КУХ Сергій

Підвищення якості професійного навчання державних службовців залишається одним з пріоритетних напрямків реформування державного управління. Особливо з огляду на процеси реформування, що здійснюються на виконання зобов’язань України у рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

10 вересня 2022 року постановою Кабінету Міністрів України №1028 затверджено Положення про організацію професійного навчання державних службовців, керівників державних підприємств, установ, організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародної співпраці.

Положення, розроблене НАДС спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, визначає покроковий механізм організації професійного навчання державних службовців міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних службовців та працівників, на яких поширюється дія Закону «Про державну службу». 

Таке професійне навчання може проводитися як в Україні, так і за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва. 

Відповідно до Положення органи державної влади щорічно до 1 лютого надають НАДС інформацію про потреби та пріоритетні напрями професійного навчання за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародної співпраці. У свою чергу, НАДС узагальнює та надає відповідну інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів України до 1 березня. 

Секретаріат Кабінету Міністрів України як координатор діяльності, пов’язаної із залученням міжнародної технічної допомоги, ознайомлює партнерів з розвитку з потребами і пріоритетними напрямами професійного навчання. 

Крім того, Секретаріат Кабінету Міністрів України та НАДС отримують від партнерів з розвитку інформацію про можливості професійного навчання за рахунок міжнародної технічної допомоги та строки подання пропозицій щодо кандидатур державних службовців, керівників державних підприємств, установ, організацій для проходження професійного навчання.

НАДС здійснює інформування органів державної влади щодо можливості професійного навчання за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також розміщує відповідну інформацію на офіційному веб-сайті НАДС і веб-порталі управління знаннями у сфері професійного навчання “Портал управління знаннями” . Зі свого боку НАДС також забезпечує формування навчальних груп для проходження професійного навчання за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги або інших форм міжнародного співробітництва за кожною окремою програмою професійного навчання.

Про результати професійного навчання, що здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, органи державної влади інформують  НАДС до 15 січня за формою згідно з додатком 2 до Положення для її узагальнення та подання до 15 лютого Секретаріату Кабінету Міністрів України звіту про результати професійного навчання за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва.

Покроковий механізм організації професійного навчання державних службовців за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва 

Інфографіка

Improving the quality of professional training of civil servants remains one of the priority areas of public administration reform. It is especially in view of the reform processes being implemented in fulfillment of Ukraine’s obligations under the European Union Association Agreement.

On September 10, 2022 the Regulation on the organization of professional training of civil servants, heads of state enterprises, institutions, organizations through international technical assistance and other forms of international cooperation was approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 1028.

The Regulation developed by NAUCS jointly with the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine defines a step-by-step mechanism for organization professional training of civil servants of ministries, other central and local executive authorities, civil servants and employees covered by the Law “On Civil Service”.

Such training can be conducted both in Ukraine and abroad through international technical assistance and other forms of international cooperation.

According to the  Regulation, government authorities provide NAUCS annually by February 01 with information on the needs and priority areas of professional training through  international technical assistance and other forms of international cooperation. In turn, NAUCS summarizes and provides relevant information to the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine by March 01.

The Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, as the coordinator of activities related to international technical assistance, provides development partners with the needs and priority areas of professional training through international technical assistance.

In addition, the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine and NAUCS receive information from development partners about opportunities for professional training through international technical assistance and deadlines for submitting proposals on the candidates of civil servants, heads of state enterprises, institutions, and organizations for professional training.

NAUCS informs government authorities about the possibility of professional training through international technical assistance, in particular by posting relevant information on the official website of NAUCS and knowledge management web-portal in the field of professional training “Knowledge management portal”. For its part, NAUCS ensures the formation of training groups for professional training abroad through international technical assistance or other forms of international cooperation for each professional training program. 

The government authorities shall inform NAUCS on the results of professional training carried out through international technical assistance and other forms of international cooperation by January 15 in the form according to Appendix 2 of the Regulation for its generalization and submission to the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine of a report on the results of professional training through international technical assistance and other forms of international cooperation by February 15.

Step-by-step mechanism for organization professional training of civil servants through international technical assistance and other forms of international cooperation.

Infografik

22 грудня 2022 року в онлайн-режимі відбулося сьоме засідання Керівного комітету проєкту Twinning «Посилення інституційної та регуляторної спроможності Національного банку України з метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (далі – Проєкт), бенефіціаром якого виступає Національний банк України (далі – НБУ).

Проєкт впроваджується НБУ спільно з Національним банком Республіки Польща та Центральним банком Литовської Республіки.

Метою Проєкту Twinning є сприяння макроекономічній стабільності через підвищення інституційної спроможності НБУ, а також шляхом побудови надійної банківської та платіжної інфраструктури.

З вітальним словом до учасників засідання звернувся Керівник Проєкту від країни-партнера Павел Самецькі, який привітав усіх та представив порядок денний.

У свою чергу, Керівник Проєкту від країни-бенефіціара Володимир Кучин привітав учасників засідання та висловив подяку європейській стороні за ефективне співробітництво в рамках реалізації Проєкту.

Постійний радник Проєкту Twinning Даріуш Левандовскі у своєму виступі представив практичні результати реалізації Проєкту, які були досягнуті протягом звітного періоду. Зокрема, було проведено 7 онлайн-зустрічей із залученням експертів, 1 засідання Керівного комітету та підготовлено 2 додаткові угоди. Крім того, Постійним радником Проєкту Twinning були детально представлені результати відповідно до компонентів Проєкту, зокрема наголошено на розробленні моделі миттєвих платежів, впровадженні моделі управління та планування в системі Національного банку України, а також проведенні експертного форуму для центральних банків Східного Партнерства.

Разом з тим, Володимир Кучин окреслив основні досягнення відповідно до компонентів Проєкту, зокрема визначив ключові результати з питань розробки політики в рамках Проєкту Twinning.

Зі свого боку, представник міжнародного відділу Національного банку Республіки Польща Марцін Станевич представив квартальний фінансовий звіт та інформацію про комунікаційну діяльність в межах Проєкту.

У ході засідання експертами та партнерами Проєкту було затверджено квартальний звіт Проєкту, обговорено реалізовані заходи за усіма компонентами та визначено плани на наступний звітний період.

У засіданні взяли участь експерти Проєкту, представники Представництва Європейського Союзу в Україні та НБУ.

Від Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу участь у заході взяли начальник відділу управління проєктами Анатолій Сопілка та головний консультант сектору координації Twinning відділу забезпечення діяльності Адміністративного офісу програми Twinning Олена Гончарук.

Довідково: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проєктів Twinning» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 663) НАДС координує впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning в Україні. Крім того, НАДС є координатором інструменту інституційної розбудови TAIEX згідно з відповідними нормативно-правовими актами. З метою належної координації інструментів Twinning і TAIEX було створено Адміністративний офіс програми Twinning в Україні, функції якого виконує Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

21 грудня 2022 року Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка підписали договір про партнерство та співпрацю.

Договір підписано сторонами в особі директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Марини Канавець та Ректора Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка Олега Шеремета.

Метою документу є налагодження співпраці між сторонами з питань науково-практичних проєктів і програм, спільного проведення науково-навчальних заходів, в тому числі міжнародних, обміну навчальними візитами і досвідом, розробки та видання публікацій, інформаційно-методичних матеріалів з питань державного управління та державної служби, професійного розвитку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, голів місцевих державних адміністрацій, депутатів місцевих рад, розробки пропозицій щодо роботи закладів в умовах воєнного стану в Україні.

«Підписання договору про партнерство та співробітництво – ще один важливий крок посилення співпраці державних інституцій з закладами вищої освіти у напрямку вивчення та удосконалення кращих практик та підходів державного управління в контексті європейської інтеграції, досягнення миру та розбудови держави після перемоги» - зазначила директор Центру адаптації державно служби до стандартів Європейського Союзу Марина Канавець.

20 грудня 2022 року в режимі онлайн відбулося одинадцяте засідання Керівного комітету проєкту Twinning для Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ) «Підтримка Антимонопольного комітету України у подальшому наближенні законодавчих, процедурних та правозастосовчих практик до стандартів ЄС у сфері практик антимонопольного контролю» (далі – Проєкт), який впроваджується спільно з органами у сфері антимонопольного регулювання консорціуму держав-членів Європейського Союзу у складі Литви, Румунії та Німеччини.

Мета Проєкту – підвищення ефективності, прозорості та узгодженості антимонопольної політики України шляхом наближення національного антимонопольного законодавства до законодавства держав-членів Європейського Союзу відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

З вітальним словом до учасників засідання звернувся керівник Проєкту від країни-партнера Шарунас Кесераускас, який привітав усіх та представив порядок денний.

У свою чергу, керівник Проєкту від країни-бенефіціару Ольга Піщанська привітала учасників засідання та висловила подяку європейській стороні за ефективне співробітництво. Ольга Піщанська зосередила увагу на ключових досягненнях за результатами зустрічі, яка відбулася в офлайн форматі в м. Вільнюс, зокрема наголосила на результативних показниках за основними напрямками Проєкту.

Зі свого боку подяку за співпрацю в рамках Проєкту висловила Клое Алліо, керівниця відділу програм допомоги «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні. Клое Алліо акцентувала увагу на основних обговореннях зустрічі та висловила сподівання щодо подальшої плідної співпраці. 

Разом з тим, Постійний радник Проєкту Шарунас Паярскас у своєму виступі представив практичні результати реалізації Проєкту, які були досягнуті під час звітного періоду, зокрема було проведено 47 онлайн-зустрічей із заінтересованими сторонами протягом 119,5 робочих днів: 3 зустрічі тривалістю 6 робочих днів (засідання Керівного комітету), 44 зустрічі тривалістю 113,5 робочих дні (щодо питань реалізації Проєкту), а також окреслив основні досягнення відповідно до компонентів Проєкту.

Крім того, керівник Компоненту № 1 Ольга Нечитайло висвітлила прогрес у розробці підзаконних актів проєкту Закону № 5431 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України» та наголосила на обговоренні спірних питань щодо імплементації нового Закону.

Учасники зустрічі розглянули робочий план, обговорили заплановані заходи за усіма компонентами та плани на наступний звітний період.

У засіданні взяли участь експерти Проєкту, представники Представництва Європейського Союзу в Україні та АМКУ.

Від Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу участь у заході взяли начальник відділу управління проєктами Анатолій Сопілка та головний консультант сектору координації Twinning відділу забезпечення діяльності Адміністративного офісу програми Twinning Олена Гончарук.

Довідково: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проєктів Twinning» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 663) НАДС координує впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning в Україні. Крім того, НАДС є координатором інструменту інституційної розбудови TAIEX згідно з відповідними нормативно-правовими актами. З метою належної координації інструментів Twinning і TAIEX було створено Адміністративний офіс програми Twinning в Україні, функції якого виконує Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

Цифровізація напрочуд легко "зайшла" в українські реалії. Кілька років тому важко було уявити бабусь-пенсіонерок, які поціновують Е-пенсії, дистанційні послуги чи телеграм-новини. Сьогодні натомість усі в Україні знають, що смартфон є точкою доступу до нових можливостей і нової якості життя. Один з його вимірів – цифровізація сектору публічного управління.

"Цифрові" переваги очевидні. Це – прозорість, нульова толерантність до корупції, доступність у режимі 24/7. Електронна взаємодія держави з суспільством заощаджує час, знижує навантаження на органи публічного управління, посилює контроль, забезпечує швидкість і стійкість систем послуг.

Продовження читайте тут

23-24 листопада 2022 року у м. Брюссель (Королівство Бельгія) відбулося щорічне засідання національних контактних осіб з впровадження інструментів інституціональної розбудови TAIEX та Twinning «Дні інституціональної розбудови – 2022» за сприяння Генерального директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення (далі – Генеральний директорат).

Дні інституціональної розбудови виступають потужною платформою для обміну кращими практиками впровадження та використання інструментів інституціональної розбудови в країнах Європейського інструменту сусідства, здійснення комплексного огляду заходів, реалізованих в рамках згаданих інструментів, а також обговорення ключових пріоритетів країн-партнерів у контексті надання допомоги ЄС.

23 листопада відбувся перший день засідання. Комісар Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівер Варгеї привітав учасників заходу та подякував за плідну співпрацю та ефективне впровадження інструментів інституціональної розбудови. Крім цього, Олівер Варгеї висловив слова підтримки Україні та сподівання щодо подальшої кооперації на її шляху до членства в ЄС. Також з вітальним словом до учасників заходу звернулася Посол, Голова Постійного представництва Чеської Республіки при ЄС Едіта Хрда, яка наголосила на важливості проведення щорічних зустрічей, що дають змогу здійснювати обмін досвідом у сфері реформування державних інститутів країн Європейського інструменту сусідства відповідно до стандартів ЄС шляхом залучення інструментів технічної допомоги.

В свою чергу, начальник відділу забезпечення діяльності Адміністративного офісу програми Twinning Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Николаєва Яна привітала учасників засідання та висловила подяку європейській стороні за підтримку та ефективне співробітництво. Николаєва Яна зосередила увагу на ключових досягненнях реалізації інструментів інституціональної розбудови TAIEX та Twinning в Україні та наголосила на пріоритетних напрямках подальшої співпраці.

Крім того, було обговорено низку питань, серед яких: підтримка ключових реформ через інституційні інструменти, стратегічний підхід до впровадження інструментів інституціональної розбудови, ключові пріоритети в країнах Східного партнерства та західних Балкан.

Останній день заходу було присвячено обговоренню питань впровадження інструментів інституціональної розбудови ТАІЕХ та Twinning, зокрема важливість інструментів інституціональної розбудови у сприянні реформі державного управління та посиленні адміністративної спроможності та нову багаторічну програму фінансового розвитку TAIEX і Twinning в загальній програмі допомоги ЄС. Також учасники засідання мали змогу обговорити ключові пріоритети та кращі практики країн Південного партнерства відповідно до Європейської політики сусідства.

Учасники заходу ознайомились з практичними аспектами залучення та використання інструментів інституціональної розбудови, що сприятиме посиленню ефективності та результативності впровадження Twinning і ТАІЕХ.

У засіданні «Дні інституціональної розбудови – 2022» взяли участь представники країн-членів ЄС, Національні контактні особи країн-партнерів, представники робочих груп TAIEX та Twinning країн-членів ЄС, бенефеціари TAIEX та Twinning, представники Європейської Комісії, Європейських служб зовнішньої діяльності та делегацій.

Від Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у щорічному засіданні «Дні інституціональної розбудови – 2022» участь у заході взяли начальник відділу забезпечення діяльності Адміністративного офісу програми Twinning Николаєва Яна та головний консультант сектору координації Twinning відділу забезпечення діяльності Адміністративного офісу програми Twinning Гончарук Олена.

Четвер, 17 листопада 2022 13:22

Проведено Форум партнерів 2022

17 листопада 2021 року відбувся Форум партнерів із представниками посольств, проєктів та програм міжнародної технічної допомоги. Головною метою заходу є формування спільного бачення основних завдань та цілей, а також реалізації започаткованих проєктів з метою подальшого вдосконалення державного управління та державної служби.

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина у вступному слові наголосила, що НАДС високо цінує підтримку партнерів та сподівається на подальшу плідну та ефективну співпрацю задля розвитку професійної, ефективної, стабільної та політично неупередженої державної служби.

У вітальних промовах  Керівник операційного відділу “Належне врядування та демократизація” Представництва ЄС в Україні Ксав’єр Камю, Спеціальний представник чинного Голови ОБСЄ в Україні, координатор проєктів ОБСЄ в Україні, Посол Генрік Вілладсен, Голова Офісу Ради Європи в Україні, Представник Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи Стен Ньорлов, Регіональний менеджер програми OECD/SIGMA в Україні, регіональний менеджер ENI EAST Мартінш Крієвінш підкреслили, що подальше співробітництво з НАДС є вкрай важливим, а також наголосили, що спільне бачення цілей та завдань для їх подальшого втілення в життя є одним з ключових моментів успішної співпраці.

Під час першої пленарної сесії конференції Голова НАДС Наталія Алюшина представила цілі та пріоритети діяльності НАДС, зокрема оплати праці на основі класифікації посад, управління людськими ресурсами на державній службі та в органах місцевого самоврядування, посилення спроможності системи професійного навчання, реалізації державної політики європейської інтеграції, принципів недискримінації та ґендерної рівності тощо. Крім того, були презентовані пріоритети подальшої співпраці.

У рамках другої пленарної сесії представники міжнародних проєктів та програм презентували напрацювання в рамках співпраці з НАДС протягом 2021 року та окреслили пріоритети подальшого співробітництва.

У заході взяли участь представники міжнародних організацій, проєктів та програм міжнародної технічної допомоги, міжнародні та вітчизняні експерти, представники НАДС, Вищої школи публічного управління, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

17 жовтня 2022 року в онлайн-режимі відбулася зустріч представників Японського агентства міжнародного співробітництва та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу щодо можливості співпраці в рамках міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва.

Під час зустрічі були представлені партнери, зокрема, представники Японського агентства міжнародного співробітництва, яке координує офіційну допомогу розвитку та сприяє економічному і соціальному зростанню та міжнародному співробітництву в країнах, що розвиваються.

Зустріч сприяла плідному та партнерському обговоренню перспективних напрямків подальшої співпраці з метою інституціоналізації процесу організації навчання та підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва. 

Довідково: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 року № 1028 «Про затвердження Положення про організацію професійного навчання державних службовців, керівників державних підприємств, установ, організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва» Національне агентство України з питань державної службикоординує організацію професійного навчання державних службовців, керівників державних підприємств, установ, організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародної співпраці.