Програма SIGMA

 

 

Програма SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management — Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту) — є одним із найпрестижніших аналітичних центрів Європейського Союзу, який було започатковано 1992 року за ініціативи Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу.

Програма SIGMA допомагає країнам планувати та здійснювати свої пріоритетні реформи через проекти двосторонньої технічної допомоги, регіональні заходи та горизонтальні ініціативи задля підтримки Європейської Комісії в подальшому розвитку його спрямованість на реформі державного управління, включаючи державне фінансове управління.

Метою програми SIGMA є:

 • зміцнення основ державного врядування;
 • сприяння соціально-економічному розвитку шляхом посилення інституційної спроможності державного сектору;
 • зміцнення горизонтального врядування;
 • вдосконалення процесу розробки та впровадження реформи державного управління

Технічна підтримка програми SIGMA здійснюється у рамках шести сфер:

Допомога програми SIGMA у сфері реформи системи державного управління надається шляхом:

 • здійснення аналізу адміністративних структур;
 • розробки та впровадженні реформ адміністративної системи;
 • здійснення аналізу запропонованих законопроектів та програм;
 • організація навчання та обміну інформацією;
 • підготовка планів технічної допомоги.

Спираючись на весь свій досвід та разом зі старшими радниками, які працювали у відповідних національних органах державної влади, програма SIGMA тісно співпрацювала з Європейською Комісією з метою розробки «Принципів державного управління», а також щоб надати країнам відчутну основу того, як має виглядати належне державне управління і чого потрібно прагнути, щоб краще обслуговувати своїх громадян та бізнес.

Окрім того, програмою підготовлено керівнитцво для партнерів SIGMA «Інструментарій для підготовки, впровадження, моніторінгу, звітування та оцінки реформи державного управління та сфер стратегії».

Законодавче підґрунтя:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» НАДС є відповідальним центральним органом виконавчої влади за виконання зобов’язань, зокрема фінансових, які випливають із членства України у Комітеті з питань державного управління ОЕСР (далі - Комітет). З 2008 року НАДС бере участь у Комітеті як постійний спостерігач. Метою діяльності Комітету є надання допомоги країнам у побудові та зміцненні потенціалу до вироблення та реалізації неупередженої, орієнтованої на громадян державної політики, зміцнення потенціалу державних установ, оцінювання поточних та нових стратегічних викликів державного управління, що постають перед урядами у контексті глобальної економіки. Участь у його роботі надає як країнам-членам ОЕСР, так і країнам, що не є членами багато можливостей, зокрема:

 • сприяє ідентифікації та вирішенню стратегічних проблем сьогодення, які постають перед урядами країн, зокрема підвищенню довіри до державних інституцій та використанню ефективного підходу до реагування на виклики, що постають перед урядами;
 • сприяє у проведенні збалансованої та ефективної державної політики, підвищенню прозорості, якості та результативності у функціонуванні державних інституцій та наданні послуг;
 • поширює кращі елементи належного врядування і робить внесок у вдосконалення ефективності, прозорості, відповідальності та підзвітності урядових установ.

Основні результати співробітництва з програмою SIGMA

У 2006 року було ініційовано проведення оцінки шести сфер державного управління в Україні за базовими показниками програми SIGMA. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 196-р «Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, Міністерством Великої Британії у справах міжнародного розвитку, Шведською агенцією міжнародного розвитку та Представництвом Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусії стосовно проведення оцінки державного управління в Україні за базовими показниками програми ОЕСР / SIGMA» та № 186-р «Про утворення Координаційної ради з організації проведення оцінки державного управління за базовими показниками SIGMA».

Звіт програми програми SIGMA щодо проведеної оцінки системи врядування в Україні оприлюднено на міжнародній конференції «Стратегія адміністративної реформи: рекомендації програми SIGMA Урядові України», яка відбулась 05 липня 2006 року. Детальніше можна ознайомитися за посиланням: «Україна: Оцінювання системи врядування» (2006).

Крім того, НАДС співпрацювало з програмою SIGMA над Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2016 року № 889-VIII, проектом Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Стратегією реформування державного управління на 2016–2020 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України».

31 січня – 02 лютого 2017 року НАДС було забезпечено проведення консультацій з Дорадчою групою ЄС в рамках п’ятого робочого візиту Дорадчої групи ЄС до України за напрямом реформування «Державна служба та управління людськими ресурсами». У ході засідань було обговорено питання реформування державного управління та реалізації Стратегії. Разом з тим, експертами Дорадчої групи ЄС було представлено результати роботи у сфері реформування державної служби, реалізації Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ та здійснення конкурсного відбору на посади державної служби (на основі останнього практичного досвіду та оцінки, здійсненої Дорадчою групою ЄС та програмою SIGMA). У ході заходу також було презентовано звіт за результатами проведення аналізу кількісного складу державних службовців країн-членів ЄС та України, а також представлено рекомендації Дорадчої групи ЄС щодо моніторингу чисельності державних службовців в Україні, що сприятиме підвищенню прозорості у сфері державної служби.

У другому півріччі 2017 року НАДС спільно з програмою SIGMA також було реалізовано ряд заходів у рамках підготовки до проведення комплексної оцінки стану справ у системі державного управління України, що передбачено Стратегією. Зокрема було проведено Конференцію “Реформа державного управління в Україні: здійснення оцінки стану справ, досягнення та виклики”, з метою обговорення прогресу у реформуванні державного управління України, а також основних завдань та викликів, які стоять перед Українською стороною у цьому процесі. Конференція стала формальним початком здійснення повної і глибокої оцінки стану справ у системі державного управління за участі програми SIGMA.

У рамках панельних дискусій учасники конференції обговорили досягнення та виклики у впровадженні реформи державного управління в Україні. Крім того, були презентовані Принципи державного управління програми SIGMA, представлені основні підходи та окреслені технічні аспекти проведення майбутньої оцінки державного управління в Україні.

У 2018 році програмою SIGMA були представлені результати оцінки стану справ в системі державного управління України. Результати цієї оцінки мали на меті допомогти Уряду України в плануванні та здійснення подальших реформ у ключових напрямах реформування державного управління та в перегляді відповідної Стратегії. Детальніше можна ознайомитися за посиланням: «Звіт про базові вимірювання. Україна» (2018).

Протягом 2019 року було забезпечено погодження проєктів технічних завдань програми SIGMA із зацікавленими сторонами, а саме: «Підтримка Міністерства фінансів України щодо забезпечення звітування та оновлення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки», «Підтримка реформи державної служби на 2018-2019 роки».

Крім того, з урахуванням результатів проведеної у 2018 році експертами програми SIGMA комплексної оцінки стану справ в системі державного управління, загальну координацію проведення якої було забезпечено НАДС спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського, Уряд схвалив нову редакцію Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року. Крім того, відповідні зміни було внесено до Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1013-р.

Результатом реалізації Стратегії реформування державного управління на період до 2021 року має стати більш ефективна та підзвітна громадянам система державного управління, яка працює в інтересах суспільства, забезпечує сталий розвиток країни та надає якісні державні послуги.

Наразі, забезпечується реалізація Робочого плану програми SIGMA на грудень 2022 ‒ березень 2024 року, який був розроблений спільно із зацікавленими органами державної влади України. У сфері реформи державної служби та управління людськими ресурсами план передбачає пріоритет співпраці з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Національним агентством України з питань державної служби щодо підтримки впровадження реформи державної служби, зокрема системи оплати праці відповідно до Плану заходів з реалізації Концепції реформування системи оплати праці державних службовців; інституційної струтктури центрального уряду; а також підтримки Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Також, відповідно до пункту 344 плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. № 221,  у квітні 2023 року Програмою SIGMA було розпочато проведення моніторингової оцінки державного управління України  в шести сферах, визначених Принципами державного управління. Оцінка визначатиме поточний стан державного управління та покращення, необхідні в рамках процесу відновлення України та євроінтеграційного процесу.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Програма SIGMA

 

 

Програма SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management — Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту) — є одним із найпрестижніших аналітичних центрів Європейського Союзу, який було започатковано 1992 року за ініціативи Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу.

Програма SIGMA допомагає країнам планувати та здійснювати свої пріоритетні реформи через проекти двосторонньої технічної допомоги, регіональні заходи та горизонтальні ініціативи задля підтримки Європейської Комісії в подальшому розвитку його спрямованість на реформі державного управління, включаючи державне фінансове управління.

Метою програми SIGMA є:

 • зміцнення основ державного врядування;
 • сприяння соціально-економічному розвитку шляхом посилення інституційної спроможності державного сектору;
 • зміцнення горизонтального врядування;
 • вдосконалення процесу розробки та впровадження реформи державного управління

Технічна підтримка програми SIGMA здійснюється у рамках шести сфер:

Допомога програми SIGMA у сфері реформи системи державного управління надається шляхом:

 • здійснення аналізу адміністративних структур;
 • розробки та впровадженні реформ адміністративної системи;
 • здійснення аналізу запропонованих законопроектів та програм;
 • організація навчання та обміну інформацією;
 • підготовка планів технічної допомоги.

Спираючись на весь свій досвід та разом зі старшими радниками, які працювали у відповідних національних органах державної влади, програма SIGMA тісно співпрацювала з Європейською Комісією з метою розробки «Принципів державного управління», а також щоб надати країнам відчутну основу того, як має виглядати належне державне управління і чого потрібно прагнути, щоб краще обслуговувати своїх громадян та бізнес.

Окрім того, програмою підготовлено керівнитцво для партнерів SIGMA «Інструментарій для підготовки, впровадження, моніторінгу, звітування та оцінки реформи державного управління та сфер стратегії».

Законодавче підґрунтя:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» НАДС є відповідальним центральним органом виконавчої влади за виконання зобов’язань, зокрема фінансових, які випливають із членства України у Комітеті з питань державного управління ОЕСР (далі - Комітет). З 2008 року НАДС бере участь у Комітеті як постійний спостерігач. Метою діяльності Комітету є надання допомоги країнам у побудові та зміцненні потенціалу до вироблення та реалізації неупередженої, орієнтованої на громадян державної політики, зміцнення потенціалу державних установ, оцінювання поточних та нових стратегічних викликів державного управління, що постають перед урядами у контексті глобальної економіки. Участь у його роботі надає як країнам-членам ОЕСР, так і країнам, що не є членами багато можливостей, зокрема:

 • сприяє ідентифікації та вирішенню стратегічних проблем сьогодення, які постають перед урядами країн, зокрема підвищенню довіри до державних інституцій та використанню ефективного підходу до реагування на виклики, що постають перед урядами;
 • сприяє у проведенні збалансованої та ефективної державної політики, підвищенню прозорості, якості та результативності у функціонуванні державних інституцій та наданні послуг;
 • поширює кращі елементи належного врядування і робить внесок у вдосконалення ефективності, прозорості, відповідальності та підзвітності урядових установ.

Основні результати співробітництва з програмою SIGMA

У 2006 року було ініційовано проведення оцінки шести сфер державного управління в Україні за базовими показниками програми SIGMA. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 196-р «Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, Міністерством Великої Британії у справах міжнародного розвитку, Шведською агенцією міжнародного розвитку та Представництвом Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусії стосовно проведення оцінки державного управління в Україні за базовими показниками програми ОЕСР / SIGMA» та № 186-р «Про утворення Координаційної ради з організації проведення оцінки державного управління за базовими показниками SIGMA».

Звіт програми програми SIGMA щодо проведеної оцінки системи врядування в Україні оприлюднено на міжнародній конференції «Стратегія адміністративної реформи: рекомендації програми SIGMA Урядові України», яка відбулась 05 липня 2006 року. Детальніше можна ознайомитися за посиланням: «Україна: Оцінювання системи врядування» (2006).

Крім того, НАДС співпрацювало з програмою SIGMA над Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2016 року № 889-VIII, проектом Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Стратегією реформування державного управління на 2016–2020 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України».

31 січня – 02 лютого 2017 року НАДС було забезпечено проведення консультацій з Дорадчою групою ЄС в рамках п’ятого робочого візиту Дорадчої групи ЄС до України за напрямом реформування «Державна служба та управління людськими ресурсами». У ході засідань було обговорено питання реформування державного управління та реалізації Стратегії. Разом з тим, експертами Дорадчої групи ЄС було представлено результати роботи у сфері реформування державної служби, реалізації Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ та здійснення конкурсного відбору на посади державної служби (на основі останнього практичного досвіду та оцінки, здійсненої Дорадчою групою ЄС та програмою SIGMA). У ході заходу також було презентовано звіт за результатами проведення аналізу кількісного складу державних службовців країн-членів ЄС та України, а також представлено рекомендації Дорадчої групи ЄС щодо моніторингу чисельності державних службовців в Україні, що сприятиме підвищенню прозорості у сфері державної служби.

У другому півріччі 2017 року НАДС спільно з програмою SIGMA також було реалізовано ряд заходів у рамках підготовки до проведення комплексної оцінки стану справ у системі державного управління України, що передбачено Стратегією. Зокрема було проведено Конференцію “Реформа державного управління в Україні: здійснення оцінки стану справ, досягнення та виклики”, з метою обговорення прогресу у реформуванні державного управління України, а також основних завдань та викликів, які стоять перед Українською стороною у цьому процесі. Конференція стала формальним початком здійснення повної і глибокої оцінки стану справ у системі державного управління за участі програми SIGMA.

У рамках панельних дискусій учасники конференції обговорили досягнення та виклики у впровадженні реформи державного управління в Україні. Крім того, були презентовані Принципи державного управління програми SIGMA, представлені основні підходи та окреслені технічні аспекти проведення майбутньої оцінки державного управління в Україні.

У 2018 році програмою SIGMA були представлені результати оцінки стану справ в системі державного управління України. Результати цієї оцінки мали на меті допомогти Уряду України в плануванні та здійснення подальших реформ у ключових напрямах реформування державного управління та в перегляді відповідної Стратегії. Детальніше можна ознайомитися за посиланням: «Звіт про базові вимірювання. Україна» (2018).

Протягом 2019 року було забезпечено погодження проєктів технічних завдань програми SIGMA із зацікавленими сторонами, а саме: «Підтримка Міністерства фінансів України щодо забезпечення звітування та оновлення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки», «Підтримка реформи державної служби на 2018-2019 роки».

Крім того, з урахуванням результатів проведеної у 2018 році експертами програми SIGMA комплексної оцінки стану справ в системі державного управління, загальну координацію проведення якої було забезпечено НАДС спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського, Уряд схвалив нову редакцію Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року. Крім того, відповідні зміни було внесено до Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1013-р.

Результатом реалізації Стратегії реформування державного управління на період до 2021 року має стати більш ефективна та підзвітна громадянам система державного управління, яка працює в інтересах суспільства, забезпечує сталий розвиток країни та надає якісні державні послуги.

Наразі, забезпечується реалізація Робочого плану програми SIGMA на грудень 2022 ‒ березень 2024 року, який був розроблений спільно із зацікавленими органами державної влади України. У сфері реформи державної служби та управління людськими ресурсами план передбачає пріоритет співпраці з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Національним агентством України з питань державної служби щодо підтримки впровадження реформи державної служби, зокрема системи оплати праці відповідно до Плану заходів з реалізації Концепції реформування системи оплати праці державних службовців; інституційної струтктури центрального уряду; а також підтримки Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Також, відповідно до пункту 344 плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. № 221,  у квітні 2023 року Програмою SIGMA було розпочато проведення моніторингової оцінки державного управління України  в шести сферах, визначених Принципами державного управління. Оцінка визначатиме поточний стан державного управління та покращення, необхідні в рамках процесу відновлення України та євроінтеграційного процесу.

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС.
  Детальніше
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX – це інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а також його подальшого ефективного застосування.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Ґендерна рівність на державній службі

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі. Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше