Давид ЖВАНІЯ: «В інтересах суспільства, держави і кожного громадянина»

25 грудня 2012 року новообрана Верховна Рада України VII скликання відповідно до статті 89 Конституції України, статті 5 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» утворила комітети Верховної Ради України, затвердила предмети їх відання та визначилася із персональним складом. Зокрема, було утворено Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування у складі 17 народних депутатів України, а його Головою обрано відомого українського політика і державного діяча, народного депутата України Жванію Давида Важаєвича.

 


До предметів відання Комітету віднесено питання адміністративно-територіального устрою України, спе­ціального статусу міст Києва та Севастополя, організації та діяльності органів виконавчої влади (за винятком органів виконавчої влади, питання організації та діяльності яких віднесені до предметів відання інших комітетів), законодавчого забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, засад місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, засад організації надання адміністративних послуг, виборів, референдумів та інших форм безпосереднього волевиявлення громадян, статусу та діяльності політичних партій, громадських об’єднань (крім тих, питання діяльності яких віднесені до предметів відання інших комітетів), державних символів та державних нагород України, а також державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Таким чином предмети відання Комітету не зазнали суттєвих змін порівняно з періодом роботи Верховної Ради України шостого скликання.
Серед основних завдань, які постали перед новосформованим Комітетом, можна відзначити утвердження в Україні принципів децентралізації та деконцентрації повноважень при реформуванні системи здійснення влади, зміцнення й удосконалення правової основи місцевого самоврядування, приведення її у відповідність із базовими нормами Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування, кодифікація виборчого законодавства, сприяння утвердженню форм безпосередньої демократії, розбудові інститутів громадянського суспільства, розв’язання актуальних проблем територіальних громад, створення необхідних умов для їх всебічного розвитку тощо. Виконання вказаних завдань потребуватиме неослабної уваги до всього комплексу питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення надійного методологічного і регулятивного фундаменту їх правового забезпечення, всебічного сприяння становленню в Україні інститутів професійної, політично неупередженої державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які забезпечуватимуть ефективну діяльність державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
Перенесення на 2014 рік дати набрання чинності новою редакцією Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» надає можливості для прискіпливішої оцінки його положень, в тому числі на предмет коригування, внесення змін до інших законів України, більш якісної підготовки підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для впровадження цього Закону, розробки нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», який, за логікою речей, має вступити в дію одночасно з новим базовим законом сфери державної служби. Разом із тим значні зусилля слід зосередити на повноцінному врахуванні, адекватному відображенні у нормах життєвих потреб державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, їх належному соціальному забезпеченні, достойній винагороді за нелегку і відповідальну працю. Адже саме через цих людей здійснюється практична реалізація повноважень і функцій органів влади, забезпечується ефективність діяльності всіх ланок механізму держави, якість наданих послуг, досягнення стратегічних цілей, виконання повсякденних завдань.

 

 

 

Актуально? Розкажіть друзям!