Відбувся дводенний навчальний семінар TAIEX на тему: “Впровадження системи управління діяльністю органів державної влади на основі результатів з урахуванням моделі управління якістю”

28 лютого – 01 березня 2019 року в приміщенні Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) відбувся навчальний семінар на тему: “Впровадження системи управління діяльністю органів державної влади на основі результатів з урахуванням моделі управління якістю”. Захід організовано НАДС спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу в рамках інструменту інституціональної розбудови ЄС ТАІЕХ.

З вітальною промовою до учасників заходу звернувся Голова НАДС
Костянтин ВАЩЕНКО, який наголосив, що у сучасних умовах головним інструментом реалізації стратегічних напрямів реформування та модернізації державного управління та державної служби відповідно до принципів належного врядування задля досягнення їх якості, ефективності та результативності мають стати європейські стандарти управління якістю, що базуються на принципах всеохоплюючого управління якістю: орієнтації на споживача, лідерстві керівників, орієнтованому на результат управлінні, прийнятті рішень з урахуванням фактів та ризиків, розвитку партнерських відносин, залученні працівників до процесів управління якістю та їх мотивації і навчання, впровадженні інновацій та удосконаленні процесів і процедур, запровадження інструментів залучення та отримання зворотного зв’язку від користувачів державних послуг. Адже згідно з Принципами державного управління, розробленими програмою SIGMA, якість є однією з ключових категорій державної політики у будь-якій сфері державного управління та одним з основних елементів процесу надання адміністративних послуг, а забезпечення поліпшення їх якості шляхом державної підтримки сучасних методів управління, розроблення та впровадження систем і принципів управління якістю, визнаних у Європі та у світі – завдання загальнодержавної ваги.

Водночас Генеральний директор Директорату публічної адміністрації Секретаріату Кабінету Міністрів України Андрій БЕГА у своєму вступному слові звернув увагу присутніх на тому, що згідно з результатами проведеного програмою ОЕСР/SIGMA оцінювання стану справ у системі державного управління Україна за останні роки досягла значного прогресу у впровадженні реформи державного управління. Зокрема, у сферах державної служби і управління людськими ресурсами та організації системи центральних органів виконавчої влади Україна за результатами оцінювання отримала навіть вищі бали, ніж у середньому західнобалканські держави.

Крім того, з вітальними промовами до учасників звернулися Мартін КЛАУКЕ, Керівник першого відділу програм допомоги “Належне управління та демократизація” Представництва Європейського Союзу в Україні, та Кястутіс ЛАНЧІНСКАС, Голова Консультативної місії Європейського Союзу (EUAM) в Україні, які підкреслили, що запорукою успішного втілення будь-яких реформ, а також необхідною умовою успішної європейської інтеграції є належне і дієве публічне управління та державна служба, що відповідають вимогам сучасності та європейським стандартам і принципам належного врядування.

У цілому реформа державного управління є безперервним процесом постійного вдосконалення системи на основі принципів належного врядування та кращого досвіду держав-членів ЄС, перетворення її на ефективний інструмент безперервного і стійкого розвитку України.

Оцінка SIGMA, і особливо її рекомендації, повинні розглядатися як системний і вимірюваний алгоритм для визначення майбутньої програми дій з метою вдосконалення державного управління України.

Саме тому на сьогодні актуальним буде отримання досвіду країн-членів Європейського Союзу, а також представлення та обговорення власних досягнень і викликів щодо підвищення якості державного управління та державної служби.

Під час першої сесії семінару учасники мали можливість обговорити сучасний стан реформування державного управління та державної служби в Україні, основні досягнення щодо управління якістю в системі державного управління України, зокрема ознайомитися з досвідом реалізації пілотного проекту щодо проведення самооцінювання за моделлю Загальної схеми оцінювання (CAF) в Міністерстві внутрішніх справ України та результатами впровадження управління на основі результатів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та міністерствах, які представили Генеральний директор Директорату публічної адміністрації Секретаріату Кабінету Міністрів України Андрій БЕГА, начальник організаційно-аналітичного управління Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України Михайло ЖУРБА та Катерина СТАВНІЙЧУК, начальник управління моніторингу та контролю за діяльністю сервісних центрів Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, Надія ТРЕТЯК, Спеціаліст з питань державного управління Консультативної місії Європейського Союзу (EUAM) в Україні, Ольга ДЕМИДЕНКО, Ректор Інституту підготовки фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології ДП “УкрНДНЦ” та Танія САНФОРД АММАР, Директор Agriteam Canada в Україні, Директор Українсько-канадського проекту “Експертна підтримка врядування та економічного розвитку” (EDGE) в Україні.

Європейські експерти, Патрік МІЛЛЬ, Генеральний радник, відповідальний за персонал, стратегію, організаційний розвиток та управління спроможністю Національного інституту соціального захисту самозайнятих (Бельгія), Хьюго ДОЛЛЕНДЕР, Почесний радник загальноєвропейських справ Палати представників (Бельгія), та Італо БЕНЕДІНІ, Консультант FORMEZ, представник CAF (Італія), викладач та експерт з CAF та EFQM надали учасникам заходу можливість ознайомитися з досвідом та кращими практиками Бельгії та Італії щодо впровадження моделі CAF в діяльність органів державної влади цих країн-членів ЄС та обговорити практичні уроки, отримані користувачами CAF.

Зокрема, протягом двох днів семінару учасники заходу під час пленарних сесій та роботи в групах удосконалили рівень своєї компетентності та практично закріпили набуті знання, уміння і навички щодо:

  • місця CAF серед різних моделей, що використовуються для Загального управління якістю (TQM) у державному секторі;
  • моделі CAF – 2013, у тому числі щодо системи балів, процесів впровадження та самооцінки, впливу на органи державної влади;
  • взаємозв’язку управління якістю з підвищенням ефективності діяльності органів державної влади у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі;
  • взаємозв’язку лідерства та стратегічного управління з ефективністю та результативністю діяльності органів державної влади;
  • процесу розробки системи управління ризиками та управління ризиками для органів державної влади тощо.

У заході взяли участь представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, представники країн-членів Європейського Союзу, інститутів громадянського суспільства та міжнародних проектів і програм.

Актуально? Розкажіть друзям!