Сфери CIB та їх впровадження

Міграційна політика

Заходи Плану інституційної реформи у сфері міграційної політики схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики» від 12 жовтня 2011 року № 1058-р.

Метою реформи є посилення спроможності та підвищення ефективності інституційної структури державного управління у сфері міграції.

На виконання п. 1 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики наказами Державної міграційної служби утворено: тимчасову Міжвідомчу комісію з питань формування та реалізації державної політики в міграційній сфері; Координаційну раду щодо впровадження Плану інституційної реформ у сфері міграційної політики; робочу групу з питань реалізації ПІР у міграційній сфері.

У квітні 2014 року Україну відвідали експерти ЄС з міграційних питань у рамках третьої робочої поїздки. Було обговорено результати двох попередніх візитів експертів (з 8 по 19 квітня та з 2 по 13 вересня 2013 року) до України та другого звіту щодо концепцій проектів «Оцінка потреб у сфері міграційної політики України, включаючи визначення відповідної допомоги у розбудові спроможності».

Враховуючи важливість управління міграційними процесами для співробітництва між ЄС та Україною, особливо, в контексті процесу лібералізації візового режиму, Європейський Союз започаткував галузеву програму «Підтримка управління процесами міграції та притулку в Україні» з фінансуванням з боку ЄС.

Метою програми є:

  • Прийняття і впровадження законодавчої та регуляторної бази у сферах міграції та притулку у відповідності до європейських та міжнародних стандартів і кращого досвіду;
  • Покращення рівня інституційної спроможності та результативності роботи державних органів з питань міграції та притулку на основі європейського та міжнародного досвіду;
  • Покращення матеріально-технічного забезпечення державних органів з питань міграції та притулку.

 

Здійснення санітарних та фітосанітарних заходів

План інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів» 
від 25 червня 2012 року № 415-р (далі – План інституційної реформи).

Метою реформи є підвищення результативності та ефективності системи державного управління у сфері безпеки харчових продуктів та приведення її до вимог ЄС.

У рамках програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ) Європейським Союзом в Україні започатковано проект технічної допомоги «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» (далі – Проект ЄС), офіційне відкриття якого відбулося в приміщенні Нацдержслужби України 04 липня 2014 року.

Діяльність, передбачена Проектом ЄС, тісно пов’язана з цілями, що їх має План інституційної реформи яким визначені завдання, що ставить уряд України під час проведення інституційної реформи у сфері безпечності харчових продуктів.  

Реалізація Плану інституційної реформи має сприяти створенню та функціонуванню поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС у рамках Угоди про асоціацію. Цього буде досянуто шляхом приведення української законодавчої бази та системи державного контролю безпечності харчових продуктів у відповідність із нормами ЄС.

З метою ефективної реалізації цілей і заходів, передбачених Планом інституційної реформи та отримання технічної допомоги від ЄС Держветфітослужба України підготувала детальне технічне завдання Twinning Fiche «Допомога Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України у виконанні СФЗ зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», що також буде реалізовуватись за допомогою Проекту ЄС в рамках програми СІВ «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» який впроваджується в Україні з першого півріччя
2014 року.

Виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,  у тому числі поглибленої зони вільної торгівлі

 План інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди між Україною та Європейським Союзом було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди між Україною та Європейським Союзом» від 10 жовтня 2012 року № 767-р.

Метою реформи є підвищення ефективності діяльності системи органів державної влади у сфері європейської інтеграції, належне виконання зобов’язань, що Україна візьме на себе відповідно до Угоди про асоціацію.

Варто зазначити, що більшість заходів Плану інституційної реформи у згаданій  сфері центральні органи виконавчої влади виконали. 

З метою належної реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Кабінет Міністрів України розпорядженням від 17 вересня 2014 року № 847-р затвердив  План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014-2017 роки, який містить, у том числі завдання,  передбачені розпорядженням № 767-р і заплановані до виконання у найближчі роки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 350-р визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р № 767-р «Деякі питання проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».

Моніторинг та контроль державної допомоги суб’єктам господарювання

План інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання» від 4 березня 2013 року
№ 102-р
.

Мета реформи - це створення системи моніторингу та контролю державної допомоги в Україні відповідно до стандартів і критеріїв ЄС та міжнародних зобов’язань України.

З метою належної реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Кабінет Міністрів України розпорядженням від 17 вересня 2014 року № 847-р затвердив План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014-2017 роки, де в пункті 168 передбачено внесення змін до Плану інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб`єктам господарювання у строк до серпня 2017 року.

Водночас, однією з передумов для надання допомоги Європейським Союзом за програмою Всеохоплюючої інституційної розбудови за напрямом "Державна допомога суб'єктам економічної діяльності" є внесення змін до Плану інституційної реформи з метою його деталізації та включення до нього заходів, спрямованих на кадрове, організаційне та інституційне забезпечення процесу створення системи моніторингу та контролю державної допомоги.

З метою приведення законодавства у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання у відповідність із законодавством ЄС, що передбачено пунктом 1 Плану інституційної реформи у цій сфері, 01 липня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», що забезпечить ефективну реалізацію проекту технічної допомоги, спрямованого на імплементацію Плану інституційної реформи у сфері державної допомоги в рамках програм СІВ. (Закон України від 01 липня 2014 року № 1555-VII «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» набере чинності в серпні 2017 року (окрім частини другої статті 6, частини першої  та пунктів 6-10 частини другої статті 8, частини другої статті 14).

На виконання пункту 168 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Антимонопольним комітетом України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб'єктам господарювання" та в квітні 2015 року надіслано зацікавленим органам на погодження.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини