Нормативно-правова база

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно до Конституції та законів України,  актами Кабінету Міністрів  України,  іншими  нормативно-правовими  актами та Положенням про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2008 року № 528

Законодавчі акти

Конституція України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Закон України «Про очищення влади»

Закон України «Про запобігання корупції» 

Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Акти Президента України

Акти Президента України

Указ Президента України від 06 жовтня 2005 року № 1424/2005 «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні»

Указ Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Указ Президента України від 18 липня 2011 року № 769/2011 «Питання управління державною службою в Україні»

Указ Президента України від 24.02.2021 № 72/2021 «Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО»

Указ Президента України від 11.05.2021 №189/2021 «Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік»

Указ Президента України від 11.08.2021 №  348/2021 «Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року»

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2008 року № 528  «Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Постанову Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року № 813 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 663 «Про внесення змін до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 800 «Про умови оплати праці працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та його регіональних відділень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2020 № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (відповідно до якої НАДС є відповідальним центральним органом виконавчої влади за виконання зобов’язань, зокрема фінансових, які випливають із членства України у Комітеті з питань державного управління ОЕСР. З 2008 року НАДС бере участь у вищезазначеному Комітеті як постійний спостерігач)

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 213-р «Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №474-р  «Деякі питання реформування державного управління України»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 № 974-р «Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 № 1013-р «Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 779-р «Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1644-р «Про схвалення проекту Угоди між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку про відновлення дії Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва та проекту листа Кабінету Міністрів України до Генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 690-р «Про затвердження плану заходів з виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік та показників ефективності її виконання»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 41-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 634-р “Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 1128-р “Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2010 року № 1765-р «Про проведення щорічних Рішельєвських академічних читань у м. Одесі»