Міжнародне співробітництво

Участь у складі Комітету з державного управління ОЕСР

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) була створена на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршала по реконструкції Європи після Другої Світової війни.

Співробітництво України з ОЕСР визначено одним із пріоритетних напрямів відповідно до Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки. Комітет з питань державного управління ОЕСР (PGC OECD) є визнаною у світі платформою для обміну кращими практиками у сфері державного управління.

Україна має статус постійного спостерігача у Комітеті з питань державного управління ОЕСР із 2008 року. Метою діяльності Комітету є надання допомоги країнам у побудові та зміцненні потенціалу до вироблення та реалізації неупередженої, орієнтованої на громадян державної політики, зміцнення потенціалу державних установ, оцінювання поточних та нових стратегічних викликів державного управління, що постають перед урядами у контексті глобальної економіки.
Участь у його роботі надає як країнам-членам ОЕСР так і країнам не членам (наприклад, Україні) багато можливостей, зокрема:

  • сприяє ідентифікації та вирішенню стратегічних проблем сьогодення, які постають перед урядами країн, зокрема підвищення довіри до державних інституцій та використання ефективного підходу до реагування на виклики, що постають перед урядами;
  • сприяє у проведенні збалансованої та ефективної державної політики, підвищенню прозорості, якості та результативності у функціонуванні державних інституцій та наданні послуг;
  • поширює кращі елементи належного врядування і робить внесок у вдосконалення ефективності, прозорості, відповідальності та підзвітності урядових установ.

Обстеження системи державного управління (Government at a Glance)

Ще одним із важливих досліджень, що проводяться ОЕСР, є дослідження під назвою «Погляд на Уряд» (Government at a Glance). Це щодворічне дослідження ОЕСР, яке аналізує системи урядування країн-членів ОЕСР за 30 індикаторами. Дослідження включає порівняння політичних та інституційних рамок функціонування урядів, містить дані про доходи, витрати та працевлаштування, індикатори з відкритості, доброчесності та е-урядування. Минуле дослідження було видане у 2011році.

  Дані про Україну було включено до дослідження «Погляд на Уряд 2011». Зокрема, було заповнено відповідні опитувальники, запропоновані організацією, що стосувались таких тематик: державні закупівлі, доступ до інформації, надання адміністративних послуг, діяльність політичних радників, конфлікту інтересів на державній службі, управління людськими ресурсами. Зазначену інформацію було опрацьовано експертами ОЕСР та включено до проекту видання «Погляд на Уряд 2011».

Дані про Україну було включено до наступних блоків дослідження: «Стратегічне бачення та лідерство», «Зайнятість в органах державної влади та державних установах», «Практики управління людськими ресурсами», «Прозорість в уряді», «Державні закупівлі» та «Способи надання державних послуг». Тому пріоритетним залишається завдання щодо долучення України до участі у дослідженні повною мірою, що посилить її вплив на міжнародній арені, сприятиме ідентифікації та вирішенню стратегічних проблем сьогодення, які постають перед Україною, зокрема, підвищенню довіри до державних інституцій та використанню ефективного підходу до реагування на виклики.