Онлайн-зустріч щодо обробки даних і підготовки підсумкового звіту за результатами опитування з метою аналізу рівня задоволеності умовами державної служби в частині врахування у кадровій політиці принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок

8 червня 2022 року  відбулася друга онлайн-сесія щодо обробки даних та підготовки підсумкового звіту за результатами опитування для аналізу рівня задоволеності умовами державної служби в частині врахування у кадровій політиці принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, визначення потреб у професійному розвитку державних службовців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків апаратів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

З метою забезпечення методично-консультативної й експертної допомоги щодо проведення ґендерних аудитів у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, що передбачені підпунктами 3 і 4 пункту 3 Завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2022 рік, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1778-р, та підпунктами 3 і 4 пункту 2 Типових завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади, на 2022 рік, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1779-р, НАДС спільно з Урядовою уповноваженою з питань ґендерної політики за підтримки Проєкту «Європейський Союз за ґендерну рівність: Служба допомоги реформам» та Навчально-наукового центру прикладної соціології «Соціоплюс» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» розроблено інструментарій для проведення опитування державних службовців у форматі анкети у Google Forms.

Анкета була доступною для заповнення державними службовцями з 23 лютого до 6 червня. Опитування за допомогою анкети пройшли понад 8 000 державних службовців. Логічним завершенням анкетування стало проведення онлайн-сесії щодо обробки отриманих даних і  підготовки підсумкового звіту за результатами опитування.

Під час зустрічі учасникам і учасницям було презентовано можливий проєкт структури звіту за результатами анкетування, а також детально розглянуто особливості формування такого звіту щодо можливості інтерпретації і візуалізації отриманих даних та формування відповідних висновків і побудови плану заходів щодо усунення виявлених проблем та забезпечення виявлених потреб.

Також анонсовано навчання для членів робочих груп із проведення гендерного аудиту за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування», що розроблена Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу спільно з Урядовою уповноваженою з питань ґендерної політики за підтримки Міністерства соціальної політики України та ООН Жінки в Україні.

 

 

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини