Співробітництво з ініціативою ЄС "Східне партнерство"

Співробітництво з ініціативою ЄС «Східне партнерство»

Ініціатива Європейського Союзу (далі - ЄС) «Східне партнерство» - це політика ЄС, що має на меті зміцнення партнерських відносин із східними сусідами ЄС.
07 травня 2009 року на саміті, що відбувся у Празі (Чеська Республіка), держави-члени ЄС та представники Республіки Вірменія, Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Молдова та України прийняли рішення щодо започаткування ініціативи ЄС «Східне партнерство» з метою реалізації політичної асоціації та економічної інтеграції між ЄС та його східними країнами-партнерами. Цю політику ініціювали Республіка Польща та Королівство Швеція.

Східне партнерство ґрунтується на взаємних інтересах та зобов’язаннях сторін, а також на принципах загальної участі й відповідальності, прозорості та існуючих двосторонніх договірних відносинах. Крім того, співробітництво в межах Східного партнерства здійснюється відповідно до принципів міжнародного права та основоположних цінностей, включаючи демократію, верховенство права, повагу прав людини та основних свобод, ринкової економіки, сталого розвитку та належного врядування.

Східне партнерство має на меті створення спільного простору загальної демократії, процвітання, стабільності та посиленої співпраці. Крім того, підписані у рамках Східного партнерства зобов’язання сприяють зміцненню державної та суспільної стійкості: це робить ЄС та партнерів сильнішими та більш пристосованими для вирішення внутрішніх та зовнішніх проблем.

Діяльність Східного партнерства зосереджена на чотирьох пріоритетних сферах співробітництва, узгоджених на саміті Східного партнерства у Ризі в 2015 році: посилення врядування: зміцнення інститутів та належне врядування; зміцнення економіки: економічний розвиток та розширення ринкових можливостей; посилення взаємодії: посилення взаємодії; мобільність та розвиток суспільства: розширення контактів між людьми.

З 2011 року НАДС приймає активну участь у сферах діяльності Робочої панелі «Врядування та реформа державного управління» Тематичної платформи 1 «Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування» ініціативи ЄС «Східне партнерство» (далі – Робоча панель), зокрема на постійній основі бере участь у засіданнях Робочої панелі та у заходах, організованих країнами Східного партнерства, а також щороку готує пропозиції до проєкту Плану заходів Тематичної платформи 1 «Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування» на відповідний рік.

Тематична платформа 1 «Демократія, належне врядування та стабільність»/“Democracy, Good Governance & Stability” спрямована на сприяння демократичним та економічним реформам у країнах-партнерах Східного партнерства. Її метою є розвиток стабільних демократичних інститутів (включаючи стандарти виборчого процесу, законодавство щодо засобів масової інформації, антикорупційні заходи) та ефективних державних структур. Цілями цієї платформи є безпека, забезпечення стабільності суверенітету та територіальної цілісності країн-партнерів шляхом реалізації багатосторонніх заходів, спрямованих на зміцнення довіри та створення систем своєчасного попередження.

Діяльність Робочої групи (Панелі) спрямована на такі напрями:

 • «Державна служба, державні установи та їх функції (управління людськими ресурсами, загальні засади прийняття та проходження державної служби, нормативно-правові акти)»;
 • «Прозорість, електронне урядування та захист даних»;
 • «Децентралізація місцевих/ регіональних органів державної влади»;
 • «Ефективне управління технічною допомогою».

З 2012 року Україна є країною-лідером у сфері «Ефективне управління технічною допомогою». Щороку НАДС готує та затверджує разом з партнерами Східного партнерства план заходів на відповідний рік у чотирьох згаданих сферах.

Починаючи з 2013 року, у рамках співробітництва з ініціативою ЄС «Східне партнерство» НАДС було забезпечено підготовку та реалізацію більш ніж 20 комунікативних заходів.

 • Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізація державної служби в контексті європейської інтеграції:  інституційні та кадрові аспекти» (6-7 червня 2013 року);
 • Щорічні Рішельєвські академічні читання «Модернізація державної служби в умовах реалізації політики європейської інтеграції» (25 – 27 вересня 2013 року)
 • Восьма щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (6-7 листопада 2014 року);
 • Конференція «Актуальні питання реформування державної служби в контексті взаємодії з громадськістю» (27-28 листопада 2014 року)
 • Конференція «Взаємодія органів державної влади та громадськості в рамках реалізації Угоди про асоціацію» (14-15 травня 2015 року);
 • Сьомі щорічні Рішельєвські академічні читання «Управління людськими ресурсами на державній службі: нові підходи та технології» (24-25 вересня 2015 року);
 • Дев’ята щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (12-13 листопада 2015 року).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізм, етика та цінності державної служби: досвід країн ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» (18-19 лютого 2016 року);
 • Міжнародний форум «Взаємодія та співпраця органів державної влади та громадськості в рамках реалізації Угоди про асоціацію в країнах Східного партнерства» (30 червня-1 липня 2016 року);
 • Восьмі щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Актуальні питання впровадження нового законодавства про державну службу» (22-23 вересня 2016 року);
 • Десята щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (17-18 листопада 2016 року);
 • Тренінг «Організація та проведення компетентнісно орієнтованого інтерв’ю (структуроване інтерв’ю, STAR, PARLA) і оцінки персоналу за методиками «Assessment Center» та «360 градусів» (14-16 грудня 2016 року);
 • Дванадцяте засідання Робочої групи (Панелі) «Реформа державного управління» Тематичної платформи № 1 «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» (16-17 березня 2017 року);
 • Дводенний тренінг «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури». (01–02 червня 2017 року);
 • Дводенний семінар «Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління та децентралізації влади» (07–08 вересня 2017 року);
 • Дев’яті щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Професійна підготовка та розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи» (21–22 вересня 2017 року);
 • Щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (07–08 грудня 2017 року);
 • Семінар «Забезпечення гендерного паритету на державній службі» (22 листопада 2018 року);
 • Семінар «Оцінка вартості стратегій як невід’ємна частина процесу стратегічного планування» (06 грудня 2018 року);
 • Семінар «Діджиталізація управління HR процесами на державній службі» (28 листопада 2019 року);

Крім того, у рамках співробітництва з ініціативою ЄС «Східне партнерство» НАДС було розроблено низку інформаційно-аналітичних та методичних матеріалів з питань реформування державної служби та її адаптації до стандартів ЄС, зокрема деякі з них:

 • брошуру «Місцеве самоврядування в країнах Східного партнерства»;
 • посібник «Професійний розвиток державних службовців в країнах Східного партнерства: результати порівняльного дослідження реформи державної служби»;
 • посібник «Державна служба країн Східного партнерства»;
 • матеріали учасників тренінгу «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури»;
 • посібник «Гендерна політика в системі публічного управління України.

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Співробітництво з ініціативою ЄС "Східне партнерство"

Співробітництво з ініціативою ЄС «Східне партнерство»

Ініціатива Європейського Союзу (далі - ЄС) «Східне партнерство» - це політика ЄС, що має на меті зміцнення партнерських відносин із східними сусідами ЄС.
07 травня 2009 року на саміті, що відбувся у Празі (Чеська Республіка), держави-члени ЄС та представники Республіки Вірменія, Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Молдова та України прийняли рішення щодо започаткування ініціативи ЄС «Східне партнерство» з метою реалізації політичної асоціації та економічної інтеграції між ЄС та його східними країнами-партнерами. Цю політику ініціювали Республіка Польща та Королівство Швеція.

Східне партнерство ґрунтується на взаємних інтересах та зобов’язаннях сторін, а також на принципах загальної участі й відповідальності, прозорості та існуючих двосторонніх договірних відносинах. Крім того, співробітництво в межах Східного партнерства здійснюється відповідно до принципів міжнародного права та основоположних цінностей, включаючи демократію, верховенство права, повагу прав людини та основних свобод, ринкової економіки, сталого розвитку та належного врядування.

Східне партнерство має на меті створення спільного простору загальної демократії, процвітання, стабільності та посиленої співпраці. Крім того, підписані у рамках Східного партнерства зобов’язання сприяють зміцненню державної та суспільної стійкості: це робить ЄС та партнерів сильнішими та більш пристосованими для вирішення внутрішніх та зовнішніх проблем.

Діяльність Східного партнерства зосереджена на чотирьох пріоритетних сферах співробітництва, узгоджених на саміті Східного партнерства у Ризі в 2015 році: посилення врядування: зміцнення інститутів та належне врядування; зміцнення економіки: економічний розвиток та розширення ринкових можливостей; посилення взаємодії: посилення взаємодії; мобільність та розвиток суспільства: розширення контактів між людьми.

З 2011 року НАДС приймає активну участь у сферах діяльності Робочої панелі «Врядування та реформа державного управління» Тематичної платформи 1 «Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування» ініціативи ЄС «Східне партнерство» (далі – Робоча панель), зокрема на постійній основі бере участь у засіданнях Робочої панелі та у заходах, організованих країнами Східного партнерства, а також щороку готує пропозиції до проєкту Плану заходів Тематичної платформи 1 «Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування» на відповідний рік.

Тематична платформа 1 «Демократія, належне врядування та стабільність»/“Democracy, Good Governance & Stability” спрямована на сприяння демократичним та економічним реформам у країнах-партнерах Східного партнерства. Її метою є розвиток стабільних демократичних інститутів (включаючи стандарти виборчого процесу, законодавство щодо засобів масової інформації, антикорупційні заходи) та ефективних державних структур. Цілями цієї платформи є безпека, забезпечення стабільності суверенітету та територіальної цілісності країн-партнерів шляхом реалізації багатосторонніх заходів, спрямованих на зміцнення довіри та створення систем своєчасного попередження.

Діяльність Робочої групи (Панелі) спрямована на такі напрями:

 • «Державна служба, державні установи та їх функції (управління людськими ресурсами, загальні засади прийняття та проходження державної служби, нормативно-правові акти)»;
 • «Прозорість, електронне урядування та захист даних»;
 • «Децентралізація місцевих/ регіональних органів державної влади»;
 • «Ефективне управління технічною допомогою».

З 2012 року Україна є країною-лідером у сфері «Ефективне управління технічною допомогою». Щороку НАДС готує та затверджує разом з партнерами Східного партнерства план заходів на відповідний рік у чотирьох згаданих сферах.

Починаючи з 2013 року, у рамках співробітництва з ініціативою ЄС «Східне партнерство» НАДС було забезпечено підготовку та реалізацію більш ніж 20 комунікативних заходів.

 • Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізація державної служби в контексті європейської інтеграції:  інституційні та кадрові аспекти» (6-7 червня 2013 року);
 • Щорічні Рішельєвські академічні читання «Модернізація державної служби в умовах реалізації політики європейської інтеграції» (25 – 27 вересня 2013 року)
 • Восьма щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (6-7 листопада 2014 року);
 • Конференція «Актуальні питання реформування державної служби в контексті взаємодії з громадськістю» (27-28 листопада 2014 року)
 • Конференція «Взаємодія органів державної влади та громадськості в рамках реалізації Угоди про асоціацію» (14-15 травня 2015 року);
 • Сьомі щорічні Рішельєвські академічні читання «Управління людськими ресурсами на державній службі: нові підходи та технології» (24-25 вересня 2015 року);
 • Дев’ята щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (12-13 листопада 2015 року).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Професіоналізм, етика та цінності державної служби: досвід країн ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство» (18-19 лютого 2016 року);
 • Міжнародний форум «Взаємодія та співпраця органів державної влади та громадськості в рамках реалізації Угоди про асоціацію в країнах Східного партнерства» (30 червня-1 липня 2016 року);
 • Восьмі щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Актуальні питання впровадження нового законодавства про державну службу» (22-23 вересня 2016 року);
 • Десята щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (17-18 листопада 2016 року);
 • Тренінг «Організація та проведення компетентнісно орієнтованого інтерв’ю (структуроване інтерв’ю, STAR, PARLA) і оцінки персоналу за методиками «Assessment Center» та «360 градусів» (14-16 грудня 2016 року);
 • Дванадцяте засідання Робочої групи (Панелі) «Реформа державного управління» Тематичної платформи № 1 «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» (16-17 березня 2017 року);
 • Дводенний тренінг «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури». (01–02 червня 2017 року);
 • Дводенний семінар «Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління та децентралізації влади» (07–08 вересня 2017 року);
 • Дев’яті щорічні Рішельєвські академічні читання на тему: «Професійна підготовка та розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: виклики, завдання, перспективи» (21–22 вересня 2017 року);
 • Щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови (07–08 грудня 2017 року);
 • Семінар «Забезпечення гендерного паритету на державній службі» (22 листопада 2018 року);
 • Семінар «Оцінка вартості стратегій як невід’ємна частина процесу стратегічного планування» (06 грудня 2018 року);
 • Семінар «Діджиталізація управління HR процесами на державній службі» (28 листопада 2019 року);

Крім того, у рамках співробітництва з ініціативою ЄС «Східне партнерство» НАДС було розроблено низку інформаційно-аналітичних та методичних матеріалів з питань реформування державної служби та її адаптації до стандартів ЄС, зокрема деякі з них:

 • брошуру «Місцеве самоврядування в країнах Східного партнерства»;
 • посібник «Професійний розвиток державних службовців в країнах Східного партнерства: результати порівняльного дослідження реформи державної служби»;
 • посібник «Державна служба країн Східного партнерства»;
 • матеріали учасників тренінгу «Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури»;
 • посібник «Гендерна політика в системі публічного управління України.

 

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС. Нормативно-правова база Механізм використання інструменту Twinning в Україні Рекомендації ініціаторам проєктів Twinning Twinning є особливою формою технічної допомоги, у рамках якої відбувається співпраця між органами державної влади та аналогічними державними інституціями держав-членів ЄС, спрямованою на досягнення спільними зусиллями поставлених цілей. Довідково: у 1998 році інструмент Twinning було запропоновано Європейською Комісією для країн-кандидатів на вступ до ЄС для підтримки…
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент короткострокової технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а…
 • Загальна інформація про НАТО

  НАТО (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту ООН.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше