Динаміка проектів Twinning

 

Завершені проекти

 1. 1.  

Національна комісія регулювання електроенергетики України

«Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання енергетичного сектору»

 1. 2.  

Державна авіаційна адміністрація України при Міністерстві транспорту та зв’язку України

«Гармонізація норм законодавства та стандартів України з нормами законодавства та стандартами ЄС в галузі цивільної авіації»

 1. 3.  

Антимонопольний комітет України

«Посилення впровадження конкурентного законодавства України»

 1. 4.  

Головне контрольно-ревізійне управління України

«Допомога Головному контрольно-ревізійному управлінню України (КРУ) в запровадженні нової системи державного внутрішнього фінансового контролю»

 1. 5.  

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

«Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань і законодавчої метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні»

 1. 6.  

Національне космічне агентство України

«Прискорення українсько-європейського співробітництва у космічній сфері»

 

 1. 7.  

Міністерство внутрішніх справ України

«Впровадження та розвиток управління якістю в українській міліції»

 

 1. 8.  

Міністерство транспорту та зв’язку України/ Департамент Державної автомобільної інспекції при МВС України

«Підтримка та посилення безпеки вантажних і пасажирських дорожніх перевезень в Україні»

 1. 9.  

Національне агентство з акредитації України

«Посилення діяльності Національного агентства з акредитації України»

 1. 10.     

Державний комітет статистики України

«Покращення якості української статистики через оцінку ефективності офіційної статистики, гармонізацію  макроекономічних показників та структурної статистики підприємств відповідно до стандартів ЄС»

 1. 11.     

Міністерство транспорту та зв’язку України

«Підтримка розробки та впровадження транспортної політики в Україні»

 1. 12.     

Міністерство аграрної політики України

«Підтримка української ветеринарної служби щодо підсилення правових та технічних аспектів системи контролю за безпекою харчових продуктів»

 1. 13.     

Академія суддів України

«Підтримка Академії суддів України»

 1. 14.     

Національний банк України

«Посилення потенціалу Національного банку України через наближення до стандартів Європейського Союзу щодо діяльності центральних банків»

 1. 15.     

Національна комісія регулювання електроенергетики України

«Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору»

 

 1. 16.     

Національна академія державного управління при Президентові України

«Підтримка розвитку та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні»

 1. 17.     

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

«Посилення спроможності Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України відповідно до кращих європейських практик»

 1. 18.     

Міністерство фінансів України

«Підтримка Міністерства фінансів України у сфері управління державним боргом та бюджетного прогнозування»

 1. 19.     

Міністерство екології та природних ресурсів України

«Підтримка Міністерства охорони навколишнього природного середовища України в імплементації Закону «Про екологічний аудит»»

 1. 20.     

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

«Посилення інституційної спроможності Міністерства з питань житлово-комунального господарства України щодо впорядкування управління водними послугами на муніципальному рівні»

 1. 21.     

Національна комісія регулювання електроенергетики України

«Надання допомоги Національній комісії регулювання електроенергетики щодо забезпечення виконання газового законодавства у відповідності з положеннями Договору про заснування Енергетичного Співтовариства»

 1. 22.     

Внутрішні війська МВС України

«Сприяння вдосконаленню системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України»

 1. 23.     

Державна авіаційна служба України

«Підтримка реалізації норм та стандартів ЄС у сферах аеропортів, аеродромів та обслуговування повітряного руху / аеронавігаційного обслуговування (ATM / ANS)»

 1. 24.     

Державна служба статистики України

«Розробка статистичних методологій в Україні відповідно до стандартів ЄС»

 1. 25.     

Вищий адміністративний суд України

«Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні»

 1. 26.     

Національне агентство з акредитації України

«Подальше посилення спроможності Національного агентства з акредитації України (НААУ)»

 

 1. 27.     

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

«Посилення регуляторної та юридичної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України щодо регулювання сектору телекомунікацій»

 1. 28.     

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

«Удосконалення нормативно-правової бази у сфері енергоефективності та її наближення до вимог законодавства ЄС»

 1. 29.     

Міністерство інфраструктури України

«Координація і розвиток мультимодального транспорту та логістичних процесів в Україні»

 1. 30.     

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

«Гармонізація національного фітосанітарного законодавства України відповідно до європейських норм та стандартів»

 

 1. 31.     

Міністерство соціальної політики України

«Наближення законодавства України до норм та стандартів ЄС у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями»

 1. 32.     

Міністерство соціальної політики України

«Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні»

 1. 33.     

Національне агентство України з питань державної служби

«Підтримка розвитку державної служби в Україні»

 1. 34.     

Міністерство освіти і науки України

«Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання відповідно до Європейської політики навчання протягом життя»

 1. 35.     

Державне космічне агентство України

«Посилення інституційної спроможності ДКА України щодо реалізації європейських космічних програм у сфері супутникової навігації (EGNOS/ Galileo) та дистанційного зондування Землі (GMES)»

 1. 36.     

Міністерство інфраструктури України (спів-бенефіціар – Державна адміністрація залізничного транспорту України)

«Інституційна підтримка Міністерства інфраструктури України щодо підвищення ефективності та конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні»

 

 1. 37.     

Державна служба статистики України

«Сприяння процесам удосконалення Державної служби статистики України з метою покращення її потенціалу та продукції»

 1. 38.     

Державна службу України з питань геодезії, картографії та кадастру

«Допомога в розвитку відкритого і прозорого ринку сільськогосподарських земель в Україні»

 

 1. 39.     

Державна служба інтелектуальної власності України

«Зниження рівня піратства та створення відповідно до законодавства ЄС сприятливих умов для покращення інвестиційного клімату в Україні шляхом підвищення ефективності державної системи охорони і захисту прав інтелектуальної власності»

 1. 40.     

Міністерство інфраструктури України

«Надання підтримки Міністерству інфраструктури України щодо підвищення стандартів безпеки комерційного автомобільного транспорту»

 

     

 

 

ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ TWINNING-КОНТРАКТІВ

 

 1. 1.   

Міністерство соціальної політики України

«Наближення законодавства України до норм і стандартів ЄС у сфері ранньої реабілітації дітей з інвалідністю»

  

 

ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ДЕТАЛЬНОГОТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ПРОЕКТІВ TWINNING (FICHE)

1.

Національна академія державного управління при Президентові України

«Підтримка розвитку та удосконалення навчальної спроможності Національної академії державного управління при Президентові України у підготовці державних службовців в Україні»

2.

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

«Посилення спроможності Держенергоефективності в сфері використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива»

3. 

 

Державна служба фінансового моніторингу України

 «Підтримка Державної служби фінансового моніторингу України (далі - ДСФМ) в модернізації єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення відповідно до стандартів ЄС»

4. 

 

Державна служба геології та надр України

 «Підтримка Державної служби геології та надр України в реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр»

5. 

 

Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

«Зміцнення спроможності Українського національного органу стандартизації шляхом наближення правил і процедур національної стандартизації до європейських стандартів»

  

 

 

ПРОЕКТИ НА СТАДІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

2017 рік

1.

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

«Підвищення потенціалу навчальних закладів ДПСУ відповідно до найкращих практик і стандартів ЄС»

2.

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

«Підтримка Міністерства аграрної політики та продовольства України у розробці української моделі  сільськогосподарського дорадництва на основі європейського досвіду»

3.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

«Адаптація законодавства в сфері єдиної державної системи цивільного захисту України у відповідності до норм і стандартів Європейського Союзу» 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Опитування

Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
телебачення - 13.2%
інтернет-видання - 81.6%
офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
друковані видання - 0%
радіопередачі - 0%

Всього голосів: 38
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00