КУХ Сергій

Вівторок, 25 січня 2022 11:22

Професійний розвиток

З метою професіоналізації системи євроатлантичної інтеграції України НАДС спільно з Урядовим офісом європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та за експертної підтримки проекту технічної допомоги Канади PROTECT та Програми з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки та оборони Україна – НАТО розроблено:

 1. Загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації «Євроатлантична інтеграція України»,яка спрямована на підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо передумов та складових механізму формування та функціонування НАТО, євроатлантичної інтеграції України, основних завдань, форматів, можливостей та механізмів співробітництва, необхідних реформ для досягнення взаємосумісності та набуття членства в НАТО зокрема, формування у державних службовців розуміння щодо: державної політики євроатлантичної інтеграції України; комунікації державної політики євроатлантичної інтеграції України; історії створення та провідної ролі НАТО у сучасній архітектурі  міжнародної безпеки; переваг членства України в НАТО; сутності трансформаційних процесів у контексті підготовки України до членства в НАТО; впровадження в Україні кращих практик стратегічного планування на основі принципів управління, орієнтованого на результат (RBM), у рамках розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП.

 1. Загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання річних національних програм під егідою комісії Україна – НАТО»,яка спрямована на розвиток професійних компетентностей та удосконалення професійних знань, умінь та навичок фахівців центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до розроблення, моніторингу та оцінювання виконання РНП, зокрема, формування у державних службовців розуміння щодо: впровадження в Україні кращих практик стратегічного планування на основі принципів управління, орієнтованого на результат (RBM), у рамках розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП; міжвідомчої та внутрішньовідомчої координації підготовки та виконання РНП; методики визначення, застосування та оцінки досягнення показників ефективності (KPI); завдань, принципів, підходів та практик комунікації РНП.

 1. Спеціальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Тренінг для тренерів з питань розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП»,яка спрямована на підвищення рівня спроможності учасників щодо використання інтерактивних методів навчання дорослих з питань розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, планування та проведення моніторингу й оцінки виконання таких програм.

Варто зазначити, що протягом жовтня-листопада 2021 року НАДС спільно з Урядовим офісом європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та за підтримки проекту технічної допомоги Канади PROTECT забезпечено організацію та проведення навчання за програмою підвищення кваліфікації «Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО», участь в якому взяли 49 державних службовців та 18 представників закладів вищої освіти.

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Євроатлантична інтеграція України»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання річних національних програм під егідою комісії Україна – НАТО»

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Тренінг для тренерів з питань розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП»

 

У 2018 році НАДС проаналізовано потреби центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у покращенні внутрішньої системи кадрового забезпечення їх діяльності в рамках впровадження державної політики євроатлантичної інтеграції.

Також у 2019 році НАДС забезпечено проведення аналізу потреб центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у посиленні спроможностей структурних підрозділів, які опікуються проблематикою НАТО.

Протягом 2020 року в рамках виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України НАДС спільно з Урядовим офісом європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ забезпечено проведення основної частини функціонального обстеження у 46 державних органах влади та установах, відповідальних за співробітництво з НАТО:

 • перша частина проводилась у період 12.05-06.08.2020

 • друга частина проводилась у період 19.10-05.11.2020

Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу було розроблено Методичні рекомендації щодо проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО, затверджені наказом НАДС № 73-20 від 08.05.2020 р.

Крім того, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу забезпечено надання організаційної консультативно-методичної допомоги та роз’яснень органам державної влади щодо виконання згаданого доручення та особливостей використання методичних рекомендацій.

Мета функціонального обстеження – збір, аналіз та систематизація інформації щодо фахового супроводу співробітництва центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур з НАТО, зокрема, в рамках річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, Трастових фондів НАТО на підтримку України та інших практичних програм і проєктів НАТО.

Завданнями функціонального обстеження були:

1)      аналіз завдань і функцій державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО, їх структурних підрозділів з метою систематизації, уточнення, раціонального розподілення, доповнення новими (відсутніми) функціями у сфері євроатлантичної інтеграції (за потреби), необхідними для реалізації у повному обсязі їх повноважень;

2)      визначення:

потреб у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції;

необхідності створення окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції;

потреб у професійному навчанні співробітників, до функціональних обов’язків яких належать питання розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП, питання євроатлантичної інтеграції України та співробітництва з НАТО, із зазначенням напрямів, форм та видів такого навчання;

співвідношення кількості фахівців з питань європейської інтеграції до кількості фахівців з питань євроатлантичної інтеграції.

Відповідно до вищезазначеного доручення, Центром були розроблені Методичні рекомендації щодо проведення у 2020 році функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО, та забезпечено надання роз’яснень щодо особливостей їх застосування згаданих.

На їх основі підготовлено аналітичні звіти, які надіслано на розгляд до Урядового офісу європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ.

