Середа, 26 січня 2022 12:28

Посібники

Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (Київ, 17–18 березня 2016 р.)

Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Навчаємо демократії: базові матеріали з питань демократичного громадянства та прав людини для вчителів

Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Портфоліо для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з розвитку громадянських компетентностей

Політична освіта публічних службовців в Україні

 

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності.

Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.

Підписатися на новини