Ґендерно орієнтоване бюджетування

В Україні підґрунтям здійснення заходів щодо упровадження ґендерного підходу в бюджетному процесі виступають Бюджетний кодекс України, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки та План заходів з її реалізації. 

Так, у Розпорядженні КМУ чітко вказано, що «Програмно-цільовий метод має забезпечувати оптимальне використання обмежених ресурсів бюджету для досягнення максимальної ефективності і якості надання послуг державою… Інтеграція ґендерно-орієнтованого підходу у бюджетний процес забезпечить підвищення ефективності та якості наданих державних послуг з урахуванням потреб соціальних груп, у тому числі за ґендерною ознакою, дозволить посилити підзвітність розпорядників бюджетних коштів та прозорість бюджету, забезпечить ефективну оцінку показників результативності з метою своєчасного прийняття управлінських рішень, спрямованих на коригування діяльності бюджетної установи для досягнення цілей».

Наказом Міністерства фінансів від 02.01.2019 № 1 було затверджено Методичні рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі (далі – Методичні рекомендації). А також у 2019 році запроваджено норму щодо відображення головними розпорядниками при формуванні результативних показників бюджетних програм ступеня забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, користі для суспільства з точки зору забезпечення ґендерної рівності (зміни до наказу Мінфіну від 10.12.2010  № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»).

Відповідно до Методичних рекомендацій, ґендерно-орієнтований підхід у бюджетному процесі – це врахування ґендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності). Також надається роз’яснення чим є та що вміщує ґендерно чутлива бюджетна програма.

Ґендерно орієнтоване бюджетування (далі – ГОБ) – визнаний у всьому світі ефективний інструмент досягнення ґендерної рівності, який сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

У контексті цього у березні 2019 року між НАДС, Проєктом «Ґендерне бюджетування в Україні» та Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні було укладено Договір про співпрацю з метою забезпечення ефективного співробітництва, відповідно до якого сторони працюватимуть у напрямку включення тематики ґендерної рівності та ґендерно орієнтованого бюджетування до навчальних програм системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

НАДС спільно з партнерами впродовж 2019 року було проведено 6 кущових тренінгів з питань ґендерно орієнтованого бюджетування для тренерів в різних містах України.

Участь у тренінгах взяли представники НАДС та його міжрегіональних управлінь (40 осіб), закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (91 особа), регіональних центрів підвищення кваліфікації (30 осіб).

Разом з тим у 2020 році в межах співпраці Національного агентства з питань державної служби України, Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» та Фонду імені Фрідріха Еберта підготовлено посібник «Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі». У виданні визначено сутність ґендерної політики, розкрито зміст ґендерно орієнтованого підходу та методики його застосування в бюджетному процесі, охарактеризовано сутність ґендерного впливу в публічному управлінні.

Книга доступна за посиланням http://www.center.gov.ua/biblioteka

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини