Публічний звіт Голови НАДС про роботу агентства у 2018 році та Стратегічний план діяльності НАДС на 2019 – 2021 роки обговорено на засіданні колегії НАДС

Відбулося засідання колегії НАДС, на якому про результати діяльності агентства в 2018 році доповів Голова НАДС Костянтин Ващенко. Розпочинаючи свій виступ він зазначив, що у 2018 році Україна відзначила сторіччя запровадження державної служби, зокрема велику інформаційну кампанію, у якій взяли участь всі міжрегіональні управління НАДС. Загалом проведено майже 1000 комунікативних заходів.

Під час виступу Костянтин Ващенко зупинився на досягненнях НАДС у 2018 році:

1. На виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління у 2018 році проведено оцінку стану державної управління в Україні відповідно до Принципів SIGMA, і прогрес України в імплементації реформи держуправління отримав високу оцінку.

Голова НАДС наголосив, що оцінка SIGMA, і особливо її рекомендації, розглядаються як основа для визначення майбутньої програми дій з метою вдосконалення державного управління України.

2. Вперше проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «А», «Б», «В» за основними критеріями – професійність, відповідальність та результативність.

Вперше за результатами оцінювання власної службової діяльності державні службовці розробили індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності.

3. Суттєво посилено спроможність служб управління персоналом державних органів.

Забезпечено супровід консультативно-дорадчого органу – Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС, проведено Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом», розроблено методологію моніторингу рівня спроможності служб управління персоналом та шість методичних рекомендацій для надання методичної допомоги службам управління персоналом.

4. Забезпечено належні умови для професійного розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Створено Портал управління знаннями для забезпечення належних умов з підвищення рівня професійної компетентності та професійного розвитку, а також налагодження ефективної комунікації замовників і провайдерів освітніх послуг з професійного навчання.

Вперше затверджено критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

5. Запроваджено нову програму навчання англійської мови державних службовців «English for Public Administration»; розпочато тестування претендентів на посади державної служби категорії «А» на рівень володіння англійською та французькою мовами.

6. Посилено інституційну спроможність НАДС – утворено Генеральний департамент Управління персоналом на державній службі та Генеральний департамент професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У 2018 році розроблено технічну та тендерну документацію, а також проведено тендерну процедуру та обрано переможця на закупівлю програмного забезпечення інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS).

Розпочато роботу з реформування системи оплати праці державних службовців.

Голова НАДС повідомив, що у минулому році агентством укладено меморандуми та угоди про співпрацю з Національною школою управління (ENA, Франція); Програмою розвитку ООН в Україні; Радою Європи; Agriteam Canada Consulting Ltd. у рамках проекту EDGE «Проект експертної підтримки врядування та економічного розвитку»; Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України та Міністерством внутрішніх справ; Швейцарсько-українським проектом “Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO). Здійснюється ряд інших програм, зокрема, за підтримки урядових організацій Данії, Норвегії, Швейцарії, Нідерландів (ПРООН, MATRA, DOCCU інші).

В обговоренні публічного виступу Голови НАДС взяв участь Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко, який наголосив, що порівняно з 2016 і 2017 роками НАДС провело колосальну роботу, зокрема, значно покращилася якість конкурсних процедур і роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Міністр висловив сподівання, що Центр оцінювання кандидатів на посади державної служби забезпечить суттєву підтримку цим процесам. Водночас є необхідність покращити роботу сайту career.gov.ua щодо онлайн подачі документів на конкурс та внести зміни до Порядку проведення конкурсу. Потребує вироблення консолідованих повноважень щодо реформування системи оплати праці державних службовців, проведення роботи з класифікації посад державної служби, вдосконалення процесу проведення оцінювання державних службовців. Окремо Олександр Саєнко зупинився на питаннях виконавчої дисципліни, зокрема дотримання законодавства і вчасного виконання урядових рішень. Наголошено також на необхідності розвитку ринку освітніх послуг та посилення комунікацій з громадськими організаціями і суспільством загалом.

Відповідно до Положення про НАДС, стратегічних та програмних документів Уряду, Президента України НАДС розроблено проект Стратегічного плану діяльності НАДС на 2019 – 2021 роки (план реформування галузі), де визначено п’ять стратегічних цілей діяльності, спрямованих на досягнення виконання завдань:

  1. Посилення інституційної спроможності служб управління персоналом державних органів.
  2. Підвищення рівня захищеності права громадян на доступ до державної служби, законних прав та інтересів державних службовців.
  3. Посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості НАДС у сфері реформування державної служби.
  4. Формування єдиної дієвої системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
  5. Адаптація державної служби до стандартів Європейського Союзу.

Виконання завдань, визначених у стратегічному плані, дозволить досягти стратегічних цілей НАДС, що буде відповідним внеском у досягнення цілей, які визначені державними стратегіями.

На засіданні колегії також виступили:

Про стан реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад доповів перший заступник Голови НАДС Володимир Купрій.

Про стан здійснення правової роботи розповіла директор Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Світлана Кривошия.

З питань впровадження в Україні інструментів інституціональної розбудови ЄС Twinning і TAIEX та результати співробітництва з програмою SIGMA у 2018 році виступила в.о. директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Юлія  Лихач.

Про діяльність міжрегіональних управлінь НАДС розповіла Світлана Бамбизова, начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

З питань співпраці НАДС з представниками інститутів громадянського суспільства виступили Голова Громадської ради при НАДС Юрій Піжук і Голова Громадської ради при НАДС Михайло Калініченко.

За результатами обговорення зазначених питань прийнято відповідні рішення.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини