В.Толкованов: «У рамках реалізації Програми економічних реформ ефективно забезпечується модернізація державної служби»

27 серпня 2013 року у прес-центрі Українського національного інформаційного агентства Укрінформ відбулася прес-конференція Голови Національного агентства України з питань державної служби В'ячеслава Толкованова на тему «Модернізація державної служби».

«З метою впровадження нового законодавства про державну службу та з урахуванням завдань, визначених у Національному плані дій (на 2012 та 2013 роки) щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Нацдержслужбою розроблено систему підзаконних нормативно-правових актів, яка включає в себе 7 постанов Кабінету Міністрів України, 13 наказів Нацдержслужби України тощо», – наголосив В’ячеслав Толкованов під час заходу.

Він зазначив, що з урахуванням нових завдань, визначених Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки», забезпечено кардинальне оновлення змісту діяльності кадрових служб шляхом переорієнтації з ведення кадрового обліку на стратегічне управління людськими ресурсами, впровадження компетентнісного підходу, передбаченого новою редакцією Закону України «Про державну службу». Забезпечено розробку профілів професійної компетентності для 97 % посад державної служби (за винятком посад в державних органах, які перебувають на стадії реорганізації), організовано навчання 7452 керівників та працівників служб персоналу держаних органів.

«З метою ефективної модернізації державної служби та її адаптації до стандартів ЄС було розроблено та прийнято Державну цільову програму розвитку державної служби на період до 2016 року (постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 350), яка спрямована на формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби шляхом впровадження нових механізмів, стандартів і процедур управління людськими ресурсами на державній службі, посилення інституційної спроможності у системі державної служби, а також впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні державною службою», – сказав Голова Нацдержслужби.

В. Толкованов підкреслив, що Нацдержслужбою України як національним координатором забезпечено виконання комплексу заходів щодо адаптації державної служби України до стандартів Європейського Союзу та інституційного розвитку державної служби з урахуванням майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а саме: забезпечено успішну реалізацію в органах державної влади 24 проектів TWINNING, ще 37 проектів знаходяться на різних стадіях підготовки та реалізації, проведено 53 заходи TAIEX за участю 780 державних службовців, розроблено 4 плани інституційної реформи у сферах міграції, санітарних та фітосанітарних заходів, державної допомоги і виконання, які було затверджено відповідними актами Уряду.

За його словами, забезпечено модернізацію системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 480-р.

«Вперше з 2004 року спільно з Міністерством освіти і науки України проведено комплексну роботу щодо оновлення галузевого стандарту вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління», – завважив він.

Забезпечено обов’язкове підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції 82625 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (у тому числі 55680 осіб – за рахунок коштів державного бюджету).

«З метою кадрового забезпечення реалізації реформ, залучення на державну службу обдарованої молоді, Нацдержслужбою України створено дієву систему добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», започаткованого згідно з Указом Президента України від 5 квітня 2012 року № 246», – поінформував керівник Нацагентства.

 Він підкреслив, що за результатами успішного проведення у 2012 році комплексу організаційних заходів, розпорядженням Президента України від 29 грудня 2012 року № 245-рп, до Президентського кадрового резерву зараховано 60 осіб. Наразі здійснюється реалізація Комплексної програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву.

«Постійна увага Президента України та керівництва Кабінету Міністрів України щодо питань реалізації державної кадрової політики сприяє ефективній модернізації інституту державної служби, підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців», – підсумував Голова Нацдержслужби України В’ячеслав Толкованов.

 

 

 

 

Актуально? Розкажіть друзям!