CIB

Програма всеохоплюючої інституційної розбудови


Програма Всеохоплюючої інституційної розбудови (Comprehensive Institution Building Programme – CIB) є складовою частиною ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», яка була започаткована 7 травня 2009 року в ході спеціального саміту ЄС в Празі.

Учасниками Східного Партнерства є 27 країн – членів ЄС, з одного боку, та східні країни – сусіди ЄС – Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна, з іншого боку.

«Східне партнерство» передбачає додаткове до Європейської політики сусідства фінансування у розмірі 350 млн. євро на 2010 – 2013 роки для 6 країн цієї ініціативи, у тому числі 175 млн. євро закладено на реалізацію програми СІВ.

Для України з боку Європейського Союзу виділено як мінімум 43,37 млн. євро на програму СІВ.

13 жовтня 2010 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови.

З метою забезпечення реалізації програми СІВ Уряд України схвалив План заходів щодо підготовки планів інституційних реформ для виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 2078-р «Деякі питання підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство»).

Роль програми СІВ

Програма Всеохоплюючої інституційної розбудови націлена на підтримку проведення інституційної реформи окремих державних установ з метою створення умов для ефективної реалізації майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у тому числі створення поглибленої зони вільної торгівлі.

Основні завдання:

 • посилення політичної асоціації і економічної інтеграції України з ЄС;
 • наближення законодавства до стандартів ЄС;
 • модернізація горизонтальних систем управління: вироблення і впровадження політики, включаючи
 • моніторинг, розвиток людських ресурсів, вдосконалення правил і процедур та управління державними фінансами.


Вигоди програми СІВ:
1) висока політична вага: Європейський Союз велику увагу приділяє реалізації ініціативи «Східне партнерство» та програмі СІВ, оскільки це перша програма, спрямована лише на східні країни-сусіди.

Для України належне впровадження програми СІВ матиме наслідком, по-перше, суттєву підтримку проведення реформи державного управління в Україні європейською стороною, по-друге, збільшення фінансування секторних програм Європейським Союзом.

2) отримання безповоротного фінансування: крім виділених коштів з боку Європейського Союзу на реалізацію програми СІВ, існує можливість залучення до її виконання інших донорів, зокрема країн-членів ЄС. 

Реалізація програми СІВ спрямована на 4 основні сфери:

 • здійснення санітарних та фітосанітарних заходів
 • міграція
 • моніторинг та контроль державної допомоги
 • реалізація майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, у тому числі поглибленої зони вільної торгівлі.

Для отримання фінансування в рамках СІВ Україна повинна розробити та схвалити плани інституційних реформ ПІР у всіх чотирьох сферах.

З метою забезпечення реалізації програми СІВ Уряд України схвалив План заходів щодо підготовки планів інституційних реформ для виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 2078-р «Деякі питання підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство»). 

Підготовка планів інституційних реформ у рамках СІВ

Нацдержслужбою України спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади
підготовлено проекти планів інституційних реформ в усіх чотирьох сферах.

Виконання майбутньої Угоди про Асоціацію: 

Метою реформи є підвищення ефективності діяльності системи органів державної влади у сфері європейської інтеграції, належне виконання зобов’язань, що Україна візьме відповідно до Угоди про асоціацію.

Виконані заходи:

· Протягом січня-лютого 2011 року здійснено аналіз потреб органів виконавчої влади у сфері, результати якого використано для підготовки проекту Плану інституційної реформи;
· З метою оцінки потреб та вироблення пропозицій щодо посилення спроможності органів виконавчої влади у зв’язку з виконанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, змістовного наповнення проекту Плану інституційної реформи у цільовій сфері Нацдержслужбою України було ініційовано залучення до проведення відповідних досліджень експертів програми SIGMA. За підсумками місій експерта SIGMA Гунти Вейсмане отримано звіт, який використано при доопрацюванні проекту Плану інституційної реформи;
· 21 червня 2011 року у рамках місії програми SIGMA в приміщенні Нацдержслужби України відбувся семінар на тему «Досвід Французької Республіки у сфері координації політики у відносинах з Європейським Союзом». У ході семінару учасники обговорили проблеми підвищення ефективності механізму координації євроінтеграційної політики в Україні та роль програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у цьому процесі;
· Нацдержслужбою України спільно з заінтересованими центральними органами виконавчої влади проведено міжвідомчі узгоджувальні наради щодо доопрацювання проекту плану інституційної реформи.

Стан підготовки:

· Нацдержслужбою України разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», який було погоджено в установленому порядку і 17 квітня 2012 року надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України;

· Разом з цим, на виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови, Нацдержслужбою України разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Плану інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», який було погоджено в установленому порядку і 14 травня 2012 року надіслано на розгляд Кабінету Міністрів;

Рорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди між Україною та Європейським Союзом» від 10 жовтня 2012 року № 767-р затверджено План інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди між Україною та Європейським Союзом.

 

Здійснення санітарних та фітосанітарних заходів:

Метою реформи є підвищення результативності та ефективності системи державного управління у сфері безпечності харчових продуктів та приведення її до відповідності з вимогами ЄС.

Виконані заходи:

· Здійснено аналіз потреб органів виконавчої влади цільової сфери, проведено функціональне обстеження органів виконавчої влади, що мають функції у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, результати якого використано для підготовки проекту Плану інституційної реформи;

· 18-22 липня 2011 року за сприяння Представництва Європейського Союзу в Україні відбувалась робота щодо підготовки фінансово-економічного обґрунтування проекту Плану за участю зарубіжних експертів;

· Нацдержслужбою України проведено міжвідомчі узгоджувальні наради щодо доопрацювання проекту Концепції та Плану інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів», а також робочі зустрічі за участю Представництва Європейського Союзу в Україні та європейських експертів.

Стан підготовки:

· Нацдержслужбою України разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів», який було погоджено в установленому порядку і 03 лютого 2012 року направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. Секретаріат Кабінету Міністрів України після опрацювання 17 лютого 2012 року повернув вказаний проект акта для приведення його у відповідність до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови;

На виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови Нацдержслужбою України разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади було розроблено і погоджено в установленому порядку проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Плану інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів». Проект акта 2 квітня 2012 року було направлено до Мін’юсту України на погодження і проведення правової експертизи. Після отримання висновку Мін’юсту України проект розпорядження буде направлено на розгляд Уряду України.

План інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів» від 25.06.2012 № 415-р.

31 серпня 2012 року відбулося перше засідання Робочої групи з питань підготовки та технічного завдання для впровадження Плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фіто санітарних норм. За результатами засідання було визначено подальші кроки щодо реалізації Плану заходів отримання технічної допомоги з боку Європейського Союзу.

Моніторинг та контроль державної допомоги:

Метою реформи є створення системи моніторингу та контролю державної допомоги в Україні відповідно до стандартів і критеріїв ЄС та міжнародних зобов’язань України.

Виконані заходи:

· 24 січня 2011 року в рамках підготовки проекту плану інституційної реформи у сфері «державна допомога» відбувся семінар «Моніторинг та контроль державної допомоги в країнах ЄС: досвід для України в контексті інституційної розбудови». Захід було організовано за підтримки Посольства Великої Британії в Україні;

· Протягом січня-лютого 2011 року здійснювалось вивчення потреб органів виконавчої влади у сфері моніторингу та контролю державної допомоги та функціональне обстеження центральних органів виконавчої влади, що мають повноваження у вказаній сфері. Результати оцінки потреб органів виконавчої влади предметної сфери та функціонального обстеження з пропозиціями використано для підготовки Плану інституційної реформи у цій сфері;

· 11-13 квітня 2011 року відбулась оціночна місія ТАІЕХ у сфері моніторингу та контролю державної допомоги. За підсумками місії експертом надано звіт, який використано при підготовці проекту Плану;

· 03 жовтня 2011 року Нацдержслужбою України організовано проведення у приміщенні Представництва ЄС в Україні консультацій стосовно подальшої підготовки проекту плану інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги за участю представників Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Нацдержслужби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольного комітету України, Міністерства закордонних справ України. Позиція органів влади полягала у необхідності перенесення термінів розроблення ПІР на період після прийняття Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» у зв’язку з визначенням українською стороною уповноваженого у вказаній сфері органу влади (головний розробник – Антимонопольний комітет України);

· Європейська сторона запевнила у готовності пролонгації строку підготовки українською стороною відповідного плану.

Стан підготовки:

· Нацдержслужбою України разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади підготовлено проект Плану інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги;

· Під час робочих нарад та консультацій прийнято рішення про необхідність перенесення термінів розроблення ПІР у вказаній сфері на період після прийняття Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

· На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.11.2011
№ 54172/1/1-11 щодо розробки та внесення на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про деякі питання інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги» після прийняття Верховною Радою України Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України 04 травня 2012 року повідомив, що законопроект доопрацьовується із співвиконавцями (Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України);

· Відповідно до Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» внесення проекту Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» передбачено на серпень 2012 року з метою урахування в ньому вимог ЄС і СОТ, передбачивши проведення інвентаризації програм державної допомоги суб’єктам господарювання та створення реєстру таких програм, проведення їх подальшого моніторингу та оцінки з метою унеможливлення негативного впливу на конкурентне ринкове середовище. 

Міграція:

Метою реформи є посилення спроможності та підвищення ефективності інституціональної структури державного управління у сфері міграції.

Виконані заходи:

· За пропозицією Нацдержслужби України, Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ України, що була узгоджена на засіданні координаційної групи з підготовки Плану інституційної реформи у міграційній сфері 07 липня 2011 року, було прийнято рішення об’єднати проекти Плану інституційної реформи у міграційній сфері, розробленого Нацдержслужбою України, та плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики, розробленого Державною міграційною службою України;

· Усі заходи Плану інституційної реформи у міграційній сфері схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики» від 12.10.2011 № 1058-р;

· На виконання п. 1 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики, наказами Державної міграційної служби утворено: тимчасову Міжвідомчу комісію з питань формування та реалізації державної політики в міграційній сфері; Координаційну раду щодо впровадження Плану інституційної реформ у сфері міграційної політики; робочу групу з питань реалізації ПІР у міграційній сфері;

· 28 березня 2012 року відбулось засідання робочої групи з метою підготовки проектних пропозицій, технічних завдань та проектів, які фінансуватимуться за рахунок ЄС та інших донорів у рамках міграційного компоненту Програми всеохоплюючої інституційної розбудови.

Інструменти, що будуть використані під час реалізації програми СІВ:

 • У рамках реалізації програми СІВ передбачено:
 • Twinning як основа для реалізації програми СІВ;
 • експертна підтримка, тренінги;
 • професійні стажування державних службовців в аналогічних установах держав-членів ЄС;
 • модернізація інфраструктури, необхідної для державних установ у зв’язку з адаптацією до норм та стандартів ЄС. 

Нормативно–правова база:

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (підписано 13 жовтня 2010 року);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.11.10 № 2078 «Деякі питання підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1058-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 № 415-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 767-р «Деякі питання проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 102-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання».