Підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

Підготовка – успішне виконання державними службовцями, головами місцевих державних адміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, зокрема за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка за освітньо-професійними програмами спеціальності «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за ступенем магістра за державним замовленням здійснюється у:

 • Національній академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровському, Львівському, Одеському, Харківському регіональних інститутах державного управління Національній академії державного управління при Президентові України:
  • за денною формою навчання для державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування;
  • за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання для державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування;
 • закладах вищої освіти, що пройшли конкурсний відбір виконавців державного замовлення НАДС, за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання для державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 

Перелік нормативно-правових актів:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил» (із змінами та доповненнями)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (із змінами та доповненнями) – Умови вступу до закладів вищої освіти, що пройшли конкурсний відбір виконавців державного замовлення НАДС
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 509)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії» (із змінами та доповненнями) – Умови вступу до Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів державного управління
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» (із змінами та доповненнями)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року № 674, від 01 лютого 2017 року № 53)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року № 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» (із змінами та доповненнями)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
 • Наказ НАДС 24 січня 2014 року № 10 «Про затвердження Положення про здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 282/25059
 • Наказ НАДС від 12 квітня 2017 року № 80 «Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 619/30487 (із змінами, внесеними згідно з наказами НАДС від 25 вересня 2018 року № 226-18, від 09 квітня 2019 року № 66-19)
 • Наказ НАДС від 22 січня 2018 року № 10 «Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року за № 175/31627
 • Наказ НАДС від 13 липня 2018 року № 174-18 «Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2018 року за № 899/32351 (із змінами, внесеними згідно з наказом НАДС від 09 квітня 2019 року № 66-19)
 • Наказ НАДС від 30 липня 2019 року № 141-19 «Про затвердження примірного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», примірної додаткової угоди до державного контракту, примірного акту наданих послуг»:
  • додатки до примірного державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»: додатки 1, 1.1; додаток 2; додатки 3, 4; додатки 5, 5.1, 5.2
  • додатокдо примірної додаткової угоди до державного контракту
  • додатокдо примірного акту наданих послуг
 • Наказ МОН від 29 жовтня 2018 року № 1172 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»
 • Наказ Мінсоцполітики від 13 грудня 2019 року № 1750 «Про затвердження професійного стандарту на посади «Керівник експертної групи у складі директорату/генерального департаменту»
 • Наказ Мінсоцполітики від 13 грудня 2019 року № 1751 «Про затвердження професійного стандарту на посади «Генеральнийдиректор директорату», «Директор генерального департаменту»
 • Наказ Мінсоцполітики від 13 грудня 2019 року № 1752 «Про затвердження професійного стандарту на посади «Державний експерт директорату/генерального департаменту»
 • Лист МОН від 07 лютого 2019 року № 1/12-738 щодо повного переліку закладів вищої освіти, які мають право на провадження освітньої діяльності з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини