Актуальні питання-відповіді щодо інструменту TWINNING

1. Що таке Twinning?

Twinning – це інструмент інституційної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця між державними службовцями аналогічних органів влади країн-членів ЄС та країн-партнерів щодо впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.

2. Яка різниця між інструментами Twinning і TAIEX?

Інструмент TAIEX є короткостроковою допомогою і в основному направлений на задоволення конкретних потреб. Країни-бенефіціари самостійно визначають свої потреби і подають заявки на підтримку в конкретних питаннях. TAIEX як інструмент доповнює собою більш масштабні програми допомоги (партнерство, технічну підтримку) та допомагає забезпечувати експертну допомогу в конкретних «прогалинах», які не покриті іншими програмами допомоги.

Інструмент Twinning є довгостроковою допомогою, за час реалізації якої можливо більш ґрунтовно розробити або вдосконалити законодавство у відповідній сфері, внутрішні регламенти, процедури, інструкції, провести ряд заходів із підвищення кваліфікації представників органу-бенефіціара тощо.

3. Що пропонує інструмент Twinning?

В рамках реалізації проектівTwinning можна виділити три основних компоненти: законодавчий – допомога державному органу в розробленні та перегляді чинного законодавства (перегляд нормативно-правових актів та підготовка пропозицій щодо внесення змін до українського законодавства відповідно до європейських стандартів; порівняльний аналіз національного та європейського законодавства); підвищення інституційної спроможності(здійснення європейськими експертами функціонального обстеження та / або порівняльного аналізу наявної інституційної структури державного органу), підвищення кваліфікації кадрів державного органу (проведення семінарів та тренінгів іноземними експертами, здійснення навчальних візитів та стажувань представників українського державного органу, проведення конференцій, круглих столів тощо).

4. Чому Twinning є особливим видом європейської допомоги?

Інструмент Twinning не є класичною технічною допомогою, адже не просто надає експертну підтримку, а являє собою форму партнерства та адміністративного співробітництва у конкретній сфері з метою досягнення обов’язкових результатів проекту, які визначені Twinning контрактом. Орган-бенефіціар має можливість обрати собі партнера з-поміж країн-членів ЄС, які подали пропозицію на участь, за спеціальною тендерною процедурою.

Крім того, інструмент не копіює системи країн-членів ЄС, а здійснює їх адаптацію до наявних умов таким чином, щоб вони ефективно функціонували в Україні.

До особливостей цього інструменту також варто віднести наявність «лідерів проектів» як з європейської, так і з української сторін (які здійснюють загальну координацію проекту) та постійного радника проекту (здійснює координацію заходів в рамках проекту на місці), який є державним службовцем країни-члена ЄС або прирівняний до нього, та відряджений на час реалізації проекту до країни-бенефіціара

Також, варто пам’ятати, що одним із важливих принципів є «спільна відповідальність» органу-бенефіціара та відповідної структури країни-партнера за досягнення визначених результатів проекту.

5. Як розпочати новий проект Twinning?

Нацдержслужба України щороку до 1 лютого інформує органи державної влади про можливості залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning. У разі потреби органи державної влади готують і подають щороку до 1 березня Нацдержслужбі України проектні пропозиції за встановленою формою.

Проектні пропозиції Twinning мають відповідати сферам співробітництва, передбачених Угодою про асоціацію Україна – ЄС, Угодою про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС; середньостроковим пріоритетам державного органу (установи), де впроваджуватиметься проект Twinning; передбачати елементи наближення до acquis communautaire (законодавства ЄС), елементи інституційного розвитку.

Нацдержслужба України здійснює аналіз та оцінку поданих проектних пропозицій та після розгляду і схвалення Українською частиною Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС подає на розгляд та затвердження Робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning.

6. Хто входить до складу Робочої групи з питань координації впровадження інструмента Twinning?

До складу Робочої групи входять представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, НАДС, Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС, Мінекономрозвитку, МЗС та Представництва ЄС в Україні. Робоча група затверджує перелік проектних пропозицій, на його підставі складає індикативний список проектів і щороку вносить до нього зміни.

7. Що відбувається після затвердження проектної пропозиції Twinning?

Відповідний орган державної влади стає бенефіціаром проекту Twinning та розпочинає підготовку технічного завдання для рамкових експертів, які в свою чергу надають допомогу у розробці детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche), в якому визначаються мета, цілі, результати проекту та заходи щодо їх досягнення, основні компоненти проекту. Залучення рамкових експертів обґрунтовується високою складністю Twinning Fiche, необхідністю ґрунтовного розуміння законодавства ЄС у сфері реалізації проекту Twinning та вимог Європейської Комісії щодо функціонування цього інструменту.

Наступним кроком є відбір проектних пропозицій від країн-членів ЄС, які зацікавлені бути партнером українського органу в рамках реалізації проекту Twinning. Після того як партнера(ів) з європейської сторони обрано, розпочинається підготовка Twinning контракту – угоди, яка визначає остаточні результати реалізації проекту, заходи для їх досягнення (із зазначенням строку і критеріїв виконання) та обов’язки кожної із сторін.  Після того, як контракт підписано, партнери переходять до стадії безпосереднього впровадження проекту

8. Що необхідно для реалізації проекту Twinning?

Орган-бенефіціар проекту Twinning на весь термін реалізації проекту забезпечує постійного радника проекту офісним приміщенням, оснащеним меблями, комп'ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет, засобами міжнародного телефонного (у тому числі факсимільного) та електронного зв'язку, копіювальною технікою. Крім того, має бути надано приміщення для проведення тренінгів, семінарів,  конференцій, інших заходів у рамках проекту.

Важливою передумовою успішної реалізації проекту Twinning є політична підтримка та зацікавленість керівництва органа-бенефіціара та наявність відповідних фахівців із знанням іноземних мов, які будуть присвячувати проекту значну частину робочого часу.

9. Який термін реалізації проекту Twinning?

Реалізація проекту Twinning може тривати від 12 до 36 місяців.

10. Яка роль Адміністративного офісу програми Twinning?

Адміністративний офіс програми Twinning, який функціонує при Національному агентстві України з питань державної служби, координує підготовку та сприяє практичному впровадженню проектів інституційної розбудови, надає  консультативну та методологічну підтримку державним установам щодо підготовки та реалізації проектів, здійснює моніторинг їх виконання.

11. Які нормативно-правові акти регулюють реалізацію інструмента Twinning в Україні?

Реалізація інструмента Twinning в Україні відбувається відповідно до:

12. Хто може бути керівником проекту Twinning від України?

Керівник проекту від України – державний службовець, що займає посаду не нижче заступника керівника державного органу - бенефіціара проекту, який разом з керівником проекту від держави-партнера здійснює загальне керівництво роботою з підготовки та реалізації проекту і несе відповідальність за досягнення обов'язкових результатів його реалізації.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Опитування

Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
телебачення - 13.2%
інтернет-видання - 81.6%
офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
друковані видання - 0%
радіопередачі - 0%

Всього голосів: 38
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00