Загальна схема оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)

 Загальна схема оцінювання (Common Assessment Framework, CAF) 

 

Виклики, що стоять перед сферою державного управління Європи, потребували відповіді на численні нові запити зі сторони суспільства, а отже активної модернізації публічного сектора. Зокрема, світова фінансова криза призвела до необхідності приділяти особливої уваги ефективності, прозорості та керованості процесів надання державних послуг. З розвитком цих принципів нового державного управління (New Public Management) з’явилися нові методи і інструменти, багато з яких виросли з філософії загального управління якістю (Total Quality Management, TQM). Модель досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), стандарти ISO серії 9000, модель CAF тощо впевнено знаходять своє місце в управлінській практиці організацій державного сектора.

Загальна схема оцінювання (Common Assessment Framework, CAF) – це інструмент загального управління якістю (TQM), розроблений організаціями публічного сектору для власних потреб на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM®).

CAF з’явилася 19 років тому і сьогодні міцно увійшла в практику державного і муніципального управління країн Європи, в першу чергу країн Європейського Союзу, для яких вона спочатку і створювалася. За роки свого існування CAF стала визнаною моделлю управління якістю з комплексною методологією оцінки, аналізу та вдосконалення діяльності організацій державного сектора.

Спільнота зареєстрованих користувачів CAF постійно поповнюється новими організаціями. Сьогодні понад 4000 організацій бюджетної сфери 59 країн світу є зареєстрованими користувачами моделі CAF, з них – 187 отримали за результатами зовнішнього аудиту відзнаку “Ефективний користувач CAF”. Модель CAF впроваджено у таких країнах-членах ЄС як Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія та Італія, Кіпр, Латвія і Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина та Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція.

Водночас CAF застосовується в організація державного сектора країн – кандидатів на членство в ЄС (окремі країн Західних Балкан): Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Сербія.

Серед країн ініціативи ЄС “Східне партнерство” пілотні проекти щодо самооцінки державних органів та установ за моделлю CAF проведено Грузії та Україні.

Крім того, CAF впроваджено у таких країнах світу як Домініканська Республіка, Республіка
Кабо-Верде або Республіка Зеленого мису, Китай, Південна Корея та Туреччина.

Фундаментальною основою моделі CAF є припущення про те, що найкращі результати діяльності організацій, результати для громадян/клієнтів, працівників та суспільства досягаються завдяки лідируючій ролі керівництва через планування та реалізацію стратегій, персонал, партнерства, ресурси та процес. Модель передбачає розгляд організації з різних точок зору одночасно: холістичний підхіддо аналізу роботи організації.

CAF пропонує простий та безкоштовний інструмент для використання європейськими організаціями публічного сектору, який допоможе застосовувати методи та підходи управління якістю для покращення їх діяльності.

CAF розроблена для використання всіма учасниками публічного сектору. Її можуть застосовувати організації публічного сектору як на європейському рівні, так і на національному, місцевому рівнях. CAF виконує роль каталізатора у цілісному процесі вдосконалення організації, та має на меті досягнення п’яти основних цілей:

  1. Запровадження в органах державної влади та місцевого самоврядування культури удосконалення та принципів загального управління якістю (TQM).
  2. Сприяння поступовому запровадженню в організаціях публічної сфери повноцінного циклу “плануй – дій – перевіряй – впливай” (цикл PDCA).
  3. Забезпечення проведення самостійного оцінювання організаціями публічної сфери з метою отримання даних діагностики та визначення заходів з удосконалення.
  4. Виступати об’єднуючим елементом між різними моделями, які використовуються в управлінні якістю, як у публічному, так і приватному секторах.
  5. Забезпечувати обмін досвідом та найкращими практиками між організаціями публічного сектору.

Нова версія CAF2020 розроблена в якості європейського керівництва з ефективного управління і досконалості в організаціях державного сектора, що приділяють особливу увагу цифровізації, гнучкості, стійкості, різноманітності та інноваціям. CAF2020 була розроблена завдяки інтерактивному процесу та залученню EUPAN кореспондентів CAF та Європейського інституту державного управління (EIPA), в якому розташований Європейський ресурсний центр CAF.

CAF2020 фокусується на цифровізації, гнучкості, стійкості, різноманітності та інноваціях.

CAF як і раніше складається з 9 критеріїв і 28 підкритеріїв, деякі з підкритеріїв були переформульовані. На рівні прикладів були внесені серйозні зміни, що скорочують опис та їх кількість.

Також з метою забезпечення подальшої підтримки організацій у найбільш ефективному використанні CAF під час запровадження системи управління якістю Європейським ресурсним центром CAF Європейської мережі державного управління (EIPA) була розроблена процедура зовнішнішнього зворотнього зв’язку CAF. Ця процедура забезпечує зовнішній зворотній зв’язок щодо запровадження загального управління якістю на основі CAF. Ця процедура використовується на добровільних засадах. Вона дозволяє оцінити зусилля як зсередини, так і зовні. Ця процедура стосується не лише процесу самооцінки, але також шляху розвитку, обраного організацією, розрахованого на тривалу перспективу відповідно до принципів вдосконалення.

Організації, які успішно використали модель CAF, можуть отримати в якості нагороди європейську відзнаку за “Ефективне застосування принципів моделі CAF”, термін дії якої 2 роки.

Більш детально щодо моделі CAF можна ознайомитися у Керівництві “Загальна схема оцінювання 2020: європейська модель удосконалення організацій державного сектора шляхом самооцінювання” та у посібнику “Інструменти забезпечення ефективності, результативності та якості діяльності органів державної влади”.

Завантажити прикріплення:

Додаткові матеріали:

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини