Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі

Проект Закону України "Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування" розроблено з метою реалізації положень Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», затвердженої Указом Президента України від 11 вересня 2006 року № 742 та на виконання пункту 109 Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2008 рік.

Пояснювальна записка до проекту Закону України

Основними положеннями проекту Закону України „Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування”:

 • впроваджуються терміни „конфлікт інтересів”, „потенційний конфлікт інтересів” та дається їх визначення;
 • встановлюється широке коло суб’єктів, на яких поширюється Закон (у тому числі, Закон поширюватиметься на Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України та інших посадових осіб зі спеціальним статусом);
 • впроваджується термін „публічні службовці”, який об’єднує осіб, уповноважених на виконання функцій держави (від Президента, вищих посадовців, державних службовців до керівників державних підприємств, установ, організацій) та посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких передбачається поширення Закону;
 • визначаються уповноважений орган (повноваження якого покладаються на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби) та уповноважені особи (посадові особи підрозділу з питань персоналу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, призначення яких погоджуватиметься уповноваженим органом);
 • закріплюються положення щодо декларування доходів та витрат публічних службовців та процедура моніторингу декларацій;
 • встановлюються обмеження щодо використання службового становища та отримання подарунка, що може призвести до конфлікту інтересів;
 • закріплюються основні принципи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, які поширюватимуться на всіх публічних службовців;
 • визначаються положення щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів та конкретні способи його врегулювання, що має стати дієвим механізмом виконання Закону;
 • передбачається прийняття кодексів етики, а також правил щодо конфлікту інтересів у діяльності окремих публічних службовців зі спеціальним статусом;
 • закріплюються гарантії щодо захисту осіб, що сприяють виявленню конфліктів інтересів в діяльності публічних інтересів;
 • встановлюється дисциплінарна відповідальність за порушення норм Закону щодо конфлікту інтересів до всіх публічних службовців, крім тих посадових осіб, яких через їх спеціальний статус неможливо притягнути до відповідальності за порушення вимог цього Закону (зокрема, Президент, народні депутати, депутати рад);
 • визначаються підстави притягнення публічних службовців до дисциплінарної відповідальності, види дисциплінарних стягнень, порядок дисциплінарного провадження.

Стан проходження законопроекту.

Проект Закону України «Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» 29.12.08 внесено до Кабінету Міністрів України

3 лютого 2009 року на Урядовому комітеті з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності прийнято рішення (протокол № 2) щодо схвалення основних положень законопроекту та дано доручення Головдержслужбі врахувати їх при підготовці законопроекту «Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування» до другого читання.

20 березня 2009 року законопроект «Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування» відхилено Верховною Радою України.

26 березня 2009 року Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу спільно з Головдержслужбою та Радою Європи було організовано круглий стіл з обговорення проекту Закону України „Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”. За результатами якого прийнято рішення доопрацювати законопроект.

Контактна особа - Шаміль Амджадін

Вкладення:
Скачати цей файл (poyasn_zakon_konflikt.doc)poyasn_zakon_konflikt.doc[ ]40 Kb
Скачати цей файл (zakon_konflikt.doc)zakon_konflikt.doc[ ]159 Kb