Робоча група (Панель) «Врядування та реформа державного управління»

Тематична платформа 1 «Демократія, належне врядування та стабільність»/“Democracy, Good Governance & Stability” спрямована на сприяння демократичним та економічним реформам у країнах-партнерах Східного партнерства. Її метою є розвиток стабільних демократичних інститутів (включаючи стандарти виборчого процесу, законодавство щодо засобів масової інформації, антикорупційні заходи) та ефективних державних структур. Цілями цієї платформи є безпека, забезпечення стабільності суверенітету та територіальної цілісності країн-партнерів шляхом реалізації багатосторонніх заходів, спрямованих на зміцнення довіри та створення систем своєчасного попередження.

З 2011 року Україна в особі НАДС приймає активну участь у сферах діяльності Робочої групи (Панель) «Врядування та реформа державного управління» Тематичної платформи 1 «Демократія, належне врядування та стабільність» в рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство», зокрема на постійній основі бере участь у засіданнях Робочої групи (Панелі) та у заходах, організованих країнами-членами Східного партнерства. Співпраця в рамках зазначеної Робочої групи (Панелі) сприяє виконанню поставлених перед НАДС завдань, зокрема забезпеченню формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби, здійсненню функціонального управління державною службою, розробленню заходів щодо підвищення ефективності державної служби та ін.

Діяльність Робочої групи (Панелі) спрямована на такі напрями:

  • «Державна служба, державні установи та їх функції (управління людськими ресурсами, загальні засади прийняття та проходження державної служби, нормативно-правові акти)»;
  • «Прозорість, електронне урядування та захист даних»;
  • «Децентралізація місцевих/ регіональних органів державної влади»;
  • «Ефективне управління технічною допомогою».

З 2012 року Україна є країною-лідером у сфері «Ефективне управління технічною допомогою». Щороку НАДС готує та затверджує разом з партнерами Східного партнерства план заходів на відповідний рік у чотирьох згаданих сферах.

Основні досягнення у 2015 році

Основні досягнення у 2016 році

Основні досягнення у 2017 році

 

Relevant? Tell your friends