Про Центр

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року №528 "Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" Центр сприяння інституційному розвитку державної служби перейменовано у Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, розширено його повноваження. Метою цих змін є посилення інституційних реформ у державному секторі, насамперед адміністративної реформи державної служби та реформи управління персоналом у державному секторі через адаптацію інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу.

Центр сприяння інституційному розвитку державної служби було утворено при Головному управлінні державної служби України постановою Кабінету Міністрів України № 485 від 14 квітня 2004 року для забезпечення інформаційно-аналітичної, експертної та організаційної підтримки розвитку державного управління, посилення інституційної спроможності державної служби в Україні та її адаптації до стандартів Європейського Союзу. Основні напрями діяльності: - розроблення нового законодавства в сфері державної служби; - функціональне обстеження центральних органів виконавчої влади; розвиток персоналу і спроможності кадрових служб державних органів; - видання періодичних публікацій аналітичного та інформаційного характеру з метою поширення нових ідей та кращих практик у сфері державної служби і адміністративної реформи.

Цією постановою затверджено Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, відповідно до якого на Центр покладено виконання низки додаткових завдань, зокрема:

  • участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчої діяльності у сфері державного управління, адаптації до стандартів ЄС, використання в Україні інституціональних інструментів;
  • наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методологічне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у зазначеній сфері;
  • підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, насамперед тих, які займають посади І—IV категорій, інших фахівців;
  • консультаційна підтримка органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поширення правової, наукової та іншої інформації щодо державного управління, адаптації до стандартів ЄС, зокрема використання в Україні інституціональних інструментів;
  • участь у здійсненні співробітництва між Україною і ЄС, консультаційно-методологічне забезпечення та моніторинг у межах своїх повноважень діяльності органів виконавчої влади з виконання зобов’язань, взятих на себе Україною перед ЄС та міжнародними організаціями;
  • сприяння Нацдержслужбі у виконанні нею своїх завдань і функцій з використання в Україні інституціональних інструментів.

Детальніше...