Групи аналізу політики

Групи аналізу політики - робочі групи, які утворюються центральними органами виконавчої влади з метою аналізу проблеми у певній сфері (секторі) державного управління та підготовки проекту політичної пропозиції для вирішення цієї проблеми.

Участь у групах аналізу політики сприяє формуванню у державних службовців практичних навичок з аналізу політики, організації ефективних комунікацій під час процесу адаптації українського законодавства до норм і стандартів ЄС із урахуванням національних інтересів України.

Групи аналізу політики засвідчили свою ефективність у підготовці органів державної влади до використання інструментів інституційної розбудови Twinning і TAIEX.

Метою створення груп аналізу політики є необхідність засвоювання принципів і застосування їх на практиці щодо аналізу конкретної проблеми державними службовцями, а також пошуку альтернатив вирішення, аналізу позицій усіх груп інтересів, проведення консультацій з усіма зацікавленими сторонами, аналізу наслідків рішень.

Робота державних службовців у групах аналізу політики вважається науково-дослідною діяльністю без відриву від служби. До їх складу входять 7-10 державних службовців IV категорії посад, які представляють різні структурні підрозділи відповідного центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ).

Процес формування груп аналізу політики визначено у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 р. № 334. Зокрема, Міністерства та інші ЦОВВ повинні щороку до 15 жовтня надати Національному агентству України з питань державної служби (далі – Нацдержслуба України) пропозиції щодо утворення у разі потреби таких груп. За результатами опрацювання листів ЦОВВ, що надійшли на адресу Нацдержслужби України до 15 жовтня 2011 р. встановлено, що пропозиції щодо формування груп аналізу політики у 2012 р. відсутні.

Наразі організація діяльності груп аналізу політики набуває нового змісту, зокрема ведеться діалог з представництвом Європейського Союзу щодо розроблення концепції провадження у діяльність органів виконавчої влади України механізму та практичних інструментів аналізу політики, нових засад функціонування груп аналізу політики, що в свою чергу сприятиме  суттєвому наближенню до міжнародних стандартів і світової практики.

 

Додатково:

Інформація про проект у 2007-2008 роках

Інформація про проект у 2010 році

Вкладення:
Скачати цей файл (project_info_new (1).pdf)project_info_new (1).pdf[ ]252 Kb