Групи аналізу політики

Групи аналізу політики є тимчасовими творчими колективами (робочими групами), до складу яких входять державні службовці, які працюють над пошуком стратегії та шляхів розв’язання конкретної актуальної проблеми у відповідній для органу влади сфері.

 

Аналіз політики - методика та практика демократичного урядування, що полягає у всебічному вивченні ситуації та визначенні проблеми у певній сфері (секторі) державного управління, аналізі її причин, визначенні альтернативних шляхів її розв’язання та виборі оптимальних рішень на основі  оцінки  впливу та із врахуванням позицій різних зацікавлених сторін.

Аналіз політики є раціональним процесом, оскільки він складається з низки етапів, які необхідно пройти, щоб досягти бажаного результату. Цей систематичний характер аналізу політики можна поділити на п’ять етапів:

  • визначення проблеми;
  • розробка альтернативних варіантів політики;
  • визначення критеріїв оцінки варіантів політики;
  • оцінка та порівняння альтернативних варіантів;
  • вироблення рекомендацій.

Метою діяльності груп аналізу політики  є формування у державних службовців практичних навичок з аналізу політики, організації ефективних комунікацій під час процесу адаптації українського законодавства до норм і стандартів ЄС, підвищення професійної спроможності державних службовців з питань демократичних процедур ухвалення урядових рішень на основі кращого міжнародного досвіду.

Процес формування груп аналізу політики визначено у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 р. № 334. Зокрема, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади повинні щороку до 15 жовтня надати Національному агентству України з питань державної служби пропозиції щодо утворення у разі потреби таких груп.

Під час організації діяльності груп аналізу політики на практиці здійснюється аналіз конкретної проблеми державними службовцями, а також пошук альтернатив вирішення, аналіз позицій усіх груп інтересів, проведення консультацій з усіма зацікавленими сторонами, аналіз наслідків рішень.

За результатами діяльності груп аналізу політики складаються аналітичні документи. Прикладами таких документів є Біли та Зелені книги, що у формі політичної пропозиції подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

Крім того, групи аналізу політики засвідчили свою ефективність у підготовці органів державної влади до використання інструментів інституційної розбудови Twinning і TAIEX.

Наразі організація діяльності груп аналізу політики набуває нового змісту, зокрема ведеться діалог щодо провадження у діяльність органів виконавчої влади України механізму та практичних інструментів аналізу політики, нових засад функціонування груп аналізу політики, що в свою чергу сприятиме  суттєвому наближенню до міжнародних стандартів і світової практики.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини