Про Центр

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу є державною установою, що належить до сфери повноважень НАДС.

Центр було утворено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 485 як Центр сприяння інституційному розвитку державної служби при Головному управлінні державної служби України (зараз НАДС).

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року № 528 Центр сприяння інституційному розвитку державної служби було перейменовано в Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

На сьогодні Центр є провідною професійною та компетентною державною установою з потужним потенціалом та 18-річним досвідом співпраці з ЄС та міжнародними організаціями, програмами та проєктами (у тому числі, з EUAM, Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні, Представництвом ООН Жінки в Україні, DECIDE, Natolin4CapacityBuilding, EU4PAR, U-LEAD, PDP, SIGMA, CIDS, PROTECT, Проєктом «Європейський Союз за ґендерну рівність: Служба допомоги реформам» та іншими), забезпечення інституціональної розбудови, проведення експертно-аналітичних досліджень та функціональних обстежень, реалізації різних інструментів для вдосконалення організаційних процесів (включаючи інструменти управління якістю), а також організації та проведення навчальних та комунікативних заходів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Центр здійснює функції Адміністративного офісу програми Twinning, який був створений з метою інформування органів державної влади щодо можливості використання інструментів інституціональної розбудови Twinning і TAIEX та координації процесу їх імплементації. Центр є національним провайдером та координатором:

1)       інструментів ЄС Twinning і TAIEX:

  • Twinning – інструмент інституціональної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України.

Станом на січень 2022 року у робочому плані: 56 проєктів Twinning завершено, 4 проєкти – на стадії реалізації, 16 проєктів – на стадії підготовки детального технічного завдання Twinning Fiche. Загальна кількість проєктів Twinning – 76.

  • TAIEX – інструмент технічної допомоги та обміну інформацією, що надається з метою розбудови інституціональної спроможності, наближення та імплементації національного законодавства до законодавства ЄС.

У 2022 році Адміністративним офісом програми Twinning було опрацьовано проєктні пропозиції, надані органами державної влади та включено 151 пропозицію до Плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX на 2022 рік від 43 органів державної влади України;

2)       співробітництва з програмою ОЕСР SIGMA (Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту) – одним із найпрестижніших аналітичних центрів ЄС, який було започатковано з метою зміцнення основ державного врядування та вдосконалення процесу розробки та впровадження реформи державного управління.

Центром забезпечується координація Робочого плану програми SIGMA на відповідні роки, погодження проєктів технічних завдань програми SIGMA із заінтересованими сторонами, а також організація та проведення ряду заходів з метою обговорення питань реформування державного управління.

З 2011 року НАДС бере активну участь у сферах діяльності Робочої панелі “Врядування та реформа державного управління” Тематичної платформи 1 “Зміцнення інститутів та забезпечення належного врядування” ініціативи ЄС “Східне партнерство” (далі – Робоча панель), зокрема на постійній основі бере участь у засіданнях Робочої панелі та у заходах, організованих країнами ініціативи ЄС “Східне партнерство”. З 2012 року Україна є країною-лідером у сфері “Ефективне управління технічною допомогою”.

Починаючи з 2013 року, в рамках співробітництва з ініціативою ЄС “Східне партнерство” Центром було забезпечено організацію 20 комунікативних заходів та 5 інформаційно-аналітичних та методичних матеріалів з питань реформування державної служби та її адаптації до стандартів ЄС.

Крім того, Центр активно залучений до виконання завдань і заходів у сфері реалізації державної політики євроатлантичної інтеграції щодо посилення інституціональної спроможності органів державної влади, відповідальних за співробітництво з НАТО, та підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтеграції шляхом:

-       проведення функціональних обстежень органів державної влади стосовно наявних інституційних спроможностей у сфері євроатлантичної інтеграції;

-       визначення кількісних та якісних потреб органів державної влади у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції;

-       розроблення програм підвищення кваліфікації з питань євроатлантичної інтеграції;

-       підготовки пропозицій до річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО та Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року.

Водночас Центр здійснює координацію Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони, яка спрямована на забезпечення професійної підготовки цивільних фахівців у структурах безпеки та оборони, а також реалізації ключових реформ.

Також на Центр покладено обов’язки координатора реалізації державної ґендерної політики у сфері державної служби. Зокрема, шляхом аналізу стану забезпечення ґендерної рівності на державній службі, включення відповідної тематики до системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Зокрема, у 2020 році спільно з проєктом ООН Жінки «Ґендерна рівність в центрі реформ, миру та безпеки» розроблено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Ґендерний підхід в управлінні людськими ресурсами на державній службі» (наказ НАДС від 25 листопада 2020 року № 219-20) для державних службовців центральних органів виконавчої влади та представників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів у галузі «Публічне управління та адміністрування». Протягом 2020-2021 років навчання за вищевказаною програмою пройшли 425 державних службовців.

Також у 2021 році спільно з Представництвом ООН Жінки в Україні розроблено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації  «Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці» (наказ НАДС від 03 грудня 2021 року №185-21) та запущено навчальний онлайн-курс «Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці» для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Курс загальнодоступний та розміщений на освітній онлайн-платформі Української школи урядування.

Водночас Центр є платформою експертно-аналітичних знань і компетенцій у сферах:

1)       адаптації державного управління та державної служби до стандартів ЄС, зокрема шляхом організації роботи з ефективного використання в Україні інституціональних інструментів;

2)       якісних експертно-аналітичних досліджень та рішень з питань:

-        європейської та євроатлантичної інтеграції;

-        забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

3)       удосконалення стандартів і процедур роботи державних службовців, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування тощо:

  • розроблення нового законодавства у сфері державної служби;
  • методично-консультативний супровід проведених функціональних обстежень центральних органів виконавчої влади;
  • запровадження обстеження системи управління якістю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
  • підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та інших фахівців;
  • розробка та публікація видань аналітичного та інформаційного характеру з метою поширення нових ідей та кращих практик тощо.

Крім того, у 2019 році Україна отримала статус спостерігача у Робочій групі національних кореспондентів CAF Європейської мережі державного управління (EUPAN), а Центр та його обрані працівники – статус Українського національного ресурсного центру CAF та національних кореспондентів.

Україна стала першою та єдиною на цей час серед країн ініціативи ЄС “Східне партнерство”, хто отримав такий статус.

Статус спостерігача сприятиме підвищенню ефективності впровадження рекомендацій експертів програми SIGMA, реалізації реформи державного управління та державної служби в Україні, а також сприятиме отриманню можливості НАДС офіційно залучати ресурси та впроваджувати в Україні європейську модель управління якістю CAF.

З огляду на вищезазначене в Україні з 2019 року здійснюється впровадження Загальної схеми оцінювання (CAF). Зокрема, у 2021 році розроблено онлайн-курс «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)».