Перелік законодавчих та нормативно-правових актів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Закони України:

 1. Конституція України (Закон від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР)
 2. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року № 987-XII
 3. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII
 4. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року № 2782-XII
 5. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 № 2801-XII (розділ III ст. 24 «Участь громадськості в охороні здоров’я»)
 6. Закон України від 24 грудня 1993 року № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
 7. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII
 8. Закон України «Про телебачення та радіомовлення» від 21 грудня 1993 року № 3759-XII
 9. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР
 10. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР
 11. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня 1997 року № 554/97-ВР
 12. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 1 грудня 1998 року № 281-XIV
 13. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV
 14. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2365-III
 15. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-IV
 16. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV
 17. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV
 18. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI
 19. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI
 20. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня 2012 року № 5073-VI
 21. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року № 794-VII

 

Укази Президента України:

 1. Указ Президента України від 31 липня 2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»
 2. Указ Президента України від 17 травня 2001 року № 325/2001 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади»
 3. Указ Президента України від 1 серпня 2002 року № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»
 4. Указ Президента України від 31 липня 2004 року № 854/2004 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
 5. Указ Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій»
 6. Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
 7. Указ Президента України від 2 квітня 2011 року № 347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду»
 8. Указ Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
 9. Указ Президента України від 5 травня 2011 року № 548/2011 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»
 10. Указ Президента України від 30 травня 2012 року № 366/2012 «Питання секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради»
 11. Указ Президента України від 14 жовтня 2014 року № 808/2014 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»
 12. Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»
 13. Указ Президента України від 21 лютого 2017 року № 43/2017 «Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»

 

Розпорядження Президента України:

 1. Розпорядження Президента України від 23 листопада 1995 року № 419/95-рп «Про координацію роботи прес-служб та інформаційно-аналітичних підрозділів органів державної виконавчої влади

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 208 «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року № 150 «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» (Із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 № 1103, від 08.04.2015 № 234, від 06.03.2019 № 180)
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2009 року № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи «Урядовий контактний центр»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 року № 671 «Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 року № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів»
 14. Постанова Кабінету Міністрів від 15 квітня 2013 № 316 «Про затвердження нового складу Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 544 «Про утворення Ради з питань комунікацій»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 577 «Про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996"
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 року № 388 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658"
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 493 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади"

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 48-р «Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади»
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 року № 759-р «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації»
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 року № 85-р «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики»
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 1912-р «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади»
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 року № 556-р «Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг»
 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року № 296-р «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»
 8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 779-р «Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки»
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 272-р «Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки»
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 297-р «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 985-р «Деякі питання удосконалення комунікативної роботи органів виконавчої влади»
 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1088-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2018-2020 роках»
 13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 35-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на2017-2020 роки»
 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 83-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки"
 15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 657-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 — 2020 роки"

 

Накази Міністерства юстиції України:

 1. Наказ Міністерства юстиції України 23 червня 2011 року № 1707/5 «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497
 2. Наказ Міністерства юстиції України від 6 січня 2016 року № 15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 14/28144
 3. Наказ Міністерства юстиції України 9 лютого 2016 року № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2016 року за № 200/28330

 

Накази Державного комітету телебачення і радіомовлення України:

 1. Спільний наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 26 березня 2003 року № 59 та Міністерства юстиції України від 14 квітня 2003 року № 314/7 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо положень про управління (відділи) з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю апаратів центральних і місцевих органів виконавчої влади»
 2. Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 15 жовтня 2013 року № 199 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурний підрозділ з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації»

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини