достовірних даних може привести до невірного управлінського рішення і, як наслідок, до серйозних збитків.

У Нацдержслужбі України сьогодні впроваджено ряд інформаційних систем бухгалерського обліку:

"1С:Бухгалтерія", призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку. Забезпечує рішення основних завдань, що стоять перед бухгалтерською службою, а також дозволяє здійснювати облік ПДВ, облік заробітної плати, податковий облік, підготовку стандартних бухгалтерськіх та регламентованих звітів, і т.п.

"Бюджет", аналітично-інформаційна система підтримки державного бюджету, яка дозволяє здійснювати:

 • формування пропозицій до прогнозного обсягу видатків та програмної класифікації;
 • формування прогнозу ресурсів Державного та місцевих бюджетів;
 • підготовка граничних обсягів видатків та текстової частини Закону «Про Державний бюджет»;
 • формування аналітичних матеріалів по динаміці основних показників Державного, місцевого та зведеного бюджетів за 5 років;
 • формування статистичної та аналітичної звітності;
 • складання розпису доходів, вилучень, асигнувань, фінансування, надання та повернення кредитів Державного бюджету;
 • розрахунок помісячних граничних обсягів видатків;
 • підтримка багатоваріантного підходу до створення розпису;
 • внесення змін розпису доходів, вилучень, асигнувань, фінансування, надання та повернення кредитів Державного бюджету;
 • формування звітності по розпису та змінам до розпису.

"МЕРЕЖА - М", програма розроблена Державним казначейством України з метою виконання розпорядниками бюджетних засобів і органами Державного казначейства вимог ряду нормативних документів, і побудована з урахуванням методології виконання Державного і місцевого бюджетів. Ця програма призначена для формування електронних і паперових носіїв розподілів, зобов'язань і платіжних доручень по Державному та місцевих бюджетах;

"ПАРУС-консолідація" - комплексна система автоматизації консолідованого обліку спеціально розроблена для великих підприємств і установ, що мають велику кількість підзвітних структур, що періодично звітують перед головною організацією. Функціонально гнучка система, що дозволяє зводити й аналізувати інформацію різних аспектів, наприклад, виконувати зведення бухгалтерської звітності, здійснювати збір і аналіз статистичної інформації з роботи різних напрямків діяльності підприємства, або обробку даних по підзвітних установах і т.п.

Система дозволяє автоматизувати всі основні етапи роботи зі звітами:

 • заповнення, перевірка й друк первинних звітів;
 • одержання зведеної звітності, її контроль;
 • аналіз інформації, що міститься у звітах і її подання у вигляді аналітичних звітів, графіків і діаграм;
 • зберігання первинних і зведених звітів у базі даних, використання інформації, що зберігається в ній, при заповненні й аналізі звітів;
 • обмін інформацією між підзвітними структурами.

Актуально? Розкажіть друзям!

Опитування

Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
телебачення - 13.2%
інтернет-видання - 81.6%
офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
друковані видання - 0%
радіопередачі - 0%

Всього голосів: 38
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00