Нормативно-правові акти

Від ціннісних основ державно-управлінської діяльності, етичної обґрунтованості прийняття управлінських рішень, моральних якостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, рівня їх етичної культури залежить ступінь довіри суспільства до владних структур та органів місцевого самоврядування, націленість діяльності цих органів на побудову демократичної держави, реалізацію принципів гуманізму, соціальної справедливості, прозорості, дотримання прав людини. Етика державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має вагому антикорупційну спрямованість.

Однак етика орієнтована не лише на боротьбу з корупцією, її вимоги торкаються будь-якої сторони професійного життя державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Вагомими аспектами етичної діяльності цієї професійної групи є:

  • ставлення всієї професійної групи і кожного спеціаліста до суспільства в цілому, його інтересів;
  • визначення моральних якостей особистості представника державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які забезпечуватимуть найкраще виконання ним професійного обов’язку;
  • обґрунтування професіоналізму як моральної якості державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування;
  • усвідомлення специфіки моральних відносин кадрового корпусу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування і громадян, які є безпосередніми об’єктами їх професійної діяльності;
  • розкриття сутності взаємовідносин всередині професійних колективів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, специфічних моральних норм, які виражають ці відносини;
  • виявлення особливостей, мети, завдань та методів професійного етичного навчання державно-управлінського персоналу.

Отже, в процесі побудови правової, демократичної, соціальної держави зростає значущість діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Метою змін на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування є становлення професійних, високоефективних, стабільних і авторитетних владних інститутів, діяльність яких базується на чітких моральних та професійно-етичних принципах і нормах. Довіра громадян до влади, спроможність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування ефективно та етично виконувати свої посадові обов’язки є визначальними факторами суспільного розвитку.

Законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють питання етичної поведінки:

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини