Розвиток системи надання електронних послуг в Україні

 

Всесвітній розвиток інформаційних технологій, їх широке застосування у всіх сферах життя вимагають перетворення державних процесів відповідно до сучасних умов, зокрема надання адміністративних та інших публічних послуг в електронній формі.

Головна мета переведення адміністративних послуг в електронний формат – зробити державне управління більш ефективним. Адже переведення будь-якої адміністративної послуги в онлайн-формат вимагає її оптимізації, перегляду процесів взаємодії між органами влади, налагодження електронної взаємодії державних реєстрів тощо.

На сьогодні до сфери публічних послуг віднесені послуги, що надаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери їх управління.

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Електронна послуга – адміністративна та інша публічна послуга, що надається суб’єкту звернення в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

Реалізуватиреформу планується в три етапи:

  1. На першому етапі передбачена реалізація пілотних проектів із запровадження надання пріоритетних послуг в електронній формі та альтернативних способів електронної ідентифікації та автентифікації, а також врегулювання даних питань на законодавчому рівні.
  2. На другому – широке залучення фізичних та юридичних осіб до використання електронних послуг.
  3. На третьому етапі планується забезпечення надання електронних послуг в усіх сферах суспільного життя.

Для досягнення мети слід забезпечити виконання комплексних заходів за такими напрямами:

  • оптимізація порядків надання адміністративних послуг;
  • визначення та планування стадій розвитку системи електронних послуг;
  • формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка забезпечує надання електронних послуг;
  • підвищення готовності фізичних та юридичних осіб до використання електронних послуг.

Втілення реформи покращить якість надання адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання відповідно до європейських вимог, підвищить ефективність роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зменшить ризик корупції під час надання адміністративних послуг та покращить інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспроможність держави.

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють зазначене питання:

Державні реєстри та портали надання адміністративних та інших публічних послуг, у т. ч. в електронній формі:

Центри надання адміністративних послуг (надання послуг відповідно до принципу єдиного вікна / “one-stop-shop”):

Додаткові матеріали та інформаційні ресурси із зазначених питань:

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини