Вісник державної служби України № 2/2012

ЗМІСТ НОМЕРА

 

ФОТО НОМЕРА
Л. Рудюк-Хопкінс:

«Президентський кадровий резерв покликаний сприяти вдосконаленню державної політики в Україні».......4
ТРИБУНА НАЦДЕРЖСЛУЖБИ
В. Толкованов

Результати першого року діяльності Національного агентства України з питань державної служби.......7

Нацдержслужба України ініціює розроблення Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року.......14
АДМІНРЕФОРМА ТА НОВА ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Ю. Колобов

Сучасні підходи до розуміння державної служби.......17
В. Гошовська
Жінки в політиці — один із шляхів до зміни еліт у державі.......23
С. Гайдученко
Оцінювання рівня лідерства керівників нижчої ланки у сфері державної служби .......26
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
С. Репік, М. Канавець

Практичний аспект використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ органами державної влади.......30
ІМІДЖ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
П. Шевчук

Формування національної свідомості управлінської еліти.......34
О. Луцький
Імідж державної служби: теоертико-методологічний аналіз.......38
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА
Н. Морозова

Методичні засади проведення моніторингу якості робочої сили на ринку праці в сфері державної служби.......43
О. Лімаренко
Професіоналізм державних службовців у контексті модернізації державної служби.......48
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
С. Білорусов

Практика залучення молоді до державної служби, формування кадрового резерву та сприяння кар’єрному росту молодих дер­жав­них службовців органів влади: зміна парадигм.......52
ГРОМАДСЬКІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Аналіз практики діяльності структурних підрозділів органів виконавчої влади, відповідальних за зв’язки з громадськістю.......59
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СТАНДАРТИ ЄС
Л. Шереметьєва

Asquis Ради Європи як джерело європеїзації публічного адміністрування та державного управління України.......63
О. Цикалюк, І. Лучинська
Підтримка системних реформ в Україні за допомогою інструменту інституційної розбудови Twinning.......67
КРАЩІ ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ
Реформування внутрішніх військ МВС України з урахуванням світового досвіду.......70
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
А. Нікончук

Проблеми делегування повноважень та шляхи їх вирішення.......72
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Огляд останніх законодавчих змін.......76
Впровадження Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050:
постанови Кабінету Міністрів України.......80
накази Нацдержслужби України.......81
КОМЕНТАРІ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ
Н. Олійник

Інноваційні підходи прийняття на державну службу та її проходження.......85
Варто знати.......89
ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧОВИХ ПОДІЙ.......92

 

Опитування

Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
телебачення - 13.2%
інтернет-видання - 81.6%
офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
друковані видання - 0%
радіопередачі - 0%

Всього голосів: 38
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00