Реалізація гендерної політики на місцевому рівні

В облдержадміністраціях структурним підрозділом, на який покладено завдання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах життя суспільства, є управління у справах сім’ї, молоді та спорту відповідної облдержадміністрації.

У райдержадміністраціях завдання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах життя суспільства покладені на відділи у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрацій.

 

На обласному рівні діють спеціальні програми щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

У Вінницькій області впроваджується обласна цільова соціальна комплексна програма підтримки сім’ї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок на період до 2015 року.

У Волинській області заходи щодо забезпечення гендерної рівності в області включено до Обласної програми підтримки сім’ї на період до 2015 року.

У Дніпропетровській області затверджено Програму розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки, до складу якої включено розділ «Утвердження гендерної рівності в українському суспільстві».

У Житомирській області прийнято обласну комплексну програму «Молодь і родина Житомирщини» на 2012 – 2016 роки.

У Запорізькій області діє Комплексна обласна програма з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки основними завданнями якої є: розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності жінок і чоловіків; створення умов для гармонізації професійних і сімейних обов’язків; запровадження системи ефективного реагування на факти гендерної дискримінації; формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів; проведення наукових досліджень із гендерної проблематики та впровадження їх результатів.

У Луганській області реалізація гендерної політики здійснюється в рамках регіональної Програми з утвердження гендерної рівності у всіх сферах життєдіяльності населення Луганської області на 2010–2014 роки, також діє обласна Координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку і протидії торгівлі людьми. Засідання ради проводяться щоквартально. Аналогічні колегіальні органи створені при міськвиконкомах і райдержадміністраціях області. Також відбулося відкриття трьох гендерних центрів, що діють на громадських засадах: Луганського обласного гендерного освітнього центру, Луганського обласного центру «Чоловіки проти насильства», Луганського обласного гендерного ресурсного центру.

У Миколаївській області діє Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2011-2015 роки.

У Полтавській області розроблено та впроваджено обласну програму з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2012-2014 роки.

У Хмельницькій області прийнято обласну Програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року.

У Чернівецькій області було прийнято Програму реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді у 2011-2012 роках, у якій такий напрям як забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, винесений окремим блоком завдань.

У Харківській області реалізація заходів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства здійснюється відповідно до обласної комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери та розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про обласні заходи щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї». Відповідні питання включено до всіх районних/міських програм, що стосуються галузі сім’ї, дітей, жінок та молоді.

У Херсонській області діє Обласна програма з утвердження гендерної рівності на період до 2016 року.

В Автономній Республіці Крим регулювання зазначених питань передбачені Програмою розвитку освіти та науки, фізичної культури та спорту, підтримки сім’ї в Автономній Республіці Крим на 2012-2016 р.

У низці регіонів, зокрема в Київській, Тернопільській, Чернігівській областях та в місті Києві, строк дії прийнятих раніше регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя завершився, а нові аналогічні програми знаходяться в стадії розробки.

 

Загальною метою регіональних програм щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків є:

  • створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов;
  • надання соціальних гарантій, забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей;
  • утвердження гендерної рівності, зміцнення існуючих та створення нових механізмів з недопущення дискримінації за ознакою статі, розширення застосування позитивних дій, забезпечення економічної незалежності кожної статі;
  • створення умов для більш широкої участі жінок у прийнятті суспільно важливих рішень, для поєднання професійних та сімейних обов’язків, викорінення гендерного насильства та подолання гендерних стереотипів;
  • здійснення комплексних заходів на національному та регіональних рівнях щодо попередження торгівлі людьми, підтримки та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми, розслідування та покарання причетних до торгівлі людьми, а також визначення конкретних виконавців зазначених заходів та обсягів їх фінансування;
  • запровадження концепції гендерного інтегрування у системі управління, розробка та запровадження ефективних механізмів, які забезпечать жінкам участь у прийнятті суспільно важливих рішень, формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві;
  • включення гендерних підходів до системи підвищення кваліфікації та підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Необхідно зазначити, що в областях також функціонують обласні міжвідомчі комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї та впровадження гендерної рівності, у регіонах створено та діє 10 гендерних ресурсних і 20 гендерних освітніх центрів.

 

На базі Сумського державного університету створений ресурсний гендерний центр і розроблена програма інформування населення з питань гендерної рівності. На базі Центру проводяться соціологічні дослідження з метою вивчення гендерної ситуації в області, формується мережа експертів з гендерних питань, проводяться семінари, тренінги, конференції з метою обговорення стану та перспектив формування гендерної рівності в українському суспільстві, також створено «Житомирський обласний гендерний ресурсний центр», який підпорядкований головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

У Миколаївській області створено мережу гендерно спрямованих ресурсів системи освіти та громадських організацій. Таким чином, при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти створено консультаційний Центр з питань гендерної рівності. Основною метою діяльності Центру є впровадження гендерних ідей та гендерних підходів в освітній процес вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у систему післядипломної педагогічної освіти.

У Львівській області створено ряд постійно діючих консультативно-дорадчих органів, а саме робоча група з впровадження ініціативи «Інтеграція гендерної складової до регіональних політик Львівської обласної державної адміністрації», Координаційна рада з питань сімейної політики при обласній державній адміністрації. Також управлінням з питань сім’ї та молоді спільно із експертами канадської програми PRISM розроблено проект проведення гендерного аналізу політик і програм Львівської обласної державної адміністрації, який буде затверджено розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації у жовтні 2012 року. Розроблена методика буде використовуватись структурними підрозділами ЛОДА у межах виконання ними своїх функціональних повноважень з метою забезпечення інтегрування гендерної складової в напрями політики та регіональні цільові програми Львівської області.

 

Також у 16 регіонах України призначено радників голів обласних державних адміністрацій з гендерних питань та створені і діють Експертні ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознаками статі при головах обласних державних адміністрацій.

При райдержадміністраціях створені відповідні дорадчі органи з питань підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї та з гендерних питань, а також діють районні соціальні комплексні програми підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

На підставі наданої місцевими органами державної влади інформації можна зробити висновок, що на регіональному рівні відбувається утвердження рівності прав і можливостей жінок та чоловіків у громадсько-політичній діяльності та в повній мірі реалізуються вимоги статі 24 Конституції України та Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», створюються умови для забезпечення збалансованого представництва жінок і чоловіків у виборних органах влади всіх рівнів.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Опитування

Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
телебачення - 13.2%
інтернет-видання - 81.6%
офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
друковані видання - 0%
радіопередачі - 0%

Всього голосів: 38
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00