Науково-практичний коментар до Закону України "Про запобігання корупції"

В коментарі здійснено роз’яснення положень Закону України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII.

Коментар розрахований на працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, суддів, працівників інших державних органів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, а також адвокатів, представників громадянського суспільства, які беруть участь в заходах щодо запобігання корупції.

Relevant? Tell your friends