«Питання / відповіді»

 

1. Які форми заходів TAIEX існують?

Механізм використання інструменту TAIEX передбачає реалізацію за рахунок коштів ЄС таких заходів:

 • експертні місії (1–2 експерти з країн-членів ЄС відвідують Україну на короткий термін (до 5 робочих днів);
 • навчальні поїздки до країн-членів ЄС (до 3 робочих днів, максимум 3 представники від України);
 • семінари в Україні (1–2 дні); 
 • участь представників України у заходах TAIEX за кордоном (за запрошенням ЄК).

2. У чому полягають відмінності між формами заходів TAIEX?

Під час семінару  експерти з країн-членів ЄС розкривають для аудиторії питання, що стосуються конкретних сфер законодавства ЄС, регулювання, процедур і передового європейського досвіду.

Протягом експертної місії один або два експерти з країн-членів ЄС відвідують відповідний відділ органу-бенефіціара для надання поглиблених консультацій щодо гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС. Експертна місія триває до п'яти робочих днів і передбачає інтенсивну співпрацю експертів та обмеженої кількості представників органу державної влади України з конкретних практичних питань або певного законодавчого акта.

Навчальна поїздка передбачає відвідання трьома українськими представниками однієї з країн-членів ЄС. Зазначена форма заходу TAIEX є корисною для отримання практичного досвіду для реалізації конкретної сфери законодавства ЄС і, насамперед, для вивчення передового досвіду країни-члена ЄС.

3. Хто може отримати допомогу в рамках інструменту TAIEX ?

Основними цільовими групами інструменту ТАІЕХ є:

 • державні службовці, що працюють у центральних органах виконавчої влади;
 • державні службовці, що працюють в місцевих органах виконавчої влади та асоціаціях місцевих органів влади;
 • органи юстиції та правоохоронні органи;
 • члени законодавчих органів та державні службовці, що працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування;
 • професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців;
 • перекладачі, коректори, особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.

4. З якою метою був створений інструмент TAIEX?

Для нових країн-членів ЄС ТАІЕХ використовується як інструмент після вступу в ЄС, для країн-кандидатів та країн Західних Балканів – як передвступний інструмент. Для країн Європейської політики сусідства ТАІЕХ використовується з метою підтримки реалізації пріоритетів, визначених Планами дій, Договорами про співробітництво і цілями, визначеними в ході постійного структурованого діалогу.

На відміну від багатьох інших видів технічної допомоги ЄС, інструмент TAIEX є гнучким і швидко пристосовується до змін.

5. Що фінансується в рамках інструменту TAIEX?

ТАІЕХ покриває такі витрати на проведення заходів:

Семінари/конференції: місце проведення заходу, технічне обладнання для приміщення (у випадку, коли організація-бенефіціар не може забезпечити належне приміщення на власній території), транспортні витрати і витрати на готель; добові та фінансову компенсацію для експертів; витрати на проживання учасникам заходу, які проживають на відстані більше 100 км від місця проведення заходу, а також витрати, пов’язані з переїздом учасників, які проживають більше ніж за 400 км; переклад, перерви на каву й обід.

Відрядження експертів: переїзд та проживання експерта, добові, фінансова компенсація, переклад при необхідності.

Навчальні поїздки: переїзд і проживання учасників, добові.

6. Експертів з яких країн можливо залучити до інструменту TAIEX?

Експертів з країн-членів ЄС.

7. Чи може бенефіціар паралельно залучати допомогу в рамках TAIEX та іншої технічної допомоги ЄС?

Заходи TAIEX не повинні дублювати заходи, що проводяться у рамках інших проектів технічної допомоги Європейського Союзу, але за умови, що порушені в заявці TAIEX проблемні питання не піднімаються в діючому проекті допомоги ЄС, бенефіціар має право просити допомогу в рамках TAIEX.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

«Питання / відповіді»

 

1. Які форми заходів TAIEX існують?

Механізм використання інструменту TAIEX передбачає реалізацію за рахунок коштів ЄС таких заходів:

 • експертні місії (1–2 експерти з країн-членів ЄС відвідують Україну на короткий термін (до 5 робочих днів);
 • навчальні поїздки до країн-членів ЄС (до 3 робочих днів, максимум 3 представники від України);
 • семінари в Україні (1–2 дні); 
 • участь представників України у заходах TAIEX за кордоном (за запрошенням ЄК).

2. У чому полягають відмінності між формами заходів TAIEX?

Під час семінару  експерти з країн-членів ЄС розкривають для аудиторії питання, що стосуються конкретних сфер законодавства ЄС, регулювання, процедур і передового європейського досвіду.

Протягом експертної місії один або два експерти з країн-членів ЄС відвідують відповідний відділ органу-бенефіціара для надання поглиблених консультацій щодо гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС. Експертна місія триває до п'яти робочих днів і передбачає інтенсивну співпрацю експертів та обмеженої кількості представників органу державної влади України з конкретних практичних питань або певного законодавчого акта.

Навчальна поїздка передбачає відвідання трьома українськими представниками однієї з країн-членів ЄС. Зазначена форма заходу TAIEX є корисною для отримання практичного досвіду для реалізації конкретної сфери законодавства ЄС і, насамперед, для вивчення передового досвіду країни-члена ЄС.

3. Хто може отримати допомогу в рамках інструменту TAIEX ?

Основними цільовими групами інструменту ТАІЕХ є:

 • державні службовці, що працюють у центральних органах виконавчої влади;
 • державні службовці, що працюють в місцевих органах виконавчої влади та асоціаціях місцевих органів влади;
 • органи юстиції та правоохоронні органи;
 • члени законодавчих органів та державні службовці, що працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування;
 • професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців;
 • перекладачі, коректори, особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.

4. З якою метою був створений інструмент TAIEX?

Для нових країн-членів ЄС ТАІЕХ використовується як інструмент після вступу в ЄС, для країн-кандидатів та країн Західних Балканів – як передвступний інструмент. Для країн Європейської політики сусідства ТАІЕХ використовується з метою підтримки реалізації пріоритетів, визначених Планами дій, Договорами про співробітництво і цілями, визначеними в ході постійного структурованого діалогу.

На відміну від багатьох інших видів технічної допомоги ЄС, інструмент TAIEX є гнучким і швидко пристосовується до змін.

5. Що фінансується в рамках інструменту TAIEX?

ТАІЕХ покриває такі витрати на проведення заходів:

Семінари/конференції: місце проведення заходу, технічне обладнання для приміщення (у випадку, коли організація-бенефіціар не може забезпечити належне приміщення на власній території), транспортні витрати і витрати на готель; добові та фінансову компенсацію для експертів; витрати на проживання учасникам заходу, які проживають на відстані більше 100 км від місця проведення заходу, а також витрати, пов’язані з переїздом учасників, які проживають більше ніж за 400 км; переклад, перерви на каву й обід.

Відрядження експертів: переїзд та проживання експерта, добові, фінансова компенсація, переклад при необхідності.

Навчальні поїздки: переїзд і проживання учасників, добові.

6. Експертів з яких країн можливо залучити до інструменту TAIEX?

Експертів з країн-членів ЄС.

7. Чи може бенефіціар паралельно залучати допомогу в рамках TAIEX та іншої технічної допомоги ЄС?

Заходи TAIEX не повинні дублювати заходи, що проводяться у рамках інших проектів технічної допомоги Європейського Союзу, але за умови, що порушені в заявці TAIEX проблемні питання не піднімаються в діючому проекті допомоги ЄС, бенефіціар має право просити допомогу в рамках TAIEX.

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС.
  Детальніше
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX – це інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а також його подальшого ефективного застосування.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Ґендерна рівність на державній службі

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі. Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше