«Питання / відповіді»

 

1. Які форми заходів TAIEX існують?

Механізм використання інструменту TAIEX передбачає реалізацію за рахунок коштів ЄС таких заходів:

 • експертні місії (1–2 експерти з країн-членів ЄС відвідують Україну на короткий термін (до 5 робочих днів);
 • навчальні поїздки до країн-членів ЄС (до 3 робочих днів, максимум 3 представники від України);
 • семінари в Україні (1–2 дні); 
 • участь представників України у заходах TAIEX за кордоном (за запрошенням ЄК).

2. У чому полягають відмінності між формами заходів TAIEX?

Під час семінару  експерти з країн-членів ЄС розкривають для аудиторії питання, що стосуються конкретних сфер законодавства ЄС, регулювання, процедур і передового європейського досвіду.

Протягом експертної місії один або два експерти з країн-членів ЄС відвідують відповідний відділ органу-бенефіціара для надання поглиблених консультацій щодо гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС. Експертна місія триває до п'яти робочих днів і передбачає інтенсивну співпрацю експертів та обмеженої кількості представників органу державної влади України з конкретних практичних питань або певного законодавчого акта.

Навчальна поїздка передбачає відвідання трьома українськими представниками однієї з країн-членів ЄС. Зазначена форма заходу TAIEX є корисною для отримання практичного досвіду для реалізації конкретної сфери законодавства ЄС і, насамперед, для вивчення передового досвіду країни-члена ЄС.

3. Хто може отримати допомогу в рамках інструменту TAIEX ?

Основними цільовими групами інструменту ТАІЕХ є:

 • державні службовці, що працюють у центральних органах виконавчої влади;
 • державні службовці, що працюють в місцевих органах виконавчої влади та асоціаціях місцевих органів влади;
 • органи юстиції та правоохоронні органи;
 • члени законодавчих органів та державні службовці, що працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування;
 • професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців;
 • перекладачі, коректори, особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.

4. З якою метою був створений інструмент TAIEX?

Для нових країн-членів ЄС ТАІЕХ використовується як інструмент після вступу в ЄС, для країн-кандидатів та країн Західних Балканів – як передвступний інструмент. Для країн Європейської політики сусідства ТАІЕХ використовується з метою підтримки реалізації пріоритетів, визначених Планами дій, Договорами про співробітництво і цілями, визначеними в ході постійного структурованого діалогу.

На відміну від багатьох інших видів технічної допомоги ЄС, інструмент TAIEX є гнучким і швидко пристосовується до змін.

5. Що фінансується в рамках інструменту TAIEX?

ТАІЕХ покриває такі витрати на проведення заходів:

Семінари/конференції: місце проведення заходу, технічне обладнання для приміщення (у випадку, коли організація-бенефіціар не може забезпечити належне приміщення на власній території), транспортні витрати і витрати на готель; добові та фінансову компенсацію для експертів; витрати на проживання учасникам заходу, які проживають на відстані більше 100 км від місця проведення заходу, а також витрати, пов’язані з переїздом учасників, які проживають більше ніж за 400 км; переклад, перерви на каву й обід.

Відрядження експертів: переїзд та проживання експерта, добові, фінансова компенсація, переклад при необхідності.

Навчальні поїздки: переїзд і проживання учасників, добові.

6. Експертів з яких країн можливо залучити до інструменту TAIEX?

Експертів з країн-членів ЄС.

7. Чи може бенефіціар паралельно залучати допомогу в рамках TAIEX та іншої технічної допомоги ЄС?

Заходи TAIEX не повинні дублювати заходи, що проводяться у рамках інших проектів технічної допомоги Європейського Союзу, але за умови, що порушені в заявці TAIEX проблемні питання не піднімаються в діючому проекті допомоги ЄС, бенефіціар має право просити допомогу в рамках TAIEX.

Актуально? Розкажіть друзям!

Підписатися на новини

«Питання / відповіді»

 

1. Які форми заходів TAIEX існують?

Механізм використання інструменту TAIEX передбачає реалізацію за рахунок коштів ЄС таких заходів:

 • експертні місії (1–2 експерти з країн-членів ЄС відвідують Україну на короткий термін (до 5 робочих днів);
 • навчальні поїздки до країн-членів ЄС (до 3 робочих днів, максимум 3 представники від України);
 • семінари в Україні (1–2 дні); 
 • участь представників України у заходах TAIEX за кордоном (за запрошенням ЄК).

2. У чому полягають відмінності між формами заходів TAIEX?

Під час семінару  експерти з країн-членів ЄС розкривають для аудиторії питання, що стосуються конкретних сфер законодавства ЄС, регулювання, процедур і передового європейського досвіду.

Протягом експертної місії один або два експерти з країн-членів ЄС відвідують відповідний відділ органу-бенефіціара для надання поглиблених консультацій щодо гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС. Експертна місія триває до п'яти робочих днів і передбачає інтенсивну співпрацю експертів та обмеженої кількості представників органу державної влади України з конкретних практичних питань або певного законодавчого акта.

Навчальна поїздка передбачає відвідання трьома українськими представниками однієї з країн-членів ЄС. Зазначена форма заходу TAIEX є корисною для отримання практичного досвіду для реалізації конкретної сфери законодавства ЄС і, насамперед, для вивчення передового досвіду країни-члена ЄС.

3. Хто може отримати допомогу в рамках інструменту TAIEX ?

Основними цільовими групами інструменту ТАІЕХ є:

 • державні службовці, що працюють у центральних органах виконавчої влади;
 • державні службовці, що працюють в місцевих органах виконавчої влади та асоціаціях місцевих органів влади;
 • органи юстиції та правоохоронні органи;
 • члени законодавчих органів та державні службовці, що працюють у законодавчих органах та органах місцевого самоврядування;
 • професійні та комерційні асоціації, що представляють соціальних партнерів, представники профспілок та спілок роботодавців;
 • перекладачі, коректори, особи або органи, що офіційно тлумачать норми законодавства.

4. З якою метою був створений інструмент TAIEX?

Для нових країн-членів ЄС ТАІЕХ використовується як інструмент після вступу в ЄС, для країн-кандидатів та країн Західних Балканів – як передвступний інструмент. Для країн Європейської політики сусідства ТАІЕХ використовується з метою підтримки реалізації пріоритетів, визначених Планами дій, Договорами про співробітництво і цілями, визначеними в ході постійного структурованого діалогу.

На відміну від багатьох інших видів технічної допомоги ЄС, інструмент TAIEX є гнучким і швидко пристосовується до змін.

5. Що фінансується в рамках інструменту TAIEX?

ТАІЕХ покриває такі витрати на проведення заходів:

Семінари/конференції: місце проведення заходу, технічне обладнання для приміщення (у випадку, коли організація-бенефіціар не може забезпечити належне приміщення на власній території), транспортні витрати і витрати на готель; добові та фінансову компенсацію для експертів; витрати на проживання учасникам заходу, які проживають на відстані більше 100 км від місця проведення заходу, а також витрати, пов’язані з переїздом учасників, які проживають більше ніж за 400 км; переклад, перерви на каву й обід.

Відрядження експертів: переїзд та проживання експерта, добові, фінансова компенсація, переклад при необхідності.

Навчальні поїздки: переїзд і проживання учасників, добові.

6. Експертів з яких країн можливо залучити до інструменту TAIEX?

Експертів з країн-членів ЄС.

7. Чи може бенефіціар паралельно залучати допомогу в рамках TAIEX та іншої технічної допомоги ЄС?

Заходи TAIEX не повинні дублювати заходи, що проводяться у рамках інших проектів технічної допомоги Європейського Союзу, але за умови, що порушені в заявці TAIEX проблемні питання не піднімаються в діючому проекті допомоги ЄС, бенефіціар має право просити допомогу в рамках TAIEX.

Актуально? Розкажіть друзям!

 • Інструмент інституціональної розбудови Twinning

  Twinning (англ. twins — близнюки) — інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України. Інструмент Twinning передбачає надання довгострокової допомоги (період підготовки проєкту Twinning в середньому складає 1–1,5 роки, а період реалізації 1–3 роки) з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС. Нормативно-правова база Механізм використання інструменту Twinning в Україні Рекомендації ініціаторам проєктів Twinning Twinning є особливою формою технічної допомоги, у рамках якої відбувається співпраця між органами державної влади та аналогічними державними інституціями держав-членів ЄС, спрямованою на досягнення спільними зусиллями поставлених цілей. Довідково: у 1998 році інструмент Twinning було запропоновано Європейською Комісією для країн-кандидатів на вступ до ЄС для підтримки…
 • Інструмент інституціональної розбудови TAIEX

  TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент короткострокової технічної допомоги та обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), а…
 • Загальна інформація про НАТО

  НАТО (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами 51 статті Статуту ООН.
  Детальніше

CAF

Загальна схема оцінювання (CAF) – це система управління якістю, розроблена на основі Моделі досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), який є ефективним інструментом удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Станом на 2021 рік система управління якістю, створена відповідно до вимог Загальної схеми оцінювання (CAF), ефективно функціонує в 4160 організаціях із 59 країн світу.
Детальніше

Функціональне обстеження

Аналіз діяльності органу державної влади проводиться шляхом функціонального обстеження. Функціональне обстеження – це аналітична методика оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка є інструментом аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів.
Детальніше

Громадянські компетентності на державній службі

Формування громадянської компетентності є нагальною потребою сучасності. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства адже якість демократії і визначається рівнем компетентності громадян.
Детальніше