Підготовлено нову законодавчу базу у сфері державної служби

Угода про асоціацію з Європейським Союзом, укладена 27 червня і ратифікована 16 вересня 2014 року, передбачає проведення масштабних інституціональних та структурних реформ з дотриманням встановлених жорстких графіків. Якісне та своєчасне виконання взятих на себе зобов’язань потребуватиме відповідної спроможності органів державної влади, що передбачає насамперед наявність компетентних державних службовців.

 

Водночас державна служба поки не стала тією професійною ланкою, яка задумувалася у 1993 році із прийняттям Закону України «Про державну службу» та в подальші роки в низці стратегічних документів щодо її реформування.

Підтвердженням цього факту є 130 місце із 144 країн у рейтингу глобальної конкурентоспроможності країни у 2014 році за показником якості державних інституцій, 144 місце серед 177 держав у 2013 році за індексом сприйняття корупції.

Загалом основні проблеми державної служби України були визначені експертами програми SIGMA ще в 2006 році за підсумками проведеного оцінювання системи врядування відповідно до повноважень, методології та основних показників, що зазвичай використовуються для оцінювання державного управління у країнах-кандидатах на вступ до ЄС, і з тих пір фактично залишилися незмінними.

З огляду на це потреба реформування вітчизняної системи державної служби, на якій неодноразово наголошували європейські та вітчизняні експерти, набуває особливої актуальності. Можна сказати, що це реформа всіх реформ, адже прийняття Парламентом законів має гарантувати їх реалізацію на практиці, і саме спроможність державної служби є тут ключовою передумовою.

Зобов’язання якнайшвидше провести реформу державної служби закріплене у Контракті для України з розбудови держави, укладеному Урядом та Європейською Комісією 13 травня поточного року, Коаліційній Угоді від 21 листопада 2014 року, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленій постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року №26-VIII, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженій Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Законодавче закріплення нових принципів і засад державної служби, гармонізованих з європейськими, є одним із завдань Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014­—2017 роки, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

Ця реформа має також сприяти оптимізації функцій інститутів державної влади, поділу повноважень і зон відповідальності.

Сьогодні Нацдержслужбою розроблено нову редакцію Закону України «Про державну службу», яка схвально оцінена громадськістю та експертами програми SIGMA.

Публічна  презентація законопроекту за участю представників громадського та експертного середовища,  відбулась 01 грудня 2014 року, а 24 грудня 2014 року Голова Нацдержслужби Костянтин Ващенко представив нову редакцію Закону України «Про державну службу»  на засіданні Національної Ради реформ.

17 січня 2015 року зазначений законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Принциповими новаціями законопроекту є розмежування політичних та адміністративних посад та врегулювання статусу державного службовця, виключно конкурсні процедури добору та гарантування рівного доступу на усі посади державної служби,  поєднання системи винагород з оцінкою роботи та об’єктивні підстави просування по службі, посилення персональної відповідальності за виконання обов’язків та створення умов прозорої діяльності державних органів.

Результатом впровадження вищенаведених новацій стануть централізація державної служби, посилення ролі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби, а також його територіальних органів з метою реалізації єдиної державної політики та контролю за дотриманням нового законодавства у сфері державної служби на усій території України, що узгоджено з представниками програми SIGMA/ОЕСР та відповідає міжнародним нормативно-правовим актам.

Крім того, на виконання зобов’язань у рамках Контракту для України з розбудови держави Нацдержслужбою розроблено проект Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року.

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у межах компетенції надав пропозиції до проектів зазначених актів з урахуванням досвіду європейських країн.

 

 

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

   Опитування

   Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
   телебачення - 13.2%
   інтернет-видання - 81.6%
   офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
   друковані видання - 0%
   радіопередачі - 0%

   Всього голосів: 38
   Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00