Матеріали тренінгів

Презентації тренінгів, що пройшли у 2008-2010 роках

Групи аналізу політики у 2010 році

Нормативною базою для діяльності груп аналізу політики у 2010 році є:

1. Програма розвитку державної служби на 2005—2010 роки, затверджена постановою КМУ від 08.06.04, із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.08.
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про забезпечення діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади та Секретаріаті Кабінету Міністрів України” від 07.02.07.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження заходів щодо виконання у 2008 році Плану дій Україна - ЄС” від 06.08.08.
4. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади щодо проекту реформування управління персоналом у системі державної служби України, підписаний 26.05.08.1.
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України №334-р „Питання діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади” від 02.03.2010.
Аналіз політики – набір практичних інструментів підготовки управлінських рішень, що включає всебічне вивчення ситуації та визначення проблем, оцінку її причин та наслідків, формування альтернативних шляхів розв’язання та вибору оптимальних рішень, у тому числі на основі врахування вигод і витрат та позицій різних зацікавлених сторін.

Робота державних службовців у групах аналізу політики вважатиметься науково-дослідною діяльністю без відриву від служби. До їх складу входить 10–12 державних службовців ІІІ–IV категорій посад, які представляють різні структурні підрозділи відповідного органу виконавчої влади (далі – ОВВ), зокрема: керівники структурних підрозділів з питань європейської інтеграції; державні службовці, що беруть участь у розробленні бюджетних пропозицій та запитів ОВВ; державні службовці, які беруть участь у плануванні діяльності ОВВ; державні службовці, які займаються зв’язками з громадськістю та засобами масової інформації; працівники кадрових служб. Керівник групи аналізу політики та її склад затверджуються керівництвом відповідного ОВВ.

Групи аналізу політики є механізмом удосконалення системи планування, формування та координації державної політики в органах влади. Участь у групах аналізу політики сприяє формуванню у державних службовців практичних навичок з аналізу політики, впливу урядових рішень, вигід і витрат, організації ефективних комунікацій у контексті вимог процесу адаптації українського законодавства до норм і стандартів ЄС із урахуванням національних інтересів України. Групи аналізу політики засвідчили свою ефективність у підготовці органів влади до використання інструментів інституціональної розбудови Twinning та TAIEX.

ГРУПИ АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ У 2010 РОЦІ:
На відміну від попередніх років, організація діяльності груп аналізу політики у 2010 році забезпечувалась розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року № 334-р „Питання діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади”, розробником якого була Головдержслужба.

На виконання зазначеного вище розпорядження у вересні 2010 року розпочали свою діяльність новосформовані групи аналізу політики. Було сформовано 14 відомчих груп аналізу політики (96 державних службовців), які впродовж року брали участь у навчальних тренінгах і семінарах, де за підтримки латвійських експертів опанували методологію розроблення документів з аналізу політики та процедури прийняття рішень за європейськими стандартами, та навчились розробляти політичні документи, спрямовані на виконання Порядку денного асоціації Україна — ЄС та адаптацію державної служби до стандартів Європейського Союзу.

Пунктом 16 Протоколу № 35 засідання Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС від 22.07.2010 було затверджено розробку документів з аналізу політики у 2010 році за наступними темами:

- Політика управління міграцією;

- Політика державного регулювання у сфері безпеки на автомобільному транспорті;

- Удосконалення митного законодавства з метою приведення у відповідність до вимог європейських стандартів;

- Профілактика і контроль за інфекційними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом,інфекціями, що передаються статевим шляхом, та гепатитами С і В;

- Приведення нормативно-правової бази залізничної галузі у відповідність до вимог Директив ЄС у сфері залізничного транспорту;

- Створення передумов для реалізації в Україні системи суспільного телебачення і радіомовлення;

- Розробка стратегії регулювання у сфері поштового зв’язку;

- Гармонізація законодавств України та ЄС у галузі рибного господарства;

- Аналіз проблем і вибір альтернативного розвитку політики та врегулювання земельних відносин;

- Наближення системи професійно-технічної освіти України до процесу модернізації структур професійної освіти і навчання ЄС;

- Розробка всеохоплюючої стратегії реформування політик України щодо СФС, продуктів харчування та кормів, а також здоров’я та умов утримання тварин;

- Політика державного регулювання обігу цінних паперів;

- Політика залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій для модернізації житлово-комунального господарства;


Складові тренінгової програми:

· процедура формування та координації політики: практика демократичного врядування;
· визначення проблем та методи аналізу політики;
· формування цілей та результатів політики, побудова логічної матриці політики;
· ідентифікація та вибір альтернативних шляхів розв’язання проблем і впровадження політики;
· аналіз впливу урядових рішень на різні сфери суспільного життя;
· аналіз ризиків та оцінка вартості урядового рішення;
· проведення публічних консультацій та ефективні комунікації під час прийняття рішень;
· планування впровадження та моніторинг реалізації політики.

Організація роботи груп аналізу політики, експертне та методологічне супроводження їх роботи здійснювалось в рамках науково-дослідної роботи „Науково-методологічне супроводження процесу реалізації пріоритетних напрямів Порядку денного асоціації Україна - ЄС”, замовником якої виступив Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, виконавцем – ДП Інституту соціології НАН України ”Центр соціальних експертиз”.

 

Додатково:

Буклет "Аналіз політики"

Буклет про практично-орієнтовану тренінгову програму з аналізу політики

Нормативні вимоги щодо проведення аналізу політики

Оцінювання SIGMA розробки та координації політики в Україні (витяг)

Тренери проекту 2009-2010

Інформація про проект 2007-2008

Експерти проекту 2007-2008