Нормативно-правові акти

Корупція є негативним соціально-правовим явищем, зміст якого полягає у використанні особою, уповноваженою на виконання функцій держави наданих їй повноважень з метою одержання неправомірної вигоди.

Неправомірна вигода може виражатись у формі грошей, іншого майна, пільг, переваг, послуг, вигод негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних підстав.

14 жовтня 2014 року був прийнятий Закон України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) і це стало важливим кроком з прямування країни до міжнародної спільноти. Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Закон також передбачив створення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) як центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Запобігання корупції можна визначити як особливий напрям антикорупційної діяльності, який полягає в усуненні, нейтралізації чи обмеженні дії чинників (детермінант) корупції, цілеспрямованому впливі за допомогою комплексу спеціально розроблених законних засобів на систему суспільних відносин, що має за мету стимулювання осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та інших суб'єктів до правомірної поведінки, перешкоджання вступу їх у корупційні відносини та припинення таких відносин.

Основним завданням запобігання корупції є створення такої системи соціальних зв'язків за якої істотно (до мінімуму) зменшується імовірність виникнення ситуацій, пов’язаних з ризиком вчинення корупційних правопорушень.

З метою розв’язання проблеми корупції Законом України від 14 жовтня 2014 року № затверджено Антикорупційну стратегію на 2014-2017 роки, а постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 Державну програму щодо реалізації її засад. НАДС бере участь в реалізації згаданої Державної програми, зокрема шляхом організації підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням корупції.

Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання корупції:

Корисні посилання:

 

Relevant? Tell your friends