Ґендерно орієнтоване бюджетування

В Україні підґрунтям здійснення заходів щодо упровадження ґендерного підходу в бюджетному процесі виступають Бюджетний кодекс України, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки та План заходів з її реалізації. 

Так, у Розпорядженні КМУ чітко вказано, що «Програмно-цільовий метод має забезпечувати оптимальне використання обмежених ресурсів бюджету для досягнення максимальної ефективності і якості надання послуг державою… Інтеграція ґендерно-орієнтованого підходу у бюджетний процес забезпечить підвищення ефективності та якості наданих державних послуг з урахуванням потреб соціальних груп, у тому числі за ґендерною ознакою, дозволить посилити підзвітність розпорядників бюджетних коштів та прозорість бюджету, забезпечить ефективну оцінку показників результативності з метою своєчасного прийняття управлінських рішень, спрямованих на коригування діяльності бюджетної установи для досягнення цілей».

Наказом Міністерства фінансів від 02.01.2019 № 1 було затверджено Методичні рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі (далі – Методичні рекомендації). А також у 2019 році запроваджено норму щодо відображення головними розпорядниками при формуванні результативних показників бюджетних програм ступеня забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, користі для суспільства з точки зору забезпечення ґендерної рівності (зміни до наказу Мінфіну від 10.12.2010  № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»).

Відповідно до Методичних рекомендацій, ґендерно-орієнтований підхід у бюджетному процесі – це врахування ґендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності). Також надається роз’яснення чим є та що вміщує ґендерно чутлива бюджетна програма.

Ґендерно орієнтоване бюджетування (далі – ГОБ) – визнаний у всьому світі ефективний інструмент досягнення ґендерної рівності, який сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

У контексті цього у березні 2019 року між НАДС, Проєктом «Ґендерне бюджетування в Україні» та Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні було укладено Договір про співпрацю з метою забезпечення ефективного співробітництва, відповідно до якого сторони працюватимуть у напрямку включення тематики ґендерної рівності та ґендерно орієнтованого бюджетування до навчальних програм системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

НАДС спільно з партнерами впродовж 2019 року було проведено 6 кущових тренінгів з питань ґендерно орієнтованого бюджетування для тренерів в різних містах України.

Участь у тренінгах взяли представники НАДС та його міжрегіональних управлінь (40 осіб), закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (91 особа), регіональних центрів підвищення кваліфікації (30 осіб).

Разом з тим у 2020 році в межах співпраці Національного агентства з питань державної служби України, Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» та Фонду імені Фрідріха Еберта підготовлено посібник «Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі». У виданні визначено сутність ґендерної політики, розкрито зміст ґендерно орієнтованого підходу та методики його застосування в бюджетному процесі, охарактеризовано сутність ґендерного впливу в публічному управлінні.

Книга доступна за посиланням http://www.center.gov.ua/biblioteka

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Ґендерно орієнтоване бюджетування

В Україні підґрунтям здійснення заходів щодо упровадження ґендерного підходу в бюджетному процесі виступають Бюджетний кодекс України, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки та План заходів з її реалізації. 

Так, у Розпорядженні КМУ чітко вказано, що «Програмно-цільовий метод має забезпечувати оптимальне використання обмежених ресурсів бюджету для досягнення максимальної ефективності і якості надання послуг державою… Інтеграція ґендерно-орієнтованого підходу у бюджетний процес забезпечить підвищення ефективності та якості наданих державних послуг з урахуванням потреб соціальних груп, у тому числі за ґендерною ознакою, дозволить посилити підзвітність розпорядників бюджетних коштів та прозорість бюджету, забезпечить ефективну оцінку показників результативності з метою своєчасного прийняття управлінських рішень, спрямованих на коригування діяльності бюджетної установи для досягнення цілей».

Наказом Міністерства фінансів від 02.01.2019 № 1 було затверджено Методичні рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі (далі – Методичні рекомендації). А також у 2019 році запроваджено норму щодо відображення головними розпорядниками при формуванні результативних показників бюджетних програм ступеня забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, користі для суспільства з точки зору забезпечення ґендерної рівності (зміни до наказу Мінфіну від 10.12.2010  № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»).

Відповідно до Методичних рекомендацій, ґендерно-орієнтований підхід у бюджетному процесі – це врахування ґендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності). Також надається роз’яснення чим є та що вміщує ґендерно чутлива бюджетна програма.

Ґендерно орієнтоване бюджетування (далі – ГОБ) – визнаний у всьому світі ефективний інструмент досягнення ґендерної рівності, який сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

У контексті цього у березні 2019 року між НАДС, Проєктом «Ґендерне бюджетування в Україні» та Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні було укладено Договір про співпрацю з метою забезпечення ефективного співробітництва, відповідно до якого сторони працюватимуть у напрямку включення тематики ґендерної рівності та ґендерно орієнтованого бюджетування до навчальних програм системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

НАДС спільно з партнерами впродовж 2019 року було проведено 6 кущових тренінгів з питань ґендерно орієнтованого бюджетування для тренерів в різних містах України.

Участь у тренінгах взяли представники НАДС та його міжрегіональних управлінь (40 осіб), закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (91 особа), регіональних центрів підвищення кваліфікації (30 осіб).

Разом з тим у 2020 році в межах співпраці Національного агентства з питань державної служби України, Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні» та Фонду імені Фрідріха Еберта підготовлено посібник «Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі». У виданні визначено сутність ґендерної політики, розкрито зміст ґендерно орієнтованого підходу та методики його застосування в бюджетному процесі, охарактеризовано сутність ґендерного впливу в публічному управлінні.

Книга доступна за посиланням http://www.center.gov.ua/biblioteka

Актуально? Розкажіть друзям!

  • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

    Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС.
    Детальніше
  • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

    TAIEX – це інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а також його подальшого ефективного застосування.
    Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Ґендерна рівність на державній службі

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі. Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше