Стратегічний інструментарій - Інструментарій для підготовки, впровадження, моніторингу, звітування та оцінки реформи державного управління та сфер стратегії: керівництво для партнерів SIGMA

Належно функціонуюча система державного управління є передумовою для прозорого та ефективного демократичного врядування. Це основа для функціонування держави, визначення здатності Уряду надавати державні послуги та сприяти конкурентоспроможності та розвитку.

Досягнення необхідних стандартів державного управління потребує реформ у багатьох сферах політики та управління. Якщо реформи плануються та виконуються в роздробленому та спеціальному порядку, вони не можуть трансформувати систему врядування та функціонування державного управління, як очікувалося. Досягнення результатів вимагає, щоб уряди керувались та координували реалізацію загального бачення реформи та пріоритетних завдань.
Ефективне та чітке лідерство, добре функціонуючі механізми реалізації, чіткі напрямивідповідальності та фінансова стійкість є основою будь-якої успішної стратегії реформ. Вони мають вирішальне значення для забезпечення реалізації стратегії та не існують лише на папері.
Протягом багатьох років SIGMA допомагала низці країн розробляти плани реформування державного управління, а також розробляти та впроваджувати відповідні системи моніторингу та звітування для цих реформ. SIGMA також допомагає країнам розвивати свої національні системи стратегічного планування, щоб гарантувати, що однакова якість стандартів та концептуальні підходи застосовуються до розробки та моніторингу стратегії їхніхсфер, незалежно від специфіки політики.
Цей Інструментарій надає практичні поради та рекомендації, а також прості у використанні інструменти для тих, хто бере участь у розробці та впровадженні реформи державного управління (РДУ) та секторальних стратегій.
Інструментарій спрямовує читача на кожний етап розробки, впровадження, моніторингу та загального управління стратегіями. Він охоплює:

  • аналіз проблем;
  • визначення пріоритетів реформ;
  • встановлення цілей;
  • визначення показників (з базовими та цільовими показниками);
  • планування дій та вартості;
  • моніторинг виконання, звітність та оцінка;
  • управління та вивчення РДУ.

Інструментарій (з його додатками) надає ряд рекомендацій, інструментів та шаблонів для розробки та впровадження стратегій:

Джерело: http://www.sigmaweb.org/publications/strategy-toolkit.htm

Актуально? Розкажіть друзям!