Реформа системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Кабінет Міністрів України розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 974-р схвалив Концепцію реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад та затвердив розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р план заходів щодо її реалізації.

Розпорядження Уряду сприятиме створенню сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання зазначених категорій осіб з розвиненою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом.

Метою Концепції є визначення стратегічних напрямів, механізмів та строків формування сучасної ефективної системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, яка забезпечить підвищення рівня їх професійної компетентності, буде зорієнтована на потреби особистості у професійному розвитку протягом усього життя та сприятиме впровадженню принципів належного врядування.

Професійний розвиток державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування – безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного та професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей.

Система професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад є цілісною сукупністю взаємопов’язаних компонентів, що включає:

 • визначення потреб у професійному навчанні;
 • формування, розміщення і виконання державного замовлення;
 • формування мотивації до підвищення рівня професійної компетентності;
 • забезпечення функціонування і розвитку ринку надання освітніх послуг у сфері професійного навчання;
 • моніторинг та оцінку якості навчання.

З урахуванням положень Меморандуму безперервної освіти Європейської Комісії від 30 жовтня 2000 року № SEC(2000) 1832 final нова модель професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад базуватиметься на таких принципах:

 • визначення потреби у професійному розвитку;
 • наближеності освітніх послуг до місця проживання та роботи особи;
 • обов’язковості та безперервності, тобто забезпечення прагнення державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад до самоосвіти та професійного розвитку протягом усього життя;
 • цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру;
 • інноваційності та практичної спрямованості;
 • індивідуалізації та диференціації підходів до навчання;
 • відкритості;
 • гарантованості фінансування професійного навчання.

Реалізація Концепції з урахуванням першочергових та довгострокових завдань здійснюватиметься протягом 2017-2020 років кількома етапами шляхом:

 • створення належних умов для забезпечення професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
 • створення ефективної системи визначення потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
 • забезпечення безперервності, обов’язковості, плановості професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
 • розвитку ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад на засадах прозорої та доброчесної конкуренції із створенням відповідної системи моніторингу та оцінки якості освітніх послуг;
 • залучення всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування до створення системи професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад та забезпечення функціонування ринку відповідних освітніх послуг;
 • запровадження механізму співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, установ, закладів різних форм власності, що надають освітні послуги.

З метою забезпечення здійснення моніторингу впровадження Концепції та плану заходів щодо її реалізації, забезпечення координації дій НАДС та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів, громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, установ, закладів ревіти різних форм власності, інших організацій різних форм власності, що надають освітні послуги з професійного навчання, стосовно впровадження Концепції та виконання плану заходів щодо її реалізації, розроблення та надання НАДС пропозицій стосовно проектів нормативно-правових актів з питань професійного навчання при НАДС створено Координаційну раду з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

Координаційна рада з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад є постійним консультативно-дорадчим органом НАДС.

Положення про Координаційну раду та її персональний склад, затверджені наказом НАДС від 30 травня 2018 року № 118 (із змінами, внесеними згідно з наказом НАДС від 08 травня 2019 року № 84-19).

 

Завантажити прикріплення:

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини