Питання-відповіді

1. Яка різниця між інструментами Twinning і TAIEX?

Інструмент TAIEX є короткостроковою допомогою і в основному направлений на задоволення конкретних потреб. Країни-бенефіціари самостійно визначають свої потреби і подають заявки на підтримку в конкретних питаннях. TAIEX як інструмент доповнює собою більш масштабні програми допомоги (партнерство, технічну підтримку) та допомагає забезпечувати експертну допомогу в конкретних «прогалинах», які не покриті іншими програмами допомоги.

Інструмент Twinning є довгостроковою допомогою, за час реалізації якої можливо більш ґрунтовно розробити або вдосконалити законодавство у відповідній сфері, внутрішні регламенти, процедури, інструкції, провести ряд заходів із підвищення кваліфікації представників бенефіціара проекту Twinning тощо.

2. Що пропонує інструмент Twinning?

В рамках реалізації проектів Twinning можна виділити три основних компоненти: законодавчий – допомога державному органу в розробленні та перегляді чинного законодавства (перегляд нормативно-правових актів та підготовка пропозицій щодо внесення змін до українського законодавства відповідно до європейських стандартів; порівняльний аналіз національного та європейського законодавства); підвищення інституційної спроможності(здійснення європейськими експертами функціонального обстеження та / або порівняльного аналізу наявної інституційної структури державного органу), підвищення кваліфікації кадрів державного органу (проведення семінарів та тренінгів іноземними експертами, здійснення навчальних візитів та стажувань представників українського державного органу, проведення конференцій, круглих столів тощо).

3. Чому Twinning є особливим видом європейської допомоги?

Інструмент Twinning не є класичною технічною допомогою, адже не просто надає експертну підтримку, а являє собою форму партнерства та адміністративного співробітництва у конкретній сфері з метою досягнення обов’язкових результатів проекту, які визначені Twinning контрактом. Ініціатор проекту Twinning має можливість обрати собі партнера з-поміж держав-членів ЄС, які подали пропозицію на участь, за спеціальною тендерною процедурою.

Крім того, інструмент не копіює системи держав-членів ЄС, а здійснює їх адаптацію до наявних умов таким чином, щоб вони ефективно функціонували в Україні.

До особливостей цього інструменту також варто віднести наявність «лідерів проектів» як з європейської, так і з української сторін (які здійснюють загальну координацію проекту) та постійного радника проекту (здійснює координацію заходів в рамках проекту на місці), який є державним службовцем держави-члена ЄС або прирівняний до нього, та відряджений на час реалізації проекту до країни-бенефіціара

Також, варто пам’ятати, що одним із важливих принципів є «спільна відповідальність»  бенефіціара проекту Twinning та відповідної структури країни-партнера за досягнення визначених результатів проекту.

5. Хто входить до складу Робочої групи з питань координації впровадження інструмента Twinning?

До складу Робочої групи входять представники Адміністрації Президента України, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, НАДС, Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС, Мінекономрозвитку, МЗС та Представництва ЄС в Україні. Робоча група затверджує перелік проектних пропозицій, на його підставі складає індикативний список проектів і щороку вносить до нього зміни.

6. Що відбувається після затвердження проектної пропозиції Twinning?

Відповідний орган державної влади спільно з Представництвом ЄС та за підтримки Адміністративного офісу програми Twinning із залученням іноземних експертів (у разі потреби) розпочинає підготовку детального технічного завдання проекту Twinning , в якому визначаються мета, цілі, результати проекту та заходи щодо їх досягнення, основні компоненти проекту.  

Наступним кроком є відбір проектних пропозицій від держав-членів ЄС, які зацікавлені бути партнером українського органу в рамках реалізації проекту Twinning. Після того як партнера(ів) з європейської сторони обрано, розпочинається підготовка Twinning-контракту – угоди, яка визначає остаточні результати реалізації проекту, заходи для їх досягнення (із зазначенням строку і критеріїв виконання) та обов’язки кожної із сторін.  Після того, як контракт підписано, партнери переходять до стадії безпосереднього впровадження проекту, а безпосередньо ініціатор проекту Twinning  набуває статусу бенефіціара проекту Twinning.

7. Що необхідно для реалізації проекту Twinning?

Бенефіціар проекту Twinning на весь термін реалізації проекту забезпечує постійного радника проекту офісним приміщенням, оснащеним меблями, комп'ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет, засобами міжнародного телефонного (у тому числі факсимільного) та електронного зв'язку, копіювальною технікою. Крім того, має бути надано приміщення для проведення тренінгів, семінарів,  конференцій, інших заходів у рамках проекту.

Важливою передумовою успішної реалізації проекту Twinning є політична підтримка та зацікавленість керівництва відповідного державного органу та наявність відповідних фахівців із знанням іноземних мов, які будуть присвячувати проекту значну частину робочого часу.

8. Який термін реалізації проекту Twinning?

Реалізація проекту Twinning може тривати від 12 до 36 місяців.

10. Яка роль Адміністративного офісу програми Twinning?

Адміністративний офіс програми Twinning, який функціонує при Національному агентстві України з питань державної служби, координує підготовку та сприяє практичному впровадженню проектів інституціональної розбудови, надає  консультативну та методологічну підтримку державним установам щодо підготовки та реалізації проектів, здійснює моніторинг їх виконання та забезпечує ведення їх обліку.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини