Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Центру адаптації держаної служби до стандартів Європейського Союзу (далі - Центр), створення механізмів реалізації права на доступ до інформації, що знаходиться у його володінні, та інформації, що становить суспільний інтерес, в установленому законодавством порядку Центр забезпечує доступ до публічної інформації шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації та відповіді на інформаційний запит.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, який подається в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо оформляти запити за рекомендованою формою. Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Запити на публічну інформацію подаються у робочі дні з 9.00 до 17.00 години (у п’ятницю та напередодні святкових днів – з 9.00 до 16.00 години):

усно: 

за телефоном +38 (044) 278-36-44

письмово: 

на поштову адресу: вул. Прорізна 15, м. Київ, 01601, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: center@center.gov.ua

Запити на публічну інформацію, які подаються особисто або за телефоном, не приймаються під час обідньої перерви (з 13.00 до 13.45).

Усі запити, що надійшли електронною поштою (поштою) у вихідні, святкові або неробочі дні, реєструються на наступний за цими днями робочий день.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.