Вісник державної служби України № 3/2011

ЗМІСТ НОМЕРА
Слово редакції

 

Адмінреформа та нова якість державної служби

Толкованов В. Сучасний стан та підходи до подальшого розвитку служби в органах місцевого самоврядування

Проаналізовано сучасний стан служби в органах місцевого самоврядування та визначення пріоритетних завдань її подальшого розвитку.

 

Кращі державні службовці

Качур О.: «Ми відстоюємо інтереси держави і надаємо послуги населенню — а це почесна праця, якою варто пишатися»

Інтерв’ю з переможцем конкурсу «Кращий державний службовець» у 2011 році, начальником відділу культури і туризму Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області Оленою Качур.

 

Державна політика та державне управління

Фролов А. Понятійно-категоріальний апарат дослідження державного регулювання забезпечення продовольством населення

Досліджено понятійно-категоріальний апарат державного регулювання забезпечення продовольством населення.

 

Шупік Б. Загальні підходи до державного регулювання міжнародного туризму в Україні

Розкрито засади політики державного регулювання міжнародного туризму в Україні, окреслено основні чинники, що формують позитивний імідж України на міжнародному ринку; виокремлено напрями вдосконалення маркетингової концепції державного регулювання галузі.

 

Сотнікова І. Доступ до інформаційного ресурсу як детермінанта успішності соціальної адаптації населення України

Розглядається важлива соціальна проблема доступу населення України до соціально важливої інформації. Інформаційний ресурс аналізується як чинник, що впливає на успішність та специфіку соціальної адаптації населення України під час проведення реформ.

 

Доброчесність та запобігання корупції

Козіна В. Невизначеність статусу посадових осіб місцевого самоврядування як передумова вчинення правопорушень у сфері службової діяльності

Досліджено нормативно-правові акти України для визначення неузгодженості правового статусу посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

Імідж державної служби

Міщишин В. До питання лідерства на державній службі

Розглянуто та уточнено окремі поняття, які проясняють суть проявів лідерства загалом та особливості цих проявів у системі державної служби зокрема.

 

Управління персоналом та кадрова політика

Грай М. Призупинення та тимчасове припинення державнослужбових відносин в Україні: загальні засади

Визначено зміст (підстави та процедури) призупинення і тимчасового припинення державно-службових відносин.

 

Інформаційні технології та е-урядування

Щепотко Ю., Дунаєв В., Сокуренко Н. Від статистики державної служби до системної аналітики

Визначено місце аналітичних систем у комплексі автоматизованих засобів електронного урядування, наведено приклади використання технологій бізнес-аналітики у сфері державної служби.

 

Громадськість і державне управління

Морозова Н. Зайнятість як складова системи соціально-трудових відносин у сфері державної служби України: соціологічна оцінка

Оцінено систему соціально-трудових відносин зайнятості та обґрунтовано доцільність нової моделі соціально орієнтованого ринку праці у сфері державної служби.

 

Міжнародний досвід та стандарти ЄС

Нечухрана Ю. Кадрова політика на публічній службі в Німеччині: зарубіжний досвід для вітчизняної практики

Досліджено сучасний стан кадрової політики на публічній службі в Німеччині, визначено найбільш вдалі рішення кадрових питань, а також обґрунтовано необхідність та можливості вдосконалення вітчизняної кадрової політики в системі державної служби.

 

Кращі вітчизняні практики

Демченко О., Медведєв І. Модернізація публічної влади: організаційно-інноваційний аспект (на прикладі сумської області)

Визначено особливості організаційно-інноваційного аспекту модернізації державної служби в Україні та шляхи їх реалізації.

 

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Плішка Т. Ефективність механізмів державного управління: регіональний аспект

Здійснено аналіз ефективності механізмів державного управління на основі соціологічного обстеження в Подільському регіоні.

 

Лебединська О., Михайлов В. Роль органів місцевого самоврядування у зниженні ризиків виникнення надзвичайних ситуацій

Досліджено роль органів місцевого самоврядування у зниженні природних і техногенних ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та підтримання сталого розвитку територіальних громад.

 

Нормативно-правове забезпечення

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1198-р «Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

 

Коментарі та роз’яснення

Щодо Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI

 

Бубало О. Про деякі нововведення в антикорупційному законодавстві України

Розглядається проблематика змін в антикорупційному законодавстві України. Проаналізовано окремі новели нормативно-правового забезпечення механізмів протидії корупції та перспективи їх практичного застосування.

 

Дайджест ключових подій

Події у сфері державного управління та державної служби протягом липня – листопада 2011 року

 

Хвилина дозвілля

Підсумки XІІI Всеукраїнської спартакіади серед державних службовців АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у 2011 році.

 

Опитування

Які інформаційні джерела використовуєте з метою отримання новин щодо європейської інтеграції України?
телебачення - 13.2%
інтернет-видання - 81.6%
офіційні веб-сайти державних органів - 5.3%
друковані видання - 0%
радіопередачі - 0%

Всього голосів: 38
Опитування для даного опитування закінчено Ввімкнено: 01 вер. 2016 - 00:00