Крім того, результати першої та другої частин функціонального обстеження Голова НАДС Наталія Алюшина представила на засіданнях Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, які відбулися 02 листопада 2020 року та 15 грудня 2020 року відповідно.

На основі результатів функціонального обстеження та з метою забезпечення посилення інституційної спроможності органів державної влади, залучених до співробітництва з НАТО, а також професіоналізації системи євроатлантичної інтеграції України НАДС спільно з Урядовим офісом європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ та за експертної підтримки проекту технічної допомоги Канади PROTECT було розроблено:

 • Методичні рекомендації щодо щорічного визначення потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції України та їх професійному навчанні (наказ НАДС від 20.05.2020 № 84-21);

 • типове Положення про відповідальний структурний підрозділ з питань євроатлантичної інтеграції України (схвалено рішенням засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції від 26.03.21);

 • загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації «Євроатлантична інтеграція України» (наказ НАДС від 31.08.2021 № 141-21);

 • загальну короткострокову програму «Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання річних національних програм під егідою комісії Україна – НАТО» (наказ НАДС від 24.05.2021 № 87-21);

 • спеціальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Тренінг для тренерів з питань розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП» (наказ НАДС від 23.10.2021 № 172-21).

Наказ НАДС від 08.05.2020 № 73-20 «Деякі питання організація та проведення у 2020 році функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО»

Наказ НАДС від 20.05.2021 № 84-21 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо щорічного визначення потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції України та їх професійному навчанні»

Додаток 1

Додаток 2

Типове положення про відповідальний структурний підрозділ з питань євроатлантичної інтеграції України

 

Сучасна зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. 

Для України стратегічне партнерство з НАТО є невід’ємною складовою євроінтеграційного курсу, оскільки є частиною процесу внутрішньодержавних перетворень у контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

 Активний політичний діалог України з Північноатлантичним альянсом забезпечується шляхом двосторонніх контактів на всіх рівнях включно з міжпарламентським виміром. Провідну роль у поглибленні цього діалогу відіграє Комісія Україна – НАТО, створена в 1997 році на виконання положень Хартії про особливе партнерство. З 2009 року, відповідно до Декларації про доповнення Хартії, під егідою Комісії Україна – НАТО розробляються річні національні програми співробітництва Україна – НАТО.

07 лютого 2019 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)».

Метою запропонованих Законом змін є законодавче закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Крім того, вагому роль у формуванні та реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції відіграє ефективне управління з боку держави і, насамперед, створення дієвих механізмів для досягнення відповідності критеріям, нормам та принципам Європейського Союзу та НАТО. На національному рівні до інституційного механізму входить розгалужена мережа державних органів та установ, що реалізують державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції, зокрема через виконання річних націоанльних програм під егідою Комісії Україна – НАТО.

Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО(далі – РНП) – системний документ, який містить опис реформ за відповідними напрямами, визначає їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Окрему увагу в РНП на 2021 рік приділено питанням поглиблення взаємодії з НАТО в рамках отриманого Україною у 2020 роцістатусу партнера розширених можливостей.

Провідну роль у питаннях координації діяльності, пов’язаної з підготовкою, виконанням та моніторингом заходів РНП, відіграє Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України на чолі з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Суттєву допоміжну роль відіграють інститут національних координаторів співробітництва України з НАТО у відповідних сферах, система тематичних міжвідомчих робочих груп, а також низка ad hoc-робочих груп під егідою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Кабінет Міністрів України здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання РНП, а також рішень Комісії Україна - НАТО.

Україна на постійній основі інформує НАТО про результати виконання РНП.

РНП побудована з урахуванням міжнародної методології розроблення документів стратегічного характеру "Управління, орієнтоване на результат", прийнятої у державах - членах НАТО та у багатьох міжнародних організаціях. Це дасть змогу здійснювати ефективний контроль досягнення цілей внутрішньодержавних реформ, фіксацію пріоритетних завдань на рік, а також підготовку та виконання відповідних заходів. Завдяки впровадженню показників виконання та ефективності утворюється ефективна система моніторингу виконання Програми.

Виконання РНП не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України та здійснюється за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, а також за рахунок фінансової допомоги НАТО та окремих держав- членів Альянсу.

Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) в межах компетенції щорічно забезпечує розроблення і виконання завдань та заходів у рамках плану дій РНП в контексті реалізації державної політики у сфері державної служби.

Ключові досягнення НАДС у рамках РНП-2021

 

Вівторок, 25 січня 2022 10:42

Загальна інформація про НАТО

НАТО (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту ООН.

Понеділок, 24 січня 2022 14:45

Додаткова інформація

Посібник для проведення заходів TAIEX онлайн

Оперативний звіт TAIEX

Питання-відповіді

У разі виникнення будь яких питань, будь ласка, звертайтесь до Адміністративного офісу програми Twinning за номером: +38 (044) 256 00 89

 

 

 

Колеги, пропонуємо до уваги підсумковий звіт про результати проведеного у 2021 році обстеження системи управління якістю міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади. Так, проаналізовано роботу 58 органів виконавчої влади. Моніторинг проводився за 9 критеріями, відповідно до Загальної схеми оцінювання CAF 2020. 

Нагадаємо, що на допомогу державним службовцям розроблено 2 програми підвищення кваліфікації – «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)» для державних службовців категорії «А» та «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)» для державних службовців категорії «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування. Крім цього, розроблено онлайн-курс «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)», за результатами проходження якого станом на грудень 2021 року сертифікат отримали 1480 осіб (онлайн-курс розміщено на платформі Moodle USG (Ukranian School of Goverment) Edukation System).

Довідково: відповідно до рекомендацій SIGMA з 2019 року НАДС здійснює впровадження Загальної схеми оцінювання (CAF). Зокрема, Україна у особі НАДС отримала статус спостерігача у Робочій групі національних кореспондентів CAF EUPAN, а Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу – статус Українського національного ресурсного центру CAF.

 • Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

 

 

21 грудня 2021 року в он-лайн режимі відбулося сьоме засідання Керівного комітету проєкту Twinning для Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ) «Підтримка Антимонопольного комітету України у подальшому наближенні законодавчих, процедурних та правозастосовчих практик до стандартів ЄС у сфері практик антимонопольного контролю» (далі – Проєкт), який впроваджується спільно з органами у сфері антимонопольного регулювання консорціуму держав-членів Європейського Союзу у складі Литви, Румунії та Німеччини.

Мета Проєкту – підвищення ефективності, прозорості та узгодженості антимонопольної політики України шляхом наближення національного антимонопольного законодавства до законодавства держав-членів Європейського Союзу відповідно до вимог Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

З вітальним словом до учасників засідання звернувся проєктний лідер від країни-бенефіціару Шарунас Кесераускас, який привітав партнерів Проєкту та представив порядок денний заходу.

У свою чергу проєктний лідер від країни-бенефіціару Ольга Піщанська зосередила увагу учасників на ключових досягненнях партнерів у рамках реалізації Проєкту, зокрема наголосила, що наразі продовжується робота над розробленням підзаконних актів до проекту Закону № 5431 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України», який заплановано до розгляду в другому читанні на черговому пленарному засіданні Верховної Ради України.

Разом з тим, Постійний радник Проєкту Шарунас Паярскас детально окреслив основні результати, які були досягнуті під час звітного періоду, зокрема було здійснено 8 короткотермінових онлайн-місій для надання експертно-консультаційної допомоги щодо вирішення пріоритетних питань у рамках діяльності АМКУ, а також розроблено інформаційні матеріали щодо основних положень проекту Закону № 5431, які заплановані для поширення серед заінтересованих сторін.

Крім того, учасники зустрічі розглянули робочий план, обговорили заплановані заходи за усіма компонентами та плани на наступний звітний період.

У засіданні взяли участь представники АМКУ, експерти Проєкту для АМКУ держав-членів Європейського Союзу та Представництва Європейського Союзу в Україні.

Від Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу участь у заході взяв начальник відділу управління проєктами Анатолій Сопілка.

 Довідково: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проєктів Twinning» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 663) НАДС координує впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning в Україні. Крім того, НАДС є координатором інструменту інституційної розбудови TAIEX згідно з відповідними нормативно-правовими актами. З метою належної координації інструментів Twinning і TAIEX було створено Адміністративний офіс програми Twinning в Україні, функції якого виконує Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

3 грудня 2021 року відбулося відкриття тренінгу «Засади ґендерного мейнстримінгу» для фахівців із ґендерної рівності секторальних робочих груп з питань координації міжнародної технічної допомоги, організований за участі Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики, НАДС та Представництва ООН Жінки в Україні.

Учасників тренінгу привітала Катерина Левченко, Урядова уповноважена з питань ґендерної політики, та у своїй вступній промові відзначила, що ґендерна політика може і повинна виступати одним із вирішальних факторів розбудови громадянського суспільства, досягнення консенсусу між гілками влади та передумовою успішного входження України як повноправного партнера до світового співтовариства. Також пані Катерина підкреслила, що даний тренінг сприятиме інтеграції ґендерних підходів у всі сфери державного управління та допоможе зробити реформу державного управління більш ефективною.

Юлія Лихач, перший заступник директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, у своїй вітальній промові зазначила, що наскрізне включення питань забезпечення принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до всіх сфер функціонування державної служби є одним із пріоритетів діяльності НАДС. Підтвердженням цього є багаторічна співпраця НАДС  із Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Офісом Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики та Представництвом ООН Жінки в Україні щодо підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців у сфері ґендерної рівності.

У ході тренінгів усі учасники й учасниці отримають можливість детально розглянути концепцію ґендерного мейнстримінгу, проаналізувати основні фактори і компоненти ґендерної пріоритетизації, а також ознайомитися із глобальними підходами до практичного застосування політики ґендерної рівності.

Тренінги для фахівців із ґендерної рівності секторальних робочих груп з питань координації міжнародної технічної допомоги будуть продовжені й у 2022 році. За їх результатами учасники та учасниці отримають сертифікати про підвищення кваліфікації.

Коледж Європи у Натоліні за фінансової підтримки ЄС оголосив стипендіальний конкурс для українських державних службовців, які працюють над виконанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Переможці отримають стипендію на здобуття ступеня магістра з міждисциплінарних європейських студій протягом 2022-2023 навчального року у Коледжі Європи у Натоліні (Польща).

Навчальна програма охоплює наступні дисципліни: історія європейської інтеграції (створення та розвиток інституцій ЄС), політика і управління в ЄС, право ЄС, зовнішня політика ЄС. Студенти можуть обрати один із чотирьох напрямків спеціалізації – внутрішня політика і управління в ЄС, зовнішня політика ЄС (ЄС і світ), політика сусідства ЄС, Європейська історія і цивілізація.

Участь у даному стипендіальному конкурсі можуть взяти:

 • державні службовці зі стажем державної служби від 1 до 7 років,
 • які мають досвід роботи чи цікавляться питаннями європейської інтеграції
 • які володіють на належному рівні мовами Коледжу Європи – англійською та французькою

Детальна інформація англійською мовою щодо вимог та порядку подання заявки на участь у стипендіальній програмі доступна на сайті Коледжу Європи:

Академічні вимоги https://www.coleurope.eu/admission/academic-requirements/admission-european-interdisciplinary-studies-programme
Вимоги до знання мов https://www.coleurope.eu/page-ref/language-requirements-1 
Порядок подання та онлайн заявка https://www.coleuropenatolin.eu/apply/application-instructions/
Загальна інформація на сайті проекту ЄС «Natolin4Capacity Building»

https://natolin4cb.eu/the-project/scholarships/

(з 5 грудня 2012 року)

 

Детальна інформація українською мовою для зацікавлених державних службовців розміщена за цим посиланням.

Кінцеві терміни подачі заявки:

 • на навчання в Коледжі Європи (на порталі Коледжу) - 19 січня 2022 року.
 • на отримання стипендії (на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) - 31 січня 2022 року.

Контакти: 

Питання щодо заявки на навчання приймаються на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Питання щодо заявки на стипендії для українських держслужбовців просимо надсилати за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

Довідкова інформація:

Стипендіальний конкурс відбувається у рамках проекту Європейського Союзу «Розбудова потенціалу для інтеграції та реформ» – підвищення адміністративної спроможності української державної служби до європейської інтеграції через комплексну освітню програму (Natolin4Capacity Building).

Проект впроваджують Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України, Національне агентство з питань державної служби та Коледж Європи (Натолін, Польща). Детальна інформація про проект доступна на його сайті: https://natolin4cb.eu.

У січні 2022 року у рамках проекту також стартує серія тематичних онлайн-курсів з питань європейської інтеграції для державних службовців за наступними напрямами:

 • Цифрова економіка та суспільство (цифрова трансформація);
 • Регіональний розвиток, доступ до фінансових інструментів;
 • Клімат і навколишнє середовище з особливим акцентом на Green Deal;
 • Інтеграція України у внутрішній ринок ЄС;
 • Транспорт, енергетика, транскордонне співробітництво;
 • Угода про Асоціацію та Повна і всеосяжна зона вільної торгівлі;
 • Антикорупційна політика;
 • Захист фінансових інтересів ЄС (фінансовий контроль та аудит; боротьба з шахрайством тощо). Курс включатиме модуль щодо права та практики ЄС в галузі державних закупівель;
 • Інтегроване управління кордоном та міграція;
 • Політика ЄС щодо міжнародної співпраці в галузі розвитку (включатиме модуль про джерела фінансування);
 • Лобіювання та законодавчі механізми в ЄС;
 • Координація політики та прийняття рішень щодо відносин із ЄС;
 • Політичний діалог та комунікація;
 • Моніторинг та оцінка в управлінні проектами;
 • Розширення можливостей громадянського суспільства;
 • Цінності та принципи ЄС і захист прав людини.

Запис на курси буде можливим на Порталі управління знаннями https://pdp.nacs.gov.ua/.

Підписатися на новини

КУХ Сергій

Вівторок, 25 січня 2022 11:22

Професійний розвиток

З метою професіоналізації системи євроатлантичної інтеграції України НАДС спільно з Урядовим офісом європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та за експертної підтримки проекту технічної допомоги Канади PROTECT та Програми з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки та оборони Україна – НАТО розроблено:

 1. Загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації «Євроатлантична інтеграція України»,яка спрямована на підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо передумов та складових механізму формування та функціонування НАТО, євроатлантичної інтеграції України, основних завдань, форматів, можливостей та механізмів співробітництва, необхідних реформ для досягнення взаємосумісності та набуття членства в НАТО зокрема, формування у державних службовців розуміння щодо: державної політики євроатлантичної інтеграції України; комунікації державної політики євроатлантичної інтеграції України; історії створення та провідної ролі НАТО у сучасній архітектурі  міжнародної безпеки; переваг членства України в НАТО; сутності трансформаційних процесів у контексті підготовки України до членства в НАТО; впровадження в Україні кращих практик стратегічного планування на основі принципів управління, орієнтованого на результат (RBM), у рамках розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП.

 1. Загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання річних національних програм під егідою комісії Україна – НАТО»,яка спрямована на розвиток професійних компетентностей та удосконалення професійних знань, умінь та навичок фахівців центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до розроблення, моніторингу та оцінювання виконання РНП, зокрема, формування у державних службовців розуміння щодо: впровадження в Україні кращих практик стратегічного планування на основі принципів управління, орієнтованого на результат (RBM), у рамках розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП; міжвідомчої та внутрішньовідомчої координації підготовки та виконання РНП; методики визначення, застосування та оцінки досягнення показників ефективності (KPI); завдань, принципів, підходів та практик комунікації РНП.

 1. Спеціальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Тренінг для тренерів з питань розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП»,яка спрямована на підвищення рівня спроможності учасників щодо використання інтерактивних методів навчання дорослих з питань розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, планування та проведення моніторингу й оцінки виконання таких програм.

Варто зазначити, що протягом жовтня-листопада 2021 року НАДС спільно з Урядовим офісом європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та за підтримки проекту технічної допомоги Канади PROTECT забезпечено організацію та проведення навчання за програмою підвищення кваліфікації «Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО», участь в якому взяли 49 державних службовців та 18 представників закладів вищої освіти.

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Євроатлантична інтеграція України»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання річних національних програм під егідою комісії Україна – НАТО»

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Тренінг для тренерів з питань розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП»

 

У 2018 році НАДС проаналізовано потреби центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у покращенні внутрішньої системи кадрового забезпечення їх діяльності в рамках впровадження державної політики євроатлантичної інтеграції.

Також у 2019 році НАДС забезпечено проведення аналізу потреб центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у посиленні спроможностей структурних підрозділів, які опікуються проблематикою НАТО.

Протягом 2020 року в рамках виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України НАДС спільно з Урядовим офісом європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ забезпечено проведення основної частини функціонального обстеження у 46 державних органах влади та установах, відповідальних за співробітництво з НАТО:

 • перша частина проводилась у період 12.05-06.08.2020

 • друга частина проводилась у період 19.10-05.11.2020

Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу було розроблено Методичні рекомендації щодо проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО, затверджені наказом НАДС № 73-20 від 08.05.2020 р.

Крім того, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу забезпечено надання організаційної консультативно-методичної допомоги та роз’яснень органам державної влади щодо виконання згаданого доручення та особливостей використання методичних рекомендацій.

Мета функціонального обстеження – збір, аналіз та систематизація інформації щодо фахового супроводу співробітництва центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур з НАТО, зокрема, в рамках річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, Трастових фондів НАТО на підтримку України та інших практичних програм і проєктів НАТО.

Завданнями функціонального обстеження були:

1)      аналіз завдань і функцій державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО, їх структурних підрозділів з метою систематизації, уточнення, раціонального розподілення, доповнення новими (відсутніми) функціями у сфері євроатлантичної інтеграції (за потреби), необхідними для реалізації у повному обсязі їх повноважень;

2)      визначення:

потреб у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції;

необхідності створення окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції;

потреб у професійному навчанні співробітників, до функціональних обов’язків яких належать питання розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП, питання євроатлантичної інтеграції України та співробітництва з НАТО, із зазначенням напрямів, форм та видів такого навчання;

співвідношення кількості фахівців з питань європейської інтеграції до кількості фахівців з питань євроатлантичної інтеграції.

Відповідно до вищезазначеного доручення, Центром були розроблені Методичні рекомендації щодо проведення у 2020 році функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО, та забезпечено надання роз’яснень щодо особливостей їх застосування згаданих.

На їх основі підготовлено аналітичні звіти, які надіслано на розгляд до Урядового офісу європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ.

Крім того, результати першої та другої частин функціонального обстеження Голова НАДС Наталія Алюшина представила на засіданнях Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, які відбулися 02 листопада 2020 року та 15 грудня 2020 року відповідно.

На основі результатів функціонального обстеження та з метою забезпечення посилення інституційної спроможності органів державної влади, залучених до співробітництва з НАТО, а також професіоналізації системи євроатлантичної інтеграції України НАДС спільно з Урядовим офісом європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ та за експертної підтримки проекту технічної допомоги Канади PROTECT було розроблено:

 • Методичні рекомендації щодо щорічного визначення потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції України та їх професійному навчанні (наказ НАДС від 20.05.2020 № 84-21);

 • типове Положення про відповідальний структурний підрозділ з питань євроатлантичної інтеграції України (схвалено рішенням засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції від 26.03.21);

 • загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації «Євроатлантична інтеграція України» (наказ НАДС від 31.08.2021 № 141-21);

 • загальну короткострокову програму «Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання річних національних програм під егідою комісії Україна – НАТО» (наказ НАДС від 24.05.2021 № 87-21);

 • спеціальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Тренінг для тренерів з питань розроблення, моніторингу та оцінювання результатів виконання РНП» (наказ НАДС від 23.10.2021 № 172-21).

Наказ НАДС від 08.05.2020 № 73-20 «Деякі питання організація та проведення у 2020 році функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та господарських структур, відповідальних за співробітництво з НАТО»

Наказ НАДС від 20.05.2021 № 84-21 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо щорічного визначення потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції України та їх професійному навчанні»

Додаток 1

Додаток 2

Типове положення про відповідальний структурний підрозділ з питань євроатлантичної інтеграції України

 

Сучасна зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. 

Для України стратегічне партнерство з НАТО є невід’ємною складовою євроінтеграційного курсу, оскільки є частиною процесу внутрішньодержавних перетворень у контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

 Активний політичний діалог України з Північноатлантичним альянсом забезпечується шляхом двосторонніх контактів на всіх рівнях включно з міжпарламентським виміром. Провідну роль у поглибленні цього діалогу відіграє Комісія Україна – НАТО, створена в 1997 році на виконання положень Хартії про особливе партнерство. З 2009 року, відповідно до Декларації про доповнення Хартії, під егідою Комісії Україна – НАТО розробляються річні національні програми співробітництва Україна – НАТО.

07 лютого 2019 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)».

Метою запропонованих Законом змін є законодавче закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Крім того, вагому роль у формуванні та реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції відіграє ефективне управління з боку держави і, насамперед, створення дієвих механізмів для досягнення відповідності критеріям, нормам та принципам Європейського Союзу та НАТО. На національному рівні до інституційного механізму входить розгалужена мережа державних органів та установ, що реалізують державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції, зокрема через виконання річних націоанльних програм під егідою Комісії Україна – НАТО.

Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО(далі – РНП) – системний документ, який містить опис реформ за відповідними напрямами, визначає їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Окрему увагу в РНП на 2021 рік приділено питанням поглиблення взаємодії з НАТО в рамках отриманого Україною у 2020 роцістатусу партнера розширених можливостей.

Провідну роль у питаннях координації діяльності, пов’язаної з підготовкою, виконанням та моніторингом заходів РНП, відіграє Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України на чолі з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Суттєву допоміжну роль відіграють інститут національних координаторів співробітництва України з НАТО у відповідних сферах, система тематичних міжвідомчих робочих груп, а також низка ad hoc-робочих груп під егідою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Кабінет Міністрів України здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання РНП, а також рішень Комісії Україна - НАТО.

Україна на постійній основі інформує НАТО про результати виконання РНП.

РНП побудована з урахуванням міжнародної методології розроблення документів стратегічного характеру "Управління, орієнтоване на результат", прийнятої у державах - членах НАТО та у багатьох міжнародних організаціях. Це дасть змогу здійснювати ефективний контроль досягнення цілей внутрішньодержавних реформ, фіксацію пріоритетних завдань на рік, а також підготовку та виконання відповідних заходів. Завдяки впровадженню показників виконання та ефективності утворюється ефективна система моніторингу виконання Програми.

Виконання РНП не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України та здійснюється за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, а також за рахунок фінансової допомоги НАТО та окремих держав- членів Альянсу.

Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) в межах компетенції щорічно забезпечує розроблення і виконання завдань та заходів у рамках плану дій РНП в контексті реалізації державної політики у сфері державної служби.

Ключові досягнення НАДС у рамках РНП-2021

 

Вівторок, 25 січня 2022 10:42

Загальна інформація про НАТО

НАТО (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту ООН.

Понеділок, 24 січня 2022 14:45

Додаткова інформація

Посібник для проведення заходів TAIEX онлайн

Оперативний звіт TAIEX

Питання-відповіді

У разі виникнення будь яких питань, будь ласка, звертайтесь до Адміністративного офісу програми Twinning за номером: +38 (044) 256 00 89

 

 

 

Колеги, пропонуємо до уваги підсумковий звіт про результати проведеного у 2021 році обстеження системи управління якістю міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади. Так, проаналізовано роботу 58 органів виконавчої влади. Моніторинг проводився за 9 критеріями, відповідно до Загальної схеми оцінювання CAF 2020. 

Нагадаємо, що на допомогу державним службовцям розроблено 2 програми підвищення кваліфікації – «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)» для державних службовців категорії «А» та «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)» для державних службовців категорії «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування. Крім цього, розроблено онлайн-курс «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)», за результатами проходження якого станом на грудень 2021 року сертифікат отримали 1480 осіб (онлайн-курс розміщено на платформі Moodle USG (Ukranian School of Goverment) Edukation System).

Довідково: відповідно до рекомендацій SIGMA з 2019 року НАДС здійснює впровадження Загальної схеми оцінювання (CAF). Зокрема, Україна у особі НАДС отримала статус спостерігача у Робочій групі національних кореспондентів CAF EUPAN, а Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу – статус Українського національного ресурсного центру CAF.

 • Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

 

 

21 грудня 2021 року в он-лайн режимі відбулося сьоме засідання Керівного комітету проєкту Twinning для Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ) «Підтримка Антимонопольного комітету України у подальшому наближенні законодавчих, процедурних та правозастосовчих практик до стандартів ЄС у сфері практик антимонопольного контролю» (далі – Проєкт), який впроваджується спільно з органами у сфері антимонопольного регулювання консорціуму держав-членів Європейського Союзу у складі Литви, Румунії та Німеччини.

Мета Проєкту – підвищення ефективності, прозорості та узгодженості антимонопольної політики України шляхом наближення національного антимонопольного законодавства до законодавства держав-членів Європейського Союзу відповідно до вимог Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

З вітальним словом до учасників засідання звернувся проєктний лідер від країни-бенефіціару Шарунас Кесераускас, який привітав партнерів Проєкту та представив порядок денний заходу.

У свою чергу проєктний лідер від країни-бенефіціару Ольга Піщанська зосередила увагу учасників на ключових досягненнях партнерів у рамках реалізації Проєкту, зокрема наголосила, що наразі продовжується робота над розробленням підзаконних актів до проекту Закону № 5431 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України», який заплановано до розгляду в другому читанні на черговому пленарному засіданні Верховної Ради України.

Разом з тим, Постійний радник Проєкту Шарунас Паярскас детально окреслив основні результати, які були досягнуті під час звітного періоду, зокрема було здійснено 8 короткотермінових онлайн-місій для надання експертно-консультаційної допомоги щодо вирішення пріоритетних питань у рамках діяльності АМКУ, а також розроблено інформаційні матеріали щодо основних положень проекту Закону № 5431, які заплановані для поширення серед заінтересованих сторін.

Крім того, учасники зустрічі розглянули робочий план, обговорили заплановані заходи за усіма компонентами та плани на наступний звітний період.

У засіданні взяли участь представники АМКУ, експерти Проєкту для АМКУ держав-членів Європейського Союзу та Представництва Європейського Союзу в Україні.

Від Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу участь у заході взяв начальник відділу управління проєктами Анатолій Сопілка.

 Довідково: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проєктів Twinning» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 663) НАДС координує впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning в Україні. Крім того, НАДС є координатором інструменту інституційної розбудови TAIEX згідно з відповідними нормативно-правовими актами. З метою належної координації інструментів Twinning і TAIEX було створено Адміністративний офіс програми Twinning в Україні, функції якого виконує Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

3 грудня 2021 року відбулося відкриття тренінгу «Засади ґендерного мейнстримінгу» для фахівців із ґендерної рівності секторальних робочих груп з питань координації міжнародної технічної допомоги, організований за участі Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики, НАДС та Представництва ООН Жінки в Україні.

Учасників тренінгу привітала Катерина Левченко, Урядова уповноважена з питань ґендерної політики, та у своїй вступній промові відзначила, що ґендерна політика може і повинна виступати одним із вирішальних факторів розбудови громадянського суспільства, досягнення консенсусу між гілками влади та передумовою успішного входження України як повноправного партнера до світового співтовариства. Також пані Катерина підкреслила, що даний тренінг сприятиме інтеграції ґендерних підходів у всі сфери державного управління та допоможе зробити реформу державного управління більш ефективною.

Юлія Лихач, перший заступник директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, у своїй вітальній промові зазначила, що наскрізне включення питань забезпечення принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до всіх сфер функціонування державної служби є одним із пріоритетів діяльності НАДС. Підтвердженням цього є багаторічна співпраця НАДС  із Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Офісом Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики та Представництвом ООН Жінки в Україні щодо підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців у сфері ґендерної рівності.

У ході тренінгів усі учасники й учасниці отримають можливість детально розглянути концепцію ґендерного мейнстримінгу, проаналізувати основні фактори і компоненти ґендерної пріоритетизації, а також ознайомитися із глобальними підходами до практичного застосування політики ґендерної рівності.

Тренінги для фахівців із ґендерної рівності секторальних робочих груп з питань координації міжнародної технічної допомоги будуть продовжені й у 2022 році. За їх результатами учасники та учасниці отримають сертифікати про підвищення кваліфікації.

Коледж Європи у Натоліні за фінансової підтримки ЄС оголосив стипендіальний конкурс для українських державних службовців, які працюють над виконанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Переможці отримають стипендію на здобуття ступеня магістра з міждисциплінарних європейських студій протягом 2022-2023 навчального року у Коледжі Європи у Натоліні (Польща).

Навчальна програма охоплює наступні дисципліни: історія європейської інтеграції (створення та розвиток інституцій ЄС), політика і управління в ЄС, право ЄС, зовнішня політика ЄС. Студенти можуть обрати один із чотирьох напрямків спеціалізації – внутрішня політика і управління в ЄС, зовнішня політика ЄС (ЄС і світ), політика сусідства ЄС, Європейська історія і цивілізація.

Участь у даному стипендіальному конкурсі можуть взяти:

 • державні службовці зі стажем державної служби від 1 до 7 років,
 • які мають досвід роботи чи цікавляться питаннями європейської інтеграції
 • які володіють на належному рівні мовами Коледжу Європи – англійською та французькою

Детальна інформація англійською мовою щодо вимог та порядку подання заявки на участь у стипендіальній програмі доступна на сайті Коледжу Європи:

Академічні вимоги https://www.coleurope.eu/admission/academic-requirements/admission-european-interdisciplinary-studies-programme
Вимоги до знання мов https://www.coleurope.eu/page-ref/language-requirements-1 
Порядок подання та онлайн заявка https://www.coleuropenatolin.eu/apply/application-instructions/
Загальна інформація на сайті проекту ЄС «Natolin4Capacity Building»

https://natolin4cb.eu/the-project/scholarships/

(з 5 грудня 2012 року)

 

Детальна інформація українською мовою для зацікавлених державних службовців розміщена за цим посиланням.

Кінцеві терміни подачі заявки:

 • на навчання в Коледжі Європи (на порталі Коледжу) - 19 січня 2022 року.
 • на отримання стипендії (на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ) - 31 січня 2022 року.

Контакти: 

Питання щодо заявки на навчання приймаються на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Питання щодо заявки на стипендії для українських держслужбовців просимо надсилати за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

Довідкова інформація:

Стипендіальний конкурс відбувається у рамках проекту Європейського Союзу «Розбудова потенціалу для інтеграції та реформ» – підвищення адміністративної спроможності української державної служби до європейської інтеграції через комплексну освітню програму (Natolin4Capacity Building).

Проект впроваджують Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України, Національне агентство з питань державної служби та Коледж Європи (Натолін, Польща). Детальна інформація про проект доступна на його сайті: https://natolin4cb.eu.

У січні 2022 року у рамках проекту також стартує серія тематичних онлайн-курсів з питань європейської інтеграції для державних службовців за наступними напрямами:

 • Цифрова економіка та суспільство (цифрова трансформація);
 • Регіональний розвиток, доступ до фінансових інструментів;
 • Клімат і навколишнє середовище з особливим акцентом на Green Deal;
 • Інтеграція України у внутрішній ринок ЄС;
 • Транспорт, енергетика, транскордонне співробітництво;
 • Угода про Асоціацію та Повна і всеосяжна зона вільної торгівлі;
 • Антикорупційна політика;
 • Захист фінансових інтересів ЄС (фінансовий контроль та аудит; боротьба з шахрайством тощо). Курс включатиме модуль щодо права та практики ЄС в галузі державних закупівель;
 • Інтегроване управління кордоном та міграція;
 • Політика ЄС щодо міжнародної співпраці в галузі розвитку (включатиме модуль про джерела фінансування);
 • Лобіювання та законодавчі механізми в ЄС;
 • Координація політики та прийняття рішень щодо відносин із ЄС;
 • Політичний діалог та комунікація;
 • Моніторинг та оцінка в управлінні проектами;
 • Розширення можливостей громадянського суспільства;
 • Цінності та принципи ЄС і захист прав людини.

Запис на курси буде можливим на Порталі управління знаннями https://pdp.nacs.gov.ua/.

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС.
  Детальніше
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX – це інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а також його подальшого ефективного застосування.
  Детальніше
 • Загальна інформація про НАТО

  НАТО (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту ООН.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Ґендерна рівність на державній службі

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) здійснюється низка заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання усіх форм дискримінації за ознакою статі. Підпунктом 7 пункту 1 статті 4 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII визначено, що одним з принців державної служби є забезпечення рівного доступу до державної служби, тобто заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше