Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень

Наказом НАДС від 20 травня 2020 року № 80-20 «Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2020 року за № 484/34767, передбачено удосконалення процедури збору та обробки інформації щодо чисельності державних службовців за статтю та віковою групою, за категоріями та підкатегоріями посад державної служби, тощо.

Відповідно до статистичних даних КСДС станом на 31.12.2021 р. серед державних службовців:

 • категорії «А»: жінок – 28%, чоловіків – 72%;
 • категорії «Б»:  жінок – 67%, чоловіків – 33%;
 • категорії «В»: жінок – 77%  та чоловіків  – 23%.

 

КІЛЬКІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
(станом на ІV квартал 2021 року)

ҐЕНДЕРНИЙ РОЗРІЗ

ЧОЛОВІКИ

 • Категорія «А» - 141 осіб
 • Категорія «Б» -14 264 осіб
 • Категорія «В» - 29 077 осіб

ЖІНКИ

 • Категорія «А» - 55 осіб
 • Категорія «Б» - 28 419 осіб
 • Категорія «В» - 99 513 особи

 

Також НАДС розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 і від 22 липня 2016 р. № 448» (постанова КМУ прийнята 18 листопада 2020 року № 1139). Актом внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, зокрема, удосконалено процедури проведення конкурсу та врегулювання можливості оцінювання під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А», вміння здійснювати оцінку ґендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень

Наказом НАДС від 20 травня 2020 року № 80-20 «Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2020 року за № 484/34767, передбачено удосконалення процедури збору та обробки інформації щодо чисельності державних службовців за статтю та віковою групою, за категоріями та підкатегоріями посад державної служби, тощо.

Відповідно до статистичних даних КСДС станом на 31.12.2021 р. серед державних службовців:

 • категорії «А»: жінок – 28%, чоловіків – 72%;
 • категорії «Б»:  жінок – 67%, чоловіків – 33%;
 • категорії «В»: жінок – 77%  та чоловіків  – 23%.

 

КІЛЬКІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
(станом на ІV квартал 2021 року)

ҐЕНДЕРНИЙ РОЗРІЗ

ЧОЛОВІКИ

 • Категорія «А» - 141 осіб
 • Категорія «Б» -14 264 осіб
 • Категорія «В» - 29 077 осіб

ЖІНКИ

 • Категорія «А» - 55 осіб
 • Категорія «Б» - 28 419 осіб
 • Категорія «В» - 99 513 особи

 

Також НАДС розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 і від 22 липня 2016 р. № 448» (постанова КМУ прийнята 18 листопада 2020 року № 1139). Актом внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, зокрема, удосконалено процедури проведення конкурсу та врегулювання можливості оцінювання під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А», вміння здійснювати оцінку ґендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики.

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС.
  Детальніше
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX – це інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а також його подальшого ефективного застосування.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Ґендерна рівність на державній службі

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі. Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше