Нормопроектувальна діяльність у попередні роки

Законом України від 21 листопада 2002 р. № 228–IV схвалено Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Згідно з зазначеною Концепцією адаптація законодавства України до законодавства ЄС передбачає поетапне прийняття й упровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Євросоюзу. Одним із головних завдань адаптації є забезпечення високого рівня підготовки в Україні проектів законів та інших нормативно-правових актів, вдосконалення порядку планування нормотворчої діяльності, розробка єдиних правил підготовки нормативно-правових актів.

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу успішно виконує положення зазначеної Концепції, зокрема шляхом визначення серед основних пріоритетів своєї діяльності наступні:

  • адаптація законодавства, що регулює сферу державної служби та державного управління, до стандартів Європейського Союзу;
  • реформування державної служби, зокрема шляхом проведення адміністративної реформи;
  • забезпечення розвитку державних інституцій у контексті європейської інтеграції України.

На виконання вказаних пріоритетів Центр веде постійну роботу з підготовки нормативно-правових актів, серед яких Проект Закону України "Про державну службу" (нова редакція) та Проект Закону України "Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування", а також інші нормативно-правові акти з якими ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Інші нормативні документи, розроблені Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

Укази Президента України:

Проект Указу Президента України "Про розмежування політичних посад і посад державних службовців у системі центральних органів виконавчої влади"

Указ Президента України від 20 лютого 2006 року № 140 "Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні"

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" від 19.07.2006 № 1000

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні" від 07.02.2007 № 154

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до п. 6 Положення про Українську частину Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)" від 13.04.2007 № 625

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 року № 868 "Про умови оплати праці працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та його регіональних відділень"

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1063 "Про затвердження Типового положення про управління (відділ) з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу обласної державної адміністрації та доповнення додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 996"

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року №528 "Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби"

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року № 316 "Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 532 "Про затвердження Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг"

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 945 "Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 996"

Проект Постанови Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади"

Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців"

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення діяльності груп аналізу політики у центральних органах виконавчої влади та Секретаріаті Кабінету Міністрів України" від 07.02.2007 № 32-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Меморандуму про взаємопорозуміння між Кабінетом Міністрів України, Міністерством Великої британії у справах міжнародного розвитку, Шведською агенцією міжнародного розвитку та Представником Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі стосовно проведення оцінки державного управління за базовими показниками SIGMA" від 10.04.2006 № 196

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Меморандуму про взаємопорозуміння між Урядом України і Урядом Канади щодо проекту реформування управління персоналом у системі державної служби України" 19.09.2007 № 755-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Угоди між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо технічної підтримки реформ державного сектору в Україні" від 20.06.2007 № 445-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері державного управління та державної служби" від 26.04.2007 № 235-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення Координаційної ради з організації проведення оцінки державного управління за базовими показниками SIGMA" від 05.04.2006 № 186-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення Координаційної ради з питань проведення функціональних обстежень Центральних органів виконавчої влади" від 16.11.2006 № 570-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Данія про технічну підтримку реформ державного сектору в Україні від 12 жовтня 2010 р. N 1969-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" від 10 листопада 2010 р. N 2078-р

Проект розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів щодо запровадження в Україні єдиного веб-порталу надання адміністративних послуг"

Проект розпорядження КМУ "Про утворення Інституту проблем управління"

Проект розпорядження КМУ "Про заходи щодо вдосконалення системи наукових досліджень та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері державного управління та державної служби"

Проект концепції упорядкування системи центральних органів виконавчої влади

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудов від 25 серпня 2010 р. N 1653-р

 

Щодо реформування публічної адміністрації в Україні, то її наслідком має стати ефективна система органів виконавчої влади, належний та оптимальний розподіл функцій між рівнями публічної адміністрації, раціональні та прозорі процедури формування державної політики із залученням громадськості та інших заінтересованих суб’єктів, ефективні правові механізми захисту прав та законних інтересів громадян у відносинах з органами публічної адміністрації, мінімізація умов для корупції. Центр бере активну участь у підготовці Концепції реформування публічної адміністрації в Україні головним розробником якої є Міністерство економіки України.

Щодо забезпечення розвитку державних інституцій у контексті європейської інтеграції, то Центр виконує цей пріоритет шляхом удосконалення їх організаційних структур, підвищення професійної спроможності персоналу та запровадження принципів і процедур публічної політики з метою реалізації прав і свобод громадян України.

 

Публікації, що стосуються законодавства про державну службу:

Новий закон «Про державну службу»: п’ять запитань із приводу створення дієздатної держави

Брошуру присвячено популяризації нової редакції закону «Про державну службу». Пропоновану нову редакцію закону «Про державну службу» можна вважати одним з інструментів, здатних «перезапустити» українську урядову машину. Уже бодай тому, що цей закон проводить і фіксує чітку межу між політичною діяльністю та професійною державною службою, між політиком, який часто живе відвиборів до виборів, і державним службовцем, покликаним забезпечувати стабільність, спадкоємність і ефективність роботи державної машини.Антикорупційне законодавство України

Корупція в Україні давно сприймається як органічна частина нашого життя. Було б неправильним вважати, що корупція — явище останніх років чи навіть десятиліть.Корупція розглядається як складне соціальне явище, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку суспільства і держави, загрожує демократії та правам людини, реалізації принципу верховенства права, підриває соціальну справедливість, легітимність публічних інститутів, добробут, завдає шкоди суспільству, соціальному прогресу та національній безпеці.


Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів

Навчальний посібник містить короткий огляд ключових теоретичних позицій та аналіз найважливіших положень у сфері професійної етики публічної служби, що потребують законодавчого закріплення.