Запобігання корупції (0)

Корупція є негативним соціально-правовим явищем, зміст якого полягає у використанні особою, уповноваженою на виконання функцій держави наданих їй повноважень з метою одержання неправомірної вигоди.

Неправомірна вигода може виражатись у формі грошей, іншого майна, пільг, переваг, послуг, вигод негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних підстав.

14 жовтня 2014 року був прийнятий Закон України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) і це стало важливим кроком з прямування країни до міжнародної спільноти. Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Закон також передбачив створення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) як центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Запобігання корупції можна визначити як особливий напрям антикорупційної діяльності, який полягає в усуненні, нейтралізації чи обмеженні дії чинників (детермінант) корупції, цілеспрямованому впливі за допомогою комплексу спеціально розроблених законних засобів на систему суспільних відносин, що має за мету стимулювання осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та інших суб'єктів до правомірної поведінки, перешкоджання вступу їх у корупційні відносини та припинення таких відносин.

Основним завданням запобігання корупції є створення такої системи соціальних зв'язків за якої істотно (до мінімуму) зменшується імовірність виникнення ситуацій, пов’язаних з ризиком вчинення корупційних правопорушень.

З метою розв’язання проблеми корупції Законом України від 14 жовтня 2014 року № затверджено Антикорупційну стратегію на 2014-2017 роки, а постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 Державну програму щодо реалізації її засад. НАДС бере участь в реалізації згаданої Державної програми, зокрема шляхом організації підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.

Корисні посилання:

  • Закон України «Про запобігання корупції»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

  • Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18/print1486213103970200

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF/print1497941072819639

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 691 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950"

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=250271497

  • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 576-р "Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції"

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=250225713

  • Рішення НАЗК від 22.06.2017 № 234 "Про затвердження Стратегії розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017 - 2020 роки та планів з її реалізації"

https://nazk.gov.ua/strategiya-rozvytku-na-2017-2020

  • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р "Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року"

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250235806

  • Роз’яснення щодо оцінювання корупційних ризиків

https://nazk.gov.ua/news/metodologiyu-ocinyuvannya-korupciynyh-ryzykiv-u-diyalnosti-organiv-vlady-zareyestrovano-v

Підписатися на новини

Опитування

Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
телебачення - 13.2%
інтернет-видання - 81.6%
офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
друковані видання - 0%
радіопередачі - 0%

Всього голосів: 38
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00