Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження.

Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.

Концепція функціонального обстеження належить до основних шляхів посилення ефективності та результативності системи органів виконавчої влади, конкретних секторів і галузей державного управління, окремих інституцій завдяки оптимізації державних функцій.

Одним із напрямів діяльності у цьому контексті є консультаційне та науково-методологічне супроводження процесу функціонального обстеження, підготовка за підсумками обстежень рекомендацій щодо ліквідації надлишкових функцій, раціонального розподілу та зменшення дублювання в діяльності органів державної влади, а також розробка та впровадження відповідних навчальних модулів у систему професійного навчання та підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

Під функціональним обстеженням можна розуміти інструмент постійного аналізу відповідності завдань і функцій органів виконавчої влади чинному законодавству, а також відповідності внутрішньої структури органів виконавчої влади покладеним на них завданням і функціям з метою усунення з практики їх діяльності внутрішніх суперечностей, дублюючих функцій та функцій, що не належать до сфери їх повноважень.

Відповідно до абзацу 4 підпункту 1 пункту 9 Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженого постановою ВРУ від 04 червня 2008 року, Центр бере участь в організації та проведенні в установленому порядку функціонального обстеження органів виконавчої влади, розробленні рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення системи та структури зазначених органів і забезпеченні його консультаційного та науково-методологічного супроводження.

 

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження.

Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.

Концепція функціонального обстеження належить до основних шляхів посилення ефективності та результативності системи органів виконавчої влади, конкретних секторів і галузей державного управління, окремих інституцій завдяки оптимізації державних функцій.

Одним із напрямів діяльності у цьому контексті є консультаційне та науково-методологічне супроводження процесу функціонального обстеження, підготовка за підсумками обстежень рекомендацій щодо ліквідації надлишкових функцій, раціонального розподілу та зменшення дублювання в діяльності органів державної влади, а також розробка та впровадження відповідних навчальних модулів у систему професійного навчання та підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

Під функціональним обстеженням можна розуміти інструмент постійного аналізу відповідності завдань і функцій органів виконавчої влади чинному законодавству, а також відповідності внутрішньої структури органів виконавчої влади покладеним на них завданням і функціям з метою усунення з практики їх діяльності внутрішніх суперечностей, дублюючих функцій та функцій, що не належать до сфери їх повноважень.

Відповідно до абзацу 4 підпункту 1 пункту 9 Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженого постановою ВРУ від 04 червня 2008 року, Центр бере участь в організації та проведенні в установленому порядку функціонального обстеження органів виконавчої влади, розробленні рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення системи та структури зазначених органів і забезпеченні його консультаційного та науково-методологічного супроводження.

 

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС. Нормативно-правова база Механізм використання інструменту Twinning в Україні Рекомендації ініціаторам проєктів Twinning Twinning є особливою формою технічної допомоги, у рамках якої відбувається співпраця між органами державної влади та аналогічними державними інституціями держав-членів ЄС, спрямованою на досягнення спільними зусиллями поставлених цілей. Довідково: у 1998 році інструмент Twinning було запропоновано Європейською Комісією для країн-кандидатів на вступ до ЄС для підтримки…
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент короткострокової технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а…
 • Загальна інформація про НАТО

  НАТО (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту ООН.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше