Співробітництво з програмою SIGMA у 2016 році

У 2016 році НАДС забезпечено співпрацю з програмою SIGMA над Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2016 року № 889-VIII, проектом Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Стратегією реформування державного управління на 2016–2020 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України».

Закон України «Про державну службу»

На виконання та відповідно до прийнятих рішень парламенту, Президента України та Уряду, а також взятих Україною міжнародних зобов’язань Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, який набрав чинності01 травня 2016 року.

Для реалізації положень Закону НАДС забезпечено розробку проектів вторинного законодавства у сфері державної служби, спрямованого на реалізацію Закону, та проведено заходи (узгоджувальні процедури та робочі зустрічі) за участі представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, міжнародних експертів, представників інших державних органів та громадськості.

Крім того, НАДС за сприяння Представництва ЄС в Україні забезпечено співпрацю з міжнародними експертами програми ОЕСР / SIGMA. Упродовж 2016–2017 року в Україні відбулися такі комунікативні заходи за участі європейських експертів з метою обговорення проектів нормативно-правових актів до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII:

  • експертна місія (15–18 березня 2016 року), під час якої було обговорено загальні та постатейні коментарі до проектів підзаконних нормативно-правових актів до Закону України «Про державну службу», надані експертами програми SIGMA, щодо Комісії з питань вищого корпусу державної служби, критеріїв визначення посад, які виконують функції з обслуговування, проведення конкурсного відбору на посади державної служби та порядок обрання представників громадських об’єднань, наукових установ та навчальних закладів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Також було обговорено підходи щодо визначення вимог до посад категорій А, Б та В, порядок визначення і затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», а також систему оплати праці.
  • експертна місія (13–15 квітня 2016 року), під час якої було обговорено загальні коментарі до проектів підзаконних нормативно-правових актів щодо системи оплати праці державних службовців, осіб, що займають політичні посади, та працівників патронатних служб. Крім того, було розглянуто проекти підзаконних нормативно-правових актів щодо правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
  • експертна місія (18–19 травня 2016 року), під час якої було розглянуто ключові питання щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а також представлено пропозиції і зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».
  • робоча зустріч (21 вересня 2016 року), під час якої було обговорено основні досягнення у рамках впровадження Закону України «Про державну службу». За результатами зустрічі було досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці НАДС і програми SIGMA з питань реформування державного управління та державної служби на основі європейських принципів державного управління в контексті реалізації нового законодавства про державну службу.
  • експертна місія (07–11 листопада 2016 року), під час якої було обговорено проекти концепції «Реформа штатного розпису» та інших супровідних документів, а також визначено загальні підходи до реалізації реформи державного управління. Крім того, було обговорено проект Робочого плану програми SIGMA на січень 2017 ‒ червень 2018 року.
  • експертна місія (29–30 листопада 2016 року), під час якої було розглянуто пропозиції SIGMA щодо навчальної програми для державних секретарів, їх повноваження та компетенції, а також потреби у професійному розвитку. Крім того, було розглянуто проект змін до Закону України «Про державну службу», проект Положення про публічне звітування керівників органів виконавчої влади, нормативно-правові акти щодо прийняття на державну службу. Експерти програми SIGMA також провели робочу зустріч із членами Комісії з питань вищого корпусу державної служби, під час якої було обговорено питання визначення потреб у професійному розвитку державних секретарів.
  • консультації з Дорадчою групою ЄС в рамках п’ятого робочого візиту Дорадчої групи ЄС до України за напрямом реформування «Державна служба та управління людськими ресурсами» (31 січня – 02 лютого 2017 року), під час якої було обговорено питання реформування державного управління та реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки. Водночас експертами Дорадчої групи ЄС було представлено результати роботи у сфері реформування державної служби, реалізації Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ та здійснення конкурсного відбору на посади державної служби (на основі останнього практичного досвіду та оцінки, здійсненої Дорадчою групою ЄС та програмою SIGMA). У ході заходу також було презентовано звіт за результатами проведення аналізу кількісного складу державних службовців країн-членів ЄС та України, а також представлено рекомендації Дорадчої групи ЄС щодо моніторингу чисельності державних службовців в Україні. Крім того, було обговорено зміни до Закону України «Про державну службу» та ключові кроки запровадження в державних органах посад фахівців з питань реформ.

У робочих засіданнях взяли участь експерти програми ОЕСР / SIGMA, а також представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, НАДС, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, члени Експертно-консультативної ради з питань реформування державної служби при НАДС та інші.

Стратегія реформування державного управління на 2016–2020 роки

НАДС спільно з Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України та іншими заінтересованими державними органами за участю представників громадськості забезпечено доопрацювання Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки (далі — Стратегія), яку було розроблено з метою посилення загальної управлінської та адміністративної спроможності державного апарату на основі принципів належного врядування та кращого досвіду держав-членів ЄС, перетворення його на ефективний інструмент безперервного і стійкого розвитку держави, та схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування державного управління України» від 24 червня 2016 року № 474-р.

Наразі розпочато процес впровадження Стратегії, в якому НАДС визначена відповідальною за реалізацію одного з її ключових напрямів «Державна служба та управління людськими ресурсами».

Комунікативні заходи за кордоном

- 10 травня 2016 року українська делегація у складі Голови НАДС К.О. Ващенка, першого заступника Міністра юстиції України Н.І. Севостьянової, заступника Міністра юстиції — керівника апарату Г.В. Онищенко взяла участь у регіональної конференції програми ОЕСР / SIGMA «Принципи державного управління — формат для країн Європейської політики сусідства»(м. Амман, Йорданське Хашимітське Королівство).

Захід було організовано Європейською Комісією та програмою ОЕСР / SIGMA спільно з Міністерством з питань планування та міжнародного співробітництва Йорданського Хашимітського Королівства з метою обговорення питання реформи державного управління у країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство» та представлення проекту «Принципи державного управління — формат для країн Європейської політики сусідства», розробленого програмою ОЕСР/ SIGMA спільно з Європейською Комісією.

У конференції взяли участь представники понад 30 країн світу, які поділилися своїм баченням реформування державної служби та власним досвідом з цих питань.

Голова НАДС доповів про досвід України у реалізації реформи державного управління, зокрема державної служби, а також про ключові досягнення та основні виклики, що виникають у процесі формування ефективної системи державного управління. Крім того, Голова НАДС провів ряд інших робочих зустрічей, у тому числі з Директором програми SIGMA Карен Гілл.

- 08–11 червня 2016 року представник Адміністративного офісу програми Twinning взяв участь у щорічній зустрічі національних контактних осіб з питань впровадження інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEX та програми ОЕСР / SIGMA «Дні інституційної розбудови» (м. Брюссель, Королівство Бельгія).

Актуально? Розкажіть друзям!