Впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами (PoClick) в державних органах України

Інформаційна система управління людськими ресурсами в державних органах (далі — інформаційна система) є одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для здійснення відкритого, прозорого та ефективного державного управління із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування нового типу держави, політика якої орієнтована на задоволення потреб громадян.

На сьогодні інформаційно-аналітичне забезпечення державних органів у сфері управління людськими ресурсами не відповідає потребам держави у проведенні реформи державного управління, її європейському вибору, європейським стандартам належного управління державою, а також сучасному рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Необхідним є розв’язання таких першочергових проблем:

 • недосконалість нормативно-правової бази, що регулює сферу впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах;
 • відсутність єдиної бази даних державних службовців та інших працівників державних органів;
 • відсутність автоматизації процесів управління людськими ресурсами в більшості державних органів;
 • недостатність функцій моніторингу результативності діяльності державних органів;
 • відсутність відкритості та прозорості інформації про людські ресурси в державних органах;
 • відсутність достатньої електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів і недостатній рівень розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури;
 • відсутність єдиних стандартів ідентифікації користувачів інформаційної системи;
 • відсутність автоматизації процесів управління людськими ресурсами внаслідок недостатньо розвинутої інфраструктури та недосконалого апаратного забезпечення залежно від географічного положення та типів населених пунктів;
 • низький рівень готовності державних службовців та інших працівників державних органів до впровадження інформаційної системи;
 • недостатній рівень знань і навичок у державних службовців та інших працівників державних органів щодо використання інформаційної системи;
 • низький рівень організації навчання державних службовців, інших працівників державних органів з питань використання інформаційної системи.

З огляду на викладене, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 1 грудня 2017 року № 844-р схвалив Концепцію впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах та затвердив план заходів щодо реалізації цієї Концепції.

Метою Концепції є визначення напрямів, механізму і строків впровадження ефективної інформаційної системи з метою створення умов для здійснення відкритого, прозорого та ефективного державного управління із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційна система “PoClick”– це сукупність організаційних і технічних засобів, які забезпечують формування інформаційного ресурсу щодо управління персоналом в державних органах, включаючи інформацію про структуру та штатний розпис державних органів, посади державної служби, особові справи державних службовців відповідно до частини першої статті 37 Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, нарахування і оплату праці, заохочення, відпустки, службову кар’єру, службову дисципліну, професійну компетентність та професійне навчання.

Модулями інформаційної системи, які створюватимуться поетапно, є:

 • модуль внутрішнього переведення державних службовців та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • модуль визначення фонду оплати праці та підготовки фінансової аналітики;
 • модуль ведення особових справ державних службовців (кар’єра, оцінка результатів службової діяльності, компетентностей, професійне навчання тощо);
 • модуль пошуку та підбору кадрів у системі державних органів.

PoClick – важливий внесок у процес втілення концепції Президента України “державна служба у смартфоні”. Цей внесок забезпечить створення зручної, автоматизованої і майже “безпаперової” системи управління людськими ресурсами на державній службі.

Цілями інформаційної системи “PoClick” є:

 • Ефективність. Покращення ефективності прийняття управлінських рішень в контексті впровадження стратегії.
 • Прозорість. Налагодження горизонтальної інтеграції та координації процесів управління людським ресурсами з можливістю доступу користувачів через єдине вікно. Забезпечення процесів управління людськими ресурсами в державних органах. Формування кадрової документації в електронному вигляді.
 • Відкритість. Забезпечення вільного доступу громадян до інформації про людські ресурси та фонд оплати праці в державних органах відповідно до чинного законодавства.
 • Сучасність. Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 року та здійснюється у три етапи:

 • На першому етапі (2017 рік – I квартал 2018 р.) передбачається:
  • розроблення технічної документації;
  • розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі.
 • На другому етапі(II квартал 2018 р. – I квартал 2019 р.) передбачається:
  • впровадження інформаційної системи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади;
  • формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка забезпечуватиме безперебійну роботу інформаційної системи;
  • врегулювання на законодавчому рівні застосування альтернативних електронному цифровому підпису схем електронної ідентифікації із встановленням рівня довіри до них (низького, середнього, високого);
  • удосконалення механізму публікації наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимог до формату і структури таких наборів даних;
  • формування нормативно-правового забезпечення щодо впровадження інформаційної системи для прозорого та ефективного державного управління згідно з національними та міжнародними нормами і стандартами.
 • На третьому етапі(II квартал 2019 р. – I квартал 2020 р.) передбачається:
  • впровадження інформаційної системи в територіальних підрозділах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, обласних, Київській міській, районних держадміністраціях.

Реалізація етапів має здійснюватися відповідно до плану заходів щодо реалізації Концепції, який щороку уточнюється у разі потреби.

Зокрема, розробка та впровадження інформаційної системи здійснюється за підтримки ЄС та Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового банку) в рамках проекту ЄС “Зміцнення управління державними ресурсами” (Частина А Проекту “Зміцнення управління людськими ресурсами в системі державної служби”).

Реалізацію проекту було розпочато у 2017 році. Він є частиною великої Програми ЄС з реформування державного управління та управління державними фінансами (EURoPAF).

30 січня 2018 року за ініціативою Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС під головуванням Костянтина Ващенка проведено першу робочу зустріч з керівниками служб управління персоналом державних органів. Під час зустрічі презентовано місію та завдання проекту, опис алгоритму діяльності за напрямами і процесами, організаційну структуру проектної команди та етапність робіт.

У заході взяли участь представники Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших відомств.

16 лютого 2018 року за результатами першого засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС визначено порядок узгодження процесів «Як є», необхідних для розробки інформаційної системи.

Протягом 2018 року НАДС забезпечено розробку функціональних та інституційних вимог до системи та її архітектури, розроблено технічну і тендерну документацію, а також проведено тендерну процедуру та обрано переможця на закупівлю програмного забезпечення інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS). Закупівля послуг з впровадження системи відбулась за процедурою Світового банку.

У I півріччі 2019 року підписано Контрактну угоду з постачальником (Спільним підприємством ТОВ “IQusion IT”, ТОВ “Softline IT” та Softengi Holding Limited) щодо придбання та встановлення програмного забезпечення.

У церемонії підписання взяли участь представники НАДС, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Представництва Європейського Союзу в Україні, члени Наглядової ради щодо забезпечення моніторингу та контролю стану впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами у державних органах та представники переможця конкурсу – постачальника програмного забезпечення.

Також 20 лютого 2019 року відбулася зустріч з представниками Європейської Комісії, Світового банку і керівництва НАДС, на якій розглянуто презентацію переможця процедури закупівлі програмного забезпечення для створення Інформаційної системи.

Під час презентації було обговорено процеси розробки і впровадження зазначеної інформаційної системи, а також навчання персоналу і подальша робота.

27 березня 2019 Кабінет Міністрів України затвердив пілотний проект із впровадження інформаційної системи.

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко зазначив, що проект реалізується з використанням досвіду реформи публічних закупівель та запуску системи ProZorro. Менеджером проекту PoClick є Олександр Стародубцев, один із засновників ProZorro.

У рамках пілотного проекту PoClick буде впроваджуватись у Міністерстві фінансів, Секретаріаті Кабінету Міністрів, а також у двох державних агентствах: НАДС та Державному агентстві з питань електронного урядування.

Разом з тим, впровадження такої глобальної мережевої системи неможливе без залучення представників усіх державних органів з урахуванням їх індивідуального практичного досвіду та пропозицій. Якість програми, зручність у застосуванні не лише підвищить мотивацію та продуктивність роботи користувачів, але й виконуватиме запит громадськості на прозорість і доступність інформації стосовно персонального складу та розміру заробітної плати працівників.

Враховуючи вищевказане, 15 травня 2019 року наказом НАДС № 88-19 утворено міжвідомчу робочу групу з напрацювання проекту функціонування вимог інформаційної системи (в частині управління персоналом).

24 липня 2019 року відбулось засідання міжвідомчої робочої з напрацювання проекту функціональних вимог до інформаційної системи, яке розпочав Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка.

У рамках засідання було розглянуто документ “Вимоги до функцій (завдань) функціональних блоків “Добір персоналу” та “Службова кар’єра” підсистеми “Штат і персонал”, обговорено пропозиції до зазначених функціональних блоків і представлено інтерфейс та можливості роботи системи за результатами напрацювань за блоками “Оргструктура”, “Персонал”, “Накази з персоналу”.

На цей час триває робота з напрацювання проекту функціональних вимог до інформаційної системи та розпочато внутрішню роботу з установами, в яких буде впроваджуватися пілотний проект.

Впровадження інформаційної системи “PoClick” дасть змогу, зокрема:

 • узагальнити інформацію про людські ресурси, що сприяє ефективному обміну інформацією між усіма державними органами;
 • підвищити продуктивність робочого процесу за рахунок швидкої обробки даних, поліпшити робоче середовище, зменшити рівень дублювання робіт і автоматизації процедур;
 • поліпшити процес прийняття рішень за результатами аналітичної звітності інформаційної системи;
 • забезпечити електронний обмін інформацією між державними органами;
 • удосконалити робочі процеси і процедури, що дасть змогу більше часу займатися стратегічними завданнями аналізу і планування;
 • забезпечити самостійну перевірку статусу кожної виконаної операції та самостійне формування необхідних звітів;
 • підвищити мотивацію та продуктивність;
 • покращити показники результативності та ефективності діяльності державних органів.

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють зазначене питання:

Додаткові матеріали та інформаційні ресурси із зазначених питань:

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини